Ostatnio sprawdzono: 25/04/2022

Uprowadzenie dziecka

Partner wywiózł Twoje dziecko do innego kraju UE bez Twojej zgody lub wbrew orzeczeniu sądowemu?

Możesz wszcząć postępowanie prawne, aby wyegzekwować swoje prawo do opieki nad dzieckiem. Niezbędne kroki pomogą Ci podjąć centralne urzędy zajmujące się tego rodzaju sprawami. Wyszukaj centralny urząd zajmujący się sprawami uprowadzeń dzieci za granicęOtwórz link do strony zewnętrznej

Jeżeli Twoja sprawa spełnia wymogi prawne, sąd w kraju UE, do którego dziecko zostało wywiezione, podejmie decyzję, czy powinno zostać odesłane.

Sytuacje wyjątkowe

W trakcie postępowania zarówno dziecko, jak i rodzic powinni mieć możliwość skorzystania z prawa do wysłuchania przed sądem.

Uchylenie orzeczenia sądowego

Aby doprowadzić do uchylenia orzeczenia w sprawie opieki nad dzieckiem, trzeba wnieść sprawę do sądu znajdującego się w kraju, w którym orzeczenie zostało wydane.

Nie można doprowadzić do uchylenia decyzji w sprawie opieki nad dzieckiem, uprowadzając je do innego kraju UE i licząc na to, że zagraniczny sąd wyda decyzję po naszej myśli.

Uwaga

Wyjątki

Zasady te nie mają zastosowania do Danii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Jednak Dania, Islandia, Norwegia i Szwajcaria są stronami konwencji haskiej z 1980 r. w sprawie uprowadzeń dzieciOtwórz link do strony zewnętrznej . Przypadki uprowadzenia dziecka do tych krajów lub z tych krajów są rozpatrywane na podstawie tej konwencji lub innych umów międzynarodowych.

Prawdziwa historia

Prawo do opieki nad dzieckiem musi być respektowane

Irena i Vincenzo są w trakcie postępowania rozwodowego. Wcześniej przez 14 lat mieszkali we Włoszech. W 2013 r. włoski sąd zasądził na rzecz Vincenza opiekę nad ich córką Alessandrą i zarządził jej przejściowe umieszczenie w domu dziecka w Pizie. Tego samego dnia Irena wyjechała z córką do Słowenii.

Słoweński sąd uznał orzeczenie sądu włoskiego i rozpoczął postępowanie mające na celu oddanie dziecka ojcu, jednak Irena sprzeciwiła się tej decyzji.

Słoweński sąd udzielił Irenie tymczasowego prawa do opieki nad Alessandrą, ponieważ umieszczenie dziewczynki w domu dziecka we Włoszech mogłoby spowodować nieodwracalną traumę. Ponadto podczas postępowania przed sądem w Słowenii Alessandra powiedziała, że chce zostać z matką.

Vincenzo odwołał się od decyzji słoweńskiego sądu i wygrał. Alessandra musiała powrócić do Włoch.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: