Ostatnio sprawdzono: 24/01/2019

Emeryci i renciści – prawo pobytu

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Jeśli jesteś obywatelem UE, możesz mieszkać w dowolnym kraju UE, jeśli posiadasz:

Dochód może pochodzić z emerytury lub renty, jeśli jesteś emerytem lub rencistą, lub jakiegokolwiek innego źródła.

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Miej przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport

W przypadku obywateli UE jedynym warunkiem pobytu w innym kraju UE przez okres krótszy niż trzy miesiące jest posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu.

W krajach tych zostawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, nie jest jednak powodem do wydalenia.

Sprawdź, czy w kraju przyjmującym musisz zawsze nosić przy sobie dowód osobisty lub paszport:

Wybierz kraj
  • Portugaliaptenpt
  • Rumuniaroenro
  • Szwecjaseensv
  • Słowacjask
  • Słoweniasi
  • Węgryhuenhu
  • Włochyitenit
  • Zjednoczone Królestwogben
  • Łotwalv

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Zgłoszenie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają, abyś zgłosił swój pobyt w odpowiednim urzędzie w rozsądnym terminie po przyjeździe. W przeciwnym razie możesz zostać ukarany np. grzywną.

Więcej informacji o zgłoszenia pobytu.

Deportacja

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ​ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny deportacji oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Jeśli jesteś obywatelem UE, możesz mieszkać w dowolnym kraju UE, jeśli posiadasz:

Dochód może pochodzić z emerytury lub renty, jeśli jesteś emerytem lub rencistą, lub jakiegokolwiek innego źródła.

Zarejestrowanie pobytu

Przez pierwsze trzy miesiące pobytu w nowym kraju nie masz obowiązku rejestracji, ale jeśli chcesz, możesz się zarejestrować.

Po upływie trzech miesięcy być może będziesz musiał zarejestrować swój pobyt w odpowiednim urzędzie kraju przyjmującego, aby udowodnić, że spełniasz warunki pobytu, i uzyskać dokument potwierdzający prawo pobytu.

Dowiedz się, jak zarejestrować swój pobyt za granicą.

Wezwanie do opuszczenia kraju i deportacja

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ​ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny deportacji oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Po spędzeniu w innym kraju UE w sposób zgodny z prawem pięciu kolejnych lat automatycznie nabywasz prawo pobytu stałego w tym kraju. To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.

Na ciągłość Twojego pobytu nie mają wpływu:

Możesz utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Dokument pobytu stałego

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego: potwierdza on Twoje prawo do bezwarunkowego pobytu w kraju przyjmującym.

Deportacja

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym mieszkasz na stałe, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny deportacji oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: