Ostatnio sprawdzono: 30/01/2019

Prawa własności intelektualnej

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Ochrona własności intelektualnej niesie ze sobą szereg korzyści:

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Punkt Informacyjny IPR dla MŚP

Bezpłatne doradztwo i narzędzia do zarządzania swoją własność intelektualną w Chinach, Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej

InnovAccess

Informacje 30 europejskich urzędów ds. własności intelektualnej na temat krajowych środków wsparcia, procedur rejestracyjnych i przepisów w poszczególnych krajach

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: