Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 16/01/2023

Prawo do zabezpieczenia społecznego – standardowe formularze

Formularze stanowiące dowód, że masz prawo do świadczeń zabezpieczenia społecznego w innym państwie UE

Formularze te są potrzebne obywatelom Unii, którzy mieszkają/mieszkali i pracują/pracowali w różnych krajach UE.

Formularze opisane na tej stronie są ważne jedynie w przypadku osób, które legalnie zamieszkują w jednym z krajów UE, bez względu na obywatelstwo.

Formularz

Cel

Organ wydający i zastosowanie

A1(dawniej

E 101

E 103)

Wskazanie właściwych przepisów. Przydatny, jeśli musisz wykazać, że płacisz składki na ubezpieczenie społeczne w innym kraju UE, np. jeśli jesteś pracownikiem oddelegowanym lub osobą pracującą w kilku krajach jednocześnie.

Formularz jest wydawany przez zakład ubezpieczeń społecznych w którym zarejestrowano Cię w Twoim kraju.

S1 en Otwórz link do strony zewnętrznejDokument PDF(dawniej

E 106,

E 109

oraz

E 121 – nadal wydawany przez niektóre instytucje)

Poświadczenie uprawnienia do opieki zdrowotnej, jeśli nie mieszkasz w kraju, w którym jesteś ubezpieczony. Przydatny w przypadku pracowników delegowanych, pracowników transgranicznych, emerytów lub urzędników służby cywilnej i osób pozostających na ich utrzymaniu.

Zapytaj swój zakład ubezpieczeń zdrowotnych, która instytucja wydaje formularz S1.

Przedstaw go dowolnemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkasz.

S2(dawniej

E 112)

Upoważnienie do poddania się planowanemu leczeniu w innym kraju UE lub EFTA. Osoba, która go okaże, jest traktowana tak samo, jak obywatel danego kraju – konieczne może być zapłacenie części kosztów z góry.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, do którego wyjeżdżasz na leczenie.

S3

Poświadczenie uprawnienia do opieki zdrowotnej w kraju, w którym wcześniej pracowałeś. Przydatny w przypadku emerytowanych pracowników transgranicznych, którzy nie mają już ubezpieczenia w kraju, w którym pracowali wcześniej.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym znajdowało się Twoje miejsce pracy jako pracownika transgranicznego.

U1(dawniej

E 301)

Wyszczególnienie okresów ubezpieczenia uwzględnianych przy obliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Formularz wydają publiczne służby zatrudnienia lub właściwy zakład ubezpieczeń społecznych w ostatnim kraju/ostatnich krajach, w którym/których znajdowało się Twoje miejsce pracy.

Przedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym chcesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

U2(dawniej

E 303)

Upoważnienie do dalszego pobierania zasiłku dla bezrobotnych podczas poszukiwania pracy w innym kraju.

Formularz wydają publiczne służby zatrudnienia lub właściwy zakład ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Przedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym szukasz pracy.

U3

Okoliczności, które mogą mieć wpływ na uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych. Za jego pośrednictwem służby zatrudnienia w kraju, w którym szukasz pracy, informują instytucję wypłacającą Ci świadczenia, że Twoja sytuacja zmieniła się i że w związku z tym może być konieczne dostosowanie wysokości Twoich świadczeń.

Publiczne służby zatrudnienia w kraju, w którym szukasz pracy na podstawie formularza U2.

DA1(dawniej

E 123)

Uprawnia Cię do uzyskania świadczeń medycznych na specjalnych warunkach, ma zastosowanie w razie wypadków przy pracy i wystąpienia choroby zawodowej w innym kraju UE.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym przebywasz.

P1

Jest to zestawienie decyzji wydanych w poszczególnych krajach UE w sprawie Twojego wniosku o emeryturę lub rentę (rodzinną lub inwalidzką).

Urząd właściwy w sprawach emerytalnych, w którym został złożony Twój wniosek o emeryturę lub rentę.

Urząd wyda podsumowanie, gdy tylko otrzyma od poszczególnych organów, które rozpatrywały Twój wniosek, szczegółowe informacje na temat podjętych w tej sprawie decyzji.

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: