Ostatnio sprawdzono: 05/12/2022

Alkohol i wyroby tytoniowe a akcyza

Przewóz alkoholu i wyrobów tytoniowych między krajami UE

Co do zasady w kraju, w którym konsumuje się alkohol i tytoń, należy opłacić akcyzę. Przewidziano jednak zwolnienia dla osób fizycznych podróżujących między krajami UE. Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli zakupione produkty są przeznaczone do użytku własnego, a nie na sprzedaż. Podatki (VAT i akcyza) są wliczone w cenę produktu w kraju jego zakupu, co oznacza, że żadne dodatkowe opłaty nie są już należne w innym kraju UE.

Jednak w celu ustalenia, czy zakupione produkty są przeznaczone na użytek własny, organy celne w UE mogą sprawdzić kilka różnych rzeczy – na przykład czy prowadzisz przedsiębiorstwo handlowe albo w nim pracujesz, jak towar jest spakowany, jak jest przewożony, a także jaką ilość produktów przewozisz. Dlatego każdy kraj może mieć własne wytyczne, jeśli chodzi o ilość wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, które można wwieźć na jego terytorium. Wartości określone w tych wytycznych nie mogą być jednak niższe od podanych poniżej:

Produkt Wartości w wytycznych UE
Papierosy 800
Cygaretki (cygara ważące nie więcej niż 3 g każde) 400
Cygara 200
Tytoń 1 kg
Napoje spirytusowe (np. whiskey, gin) 10 litrów
Wino wzmacniane (np. sherry, porto) 20 litrów
Wino 90 litrów (w tym co najwyżej 60 litrów wina musującego)
Piwo 110 litrów

Powyższe wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny, należy więc zawsze sprawdzić wartości wskazane w wytycznych przez organy celne en kraju UE, do którego podróżujesz.

Przewożenie ilości powyżej wartości określonych w wytycznych

Jeżeli organy celne przypuszczają, że przewozisz towar, który nie jest na własny użytek, lub że jest on przeznaczony na sprzedaż, mogą poprosić Cię o udowodnienie, że tak nie jest (np. poprosić o dowód zakupu). Jeżeli nie jesteś w stanie przedstawić wystarczających dowodów, organy celne mogą nakazać Ci zapłatę akcyzy w kraju docelowym albo skonfiskować przewożony towar.

Uwaga

Bardziej restrykcyjne zasady są stosowane do podróżnych poniżej 17. roku życia. Mogą się one różnić w poszczególnych krajach, dlatego przed wyjazdem zasięgnij informacji. 

VAT i akcyza przy przywozie towarów do UE z kraju nienależącego do UE

Osoby, które przyjeżdżają do UE z kraju spoza UE, mogą przywieźć ze sobą towary nie płacąc przy tym podatku VAT ani akcyzy pod warunkiem, że nie są one przeznaczone na sprzedaż i mieszczą się w ilościach określonych poniżej. Te same zasady odnoszą się do podróżnych przybywających z Wysp Kanaryjskich i innych terytoriów en , gdzie nie mają zastosowania unijne przepisy w sprawie podatku VAT i akcyzy.

Ograniczenia w przywozie do UE alkoholu i wyrobów tytoniowych z kraju nienależącego do UE

Limity dla alkoholu

Można przywieźć a):

Ponadto można przywieźć b):

Każda z ilości wymienionych pod lit. b) to całkowity limit w tej kategorii napojów alkoholowych – można go rozdzielić według własnego uznania. Przykładowo można przywieźć: 4 litry wina niemusującego, 16 litrów piwa, pół litra napojów spirytusowych i 1 litr wina wzmacnianego albo 4 litry wina niemusującego, 16 litrów piwa i 2 litry wina musującego.

Limity dla tytoniu

Określone są limity wyższe i niższe i ich zastosowanie zależy od kraju, do którego wjeżdżasz. Jeżeli kraj UE stosuje niższe limity, mogą one dotyczyć tylko osób podróżujących drogą lądową i morską (np. Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja i Węgry) lub wszystkich podróżnych (np. Estonia i Rumunia).

Uwaga

Powyższa lista krajów UE ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Aktualne informacje o limitach dla tytoniu należy sprawdzać w informacjach opublikowanych przez organy celne en kraju UE, do którego podróżujesz.
Wyższy limit Niższy limit

papierosy – 200 sztuk albo
cygaretki – 100 sztuk albo
cygara – 50 sztuk albo
tytoń – 250 g

papierosy – 40 sztuk albo
cygaretki – 20 sztuk albo
cygara – 10 sztuk albo
tytoń – 50 g

Można dowolnie łączyć te wyroby tytoniowe, ale nie można przekroczyć łącznego limitu. Przykładowo w przypadku podróży do krajów UE, w których obowiązuje wyższy limit, przywieźć można 50 cygaretek i 25 cygar, które składają się na łączny dozwolony limit.

Uwaga

Osoby poniżej 17. roku życia nie mają prawa do bezcłowego przywozu wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

Inne towary, m.in. perfumy

Można przewozić inne towary do wartości 300 euro na osobę lub 430 euro na podróżującego drogą powietrzną lub morską. Niektóre państwa UE stosują niższy limit w wysokości 150 euro dla podróżnych poniżej 15. roku życia.

Paliwo

Możesz przewozić maksymalnie 10 litrów w przenośnym kanistrze oprócz paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa Twojego pojazdu. Zasada ta ma zastosowanie do każdego typu pojazdu silnikowego.

Akcyza przy wywozie towarów z UE

Jeżeli podróżujesz do kraju spoza UE (i do niektórych obszarów UE, takich jak Wyspy Kanaryjskie en ), możesz zakupić towary zwolnione z podatku VAT i akcyzy w tzw. sklepach bezcłowych na lotniskach i w portach. Pamiętaj przy tym, że w Twoim kraju docelowym, który nie jest krajem UE, towary te mogą być objęte limitem na zakup towarów zwolnionych z ceł i podatków.

Przyjazd do UE tranzytem przez Szwajcarię lub inny kraj spoza UE

Uwaga

Jeżeli podróżujesz między państwami UE i przejeżdżasz tranzytem przez Szwajcarię, zastosowanie mają szwajcarskie przepisy prawa celnego en .

Jeżeli przewozisz alkohol lub tytoń w większych ilościach niż dozwolone w Szwajcarii, musisz zgłosić to przy wjeździe do tego kraju i przy powrocie na terytorium UE. Osoby wjeżdżające do Szwajcarii mogą zostać poproszone o złożenie zabezpieczenia finansowego, które zostanie im zwrócone, kiedy będą z towarem opuszczać ten kraj.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: