Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Ubezpieczenie samochodu za granicą

Jeżeli do wypadku doszło za granicą, stosuje się prawo państwa, w którym wypadek miał miejsce. Zatem proces ubiegania się o odszkodowanie może być inny niż w Twoim kraju pochodzenia.

Jeżeli przydarzył Ci się wypadek za granicą, nie opuszczaj miejsca wypadku. Porozmawiaj z kierowcą drugiego pojazdu i, jeśli to konieczne, wezwij policję lub służby ratunkowe.

Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne informacje na temat drugiej strony wypadku i okolicznościzdarzenia.

Sprawozdanie o wypadku

W miejscu zdarzenia należy sporządzić sprawozdanie o wypadku.

Najprawdopodobniej wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym otrzymałeś od swojego ubezpieczyciela. Niektóre stowarzyszenia ubezpieczycieli opracowały wspólny europejski wzór takiego oświadczenia. Pomoże on szybko zebrać wszystkie niezbędne informacje i ułatwi dochodzenie roszczeń.

Jeżeli nie masz przy sobie odpowiedniego formularza, powinieneś zanotować następujące informacje:

Jeżeli Ty i kierowca drugiego pojazdu zgadzacie się co do okoliczności wypadku, powinniście podpisać wspólne oświadczenie. Ułatwi ono dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela.

Pamiętaj, żeby nie brać na siebie odpowiedzialności za wypadek i podpisać oświadczenie, tylko jeśli w pełni je rozumiesz.

Jeśli nie możesz osiągnąć porozumienia z kierowcą drugiego pojazdu, Twój ubezpieczyciel rozstrzygnie spór z jego ubezpieczycielem. Przy rozpatrywaniu wniosku ubezpieczyciel uwzględni protokół policyjny, oszacowanie szkód i inne informacje.

Dochodzenie roszczeń mogą ułatwić następujące elementy:

Zawsze należy zgłosić wypadek do firmy ubezpieczeniowej – nawet jeśli nie zamierzasz dochodzić odszkodowania.

Twoja sytuacja

Wybierz kraj

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Warto dowiedzieć się, czy ubezpieczyciel oferuje polisę od odpowiedzialności cywilnej na nieograniczoną kwotę, zwłaszcza w przypadku obrażeń ciała.

Prawo UE gwarantuje również, że uzyskasz ubezpieczenie na najwyższą dostępną sumę – zobacz przykład poniżej.

Prawdziwa historia

Jak prawo UE zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na maksymalną kwotę

W Twoim kraju zamieszkania obowiązuje ustalony przez UE dolny próg kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wynoszący w przypadku szkód materialnych 1 120 000 euro. Załóżmy, że spowodujesz wypadek w innym kraju UE, w którym ten dolny próg ubezpieczenia wynosi powyżej 1 200 000 euro. Szkody materialne na skutek wypadku oszacowano na 1 180 000 euro – czyli o 60 tys. euro więcej niż kwota obowiązująca w Twoim kraju.

Nawet jeśli Twoja umowa z ubezpieczycielem nie przewiduje wyższych sum, będziesz chroniony do wysokości 1 180 000 euro, ponieważ prawo UE nakazuje uznać najkorzystniejszą kwotę – w tym przypadku obowiązującą w kraju, w którym doszło do wypadku.

Do wypadku doszło nie z mojej winy

Wypadek z udziałem nieubezpieczonego kierowcy

Jeśli w wypadku brał udział kierowca, który nie jest ubezpieczony lub który uciekł z miejsca wypadku, poinformuj o tym fakcie policję. Porady możesz również uzyskać od swojej firmy ubezpieczeniowej.

Możesz również skontaktować się z krajowym organem odszkodowawczym en . Może on interweniować, jeśli inny pojazd biorący udział w wypadku był nieubezpieczony lub jeśli nie udało się zidentyfikować firmy ubezpieczeniowej.

Procedura odszkodowawcza

Jeśli na skutek wypadku poniosłeś szkody materialne lub obrażenia, możesz ubiegać się o odszkodowanie . Zazwyczaj wniosek trzeba złożyć w określonym terminie. Dokładne informacje na ten temat możesz uzyskać od swojego ubezpieczyciela.

Uzyskanie odszkodowania za granicą

Powinieneś zwrócić się z wnioskiem o odszkodowanie do ubezpieczyciela en osoby, która spowodowała wypadek.

Uzyskanie odszkodowania po powrocie do kraju

Masz dwie możliwości.

1. Możesz złożyć wniosek u krajowego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej osoby, która spowodowała wypadek.

Przedstawiciel ten sprawdzi informacje oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wynegocjowania ugody w sprawie roszczenia. Aby dowiedzieć się, czy ubezpieczyciel ma przedstawiciela w Twoim kraju, skontaktuj się z krajowym biurem ubezpieczycieli komunikacyjnych/odpowiednimi centrami informacyjnymi en .

2. Możesz złożyć wniosek do krajowego organu odszkodowawczego.

Jeśli firma ubezpieczeniowa w innym kraju UE nie ma swojego przedstawiciela w Twoim kraju, możesz złożyć wniosek do krajowego organu odszkodowawczego en . Może on interweniować, jeśli inny pojazd biorący udział w wypadku był nieubezpieczony lub jeśli nie udało się zidentyfikować firmy ubezpieczeniowej.

Prawdziwa historia

Złóż wniosek tam, gdzie Ci najłatwiej

Ignacio mieszka w Hiszpanii. Podczas wakacji w Niemczech był ofiarą wypadku samochodowego spowodowanego przez niemieckiego kierowcę. Ponieważ nie mówi po niemiecku, miał trudności ze złożeniem w Niemczech wniosku o odszkodowanie.

Ignacio postanowił po powrocie do kraju przedstawić wniosek hiszpańskiemu organowi odszkodowawczemu. W ten sposób uniknął problemu językowego i uzyskał odszkodowanie.

Trzy miesiące na otrzymanie oferty rekompensaty lub odpowiedzi

Jeśli odpowiedzialność nie jest przedmiotem sporu, a szkoda została oceniona, powinieneś otrzymać uzasadnioną ofertę rekompensaty w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o odszkodowanie.

Jeśli nie jest jasne, kto ponosi winę za wypadek lub, ile powinno wynosić odszkodowanie, powinieneś otrzymać uzasadnioną odpowiedź dotyczącą kwestii będących przedmiotem Twojego wniosku o odszkodowanie.

Jeśli nie otrzymasz oferty rekompensaty lub odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy, przysługuje Ci prawo do odsetek od kwoty odszkodowania zaoferowanej przez ubezpieczyciela lub przyznanej przez sąd.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: