Paskutinį kartą tikrinta 2018-03-22

Skundai ir ginčų sprendimas

Jei manote, kad jūsų elektros energijos tiekėjas pažeidė jūsų teises (nesilaiko sutarties sąlygų, teikia netinkamos kokybės paslaugas ir kt.), galite imtis įvairių veiksmų.

Galite pateikti skundą dujų arba elektros energijos tiekėjui. Tiekėjas privalo jus informuoti, kaip tai padaryti.

Taip ginčas turėtų būti greitai išspręstas ir, jei tai pagrįsta, jums turėtų būti atlygintas nuostolis ir (arba) išmokėta kompensacija.

Jei skundo nagrinėjimo rezultatai jūsų netenkina, taip pat turite teisę jį nusiųsti nepriklausomai neteisminio ginčų nagrinėjimo įstaigaien , pavyzdžiui, energetikos reikalų ombudsmenui.

Šiomis galimybėmis neribojama jūsų teisė vėliau iškelti bylą teisme.

 

Atsitikimas

Anglė Helena suabejojo gauta sąskaita už elektros energiją. Ji negalėjo suprasti, kaip bendrovė apskaičiavo visą mokėtiną sumą, kuri atrodė pernelyg didelė.

Helena raštu pateikė skundą elektros energijos tiekėjui, tačiau gautas atsakymas jos netenkino. Kadangi bendrovė problemos neišsprendė, po 8 savaičių nuo skundo pateikimo Helena nusprendė kreiptis į energetikos reikalų ombudsmeno tarnybą. Ombudsmenas pareikalavo, kad bendrovė pasiaiškintų ir problemą išspręstų. Bendrovė pripažino, kad rengdama sąskaitą padarė klaidą. Be to, ji pakeitė standartinę sąskaitos formą, kad informaciją vartotojams suprasti būtų lengviau.

Nacionaliniai energetikos kontaktiniai punktai

Savo šalyje turite galėti kreiptis į vieną bendrą kontaktinį punktąen , kuriame gautumėte visą reikiamą informaciją apie savo, kaip energijos vartotojo, teises, galiojančius teisės aktus ir apie tai, kaip veiksmingai spręsti bet kokį ginčą su dujų arba elektros energijos tiekėju.

Nacionalinės reguliavimo institucijos

Jūsų, kaip ES energijos vartotojo, teisės turi būti nustatytos jūsų šalies teisės aktais. Jei reikėtų daugiau informacijos, kreipkitės į savo nacionalinę reguliavimo institucijąen , kuri privalo užtikrinti, kad vartotojai būtų apsaugoti laikantis ES teisės.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: