Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-16

Standartinės socialinės apsaugos formos

Formos, kuriose nurodoma, kokių socialinės apsaugos teisių turi į kitas ES šalis persikeliantys žmonės

Šios formos reikalingos tam, kad kitose ES šalyse gyvenantys ir (arba) dirbantys arba anksčiau gyvenę ir (arba) dirbę ES piliečiai galėtų naudotis savo teisėmis.

Šiame puslapyje išvardytomis formomis gali naudotis teisėtai ES šalyse gyvenantys žmonės, kad ir kokia būtų jų pilietybė.

Forma

Paskirtis

Išduodanti institucija ir naudojimas

A1(anksčiau –

E 101

E 103)

Pranešimas apie taikytinus teisės aktus. Naudingas, kai komandiruotam arba vienu metu keliose šalyse dirbančiam asmeniui reikia įrodyti, kad jis moka socialines įmokas kitoje ES šalyje.

Šią formą išduoda jūsų šalies socialinio draudimo įstaiga , kurioje esate registruotas.

S1 en PDF dokumentas(anksčiau –

E 106,

E 109

ir

E 121 – šią formą vis dar išduoda kai kurios įstaigos)

Pažyma, kuria patvirtinama, kad asmuo, negyvenantis šalyje, kurioje yra apdraustas, turi teisę į sveikatos priežiūrą. Naudinga komandiruotiems darbuotojams, dirbti į užsienį važinėjantiems darbuotojams, pensininkams, valstybės tarnautojams ir jų išlaikomiems asmenims.

Kreipkitės į savo sveikatos draudimo įstaigą, kad sužinotumėte, kuri įstaiga išduoda S1 formą.

Ją reikia pateikti šalies, kurioje gyvenama, sveikatos draudimo įstaigai.

S2(anksčiau –

E 112)

Leidimas gauti planinio gydymo paslaugas kitoje ES arba ELPA šalyje. Šią formą turintis asmuo turėtų būti traktuojamas kaip tos šalies gyventojai. Tai reiškia, kad jam gali tekti iš anksto apmokėti tam tikrą išlaidų dalį.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga.

Ją reikia pateikti šalies, į kurią vykstama gydytis, sveikatos draudimo įstaigai.

S3

Patvirtinimas, kad asmuo turi teisę į sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje anksčiau dirbo. Ši forma naudinga pensininkams, kurie anksčiau važiuodavo dirbti į užsienį, o dabar šalyje, kurioje buvo jų darbovietė, jau nėra apdrausti.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga.

Ją reikia pateikti šalies, į kurią asmuo važiuodavo dirbti, sveikatos draudimo įstaigai.

U1(anksčiau –

E 301)

Laikotarpių, į kuriuos turi būti atsižvelgta apskaičiuojant bedarbio pašalpą, patvirtinimas.

Šią formą išduoda šalies, kurioje (-iose) buvo paskutinė asmens darbovietė, valstybinė užimtumo tarnyba arba kompetentinga socialinio draudimo įstaiga .

Ją reikia pateikti tos šalies, kurioje norima gauti bedarbio pašalpą, nacionalinei užimtumo tarnybai.

U2(anksčiau –

E 303)

Leidimas ieškant darbo kitoje šalyje toliau gauti bedarbio pašalpą.

Šią formą išduoda šalies, kurioje asmuo tapo bedarbiu, valstybinė užimtumo tarnyba arba kompetentinga socialinio draudimo įstaiga .

Ją reikia pateikti šalies, kurioje ieškoma darbo, nacionalinei užimtumo tarnybai.

U3

Aplinkybės, kurios gali turėti įtakos teisei gauti bedarbio pašalpas. Šioje formoje pašalpas mokančios šalies užimtumo tarnybos informuojamos apie šias pašalpas gaunančio asmens padėties pokyčius, dėl kurių teisė į tokias pašalpas gali pakisti.

Šalies, kurioje asmuo ieško darbo naudodamasis U2 forma, valstybinė užimtumo tarnyba.

DA1(anksčiau –

E 123)

Teisė gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje ES šalyje dėl nelaimingų atsitikimų darbe arba profesinių ligų.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga.

Ją reikia pateikti šalies, kurioje asmuo laikinai gyvena, sveikatos draudimo įstaigai.

P1

Šioje formoje pateikiama ES šalių įvairių įstaigų, kurioms asmuo pateikė senatvės, maitintojo netekimo ar invalidumo pensijos prašymus, priimtų sprendimų apžvalga.

Dėl šios formos reikia kreiptis į pensijų įstaigą, kuriai pateiktas pensijos prašymas.

Ši įstaiga išduos formą, kai gaus informaciją apie įvairių asmens prašymą tvarkiusių įstaigų sprendimus.

DUK.

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: