Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Sprzedaż towarów i usług

W obrębie unijnego rynku wewnętrznego zezwala się na swobodny przepływ towarów pod warunkiem, że spełniają one odpowiednie normy. Dowiedz się, jakich unijnych wymogów musisz przestrzegać w odniesieniu do produktów, które sprzedajesz, i kiedy musisz zgłaszać przewóz towarów.

Zależnie od tego, jakiego rodzaju usługi oferujesz i jak długo, możesz świadczyć usługi w innym kraju UE bez zakładania w nim firmy lub otwierania oddziału. Dowiedz się, kiedy można to robić, w jakich sektorach i w przypadku jakiego rodzaju sprzedaży.

Istnieją konkretne przepisy, których musisz przestrzegać przy sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, z którym nie spotykasz się osobiście (z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków). Na przykład informacje powinny być przekazywane na piśmie w sposób jasny i zrozumiały, a Twój klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni – bez żadnych kar i bez podawania przyczyny.

Przy sprzedaży imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych musisz przestrzegać odpowiednich przepisów UE, np. w przypadku sprzedaży co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych przewidzianych podczas tej samej podróży, w przypadku gdy usługi te są rezerwowane w ramach jednej umowy z jednym usługodawcą; lub w przypadku sprzedaży usługi turystycznej, a następnie ułatwienia sprzedaży innej usługi w ramach tej samej podróży.

Skorzystaj z unijnego systemu informacji o usługach doręczania paczek za granicę i ich cenach. Zobacz, jakie informacje dostawcy transgranicznych i krajowych usług doręczania paczek muszą przedstawić krajowym organom regulacyjnym.

Baza danych „Access2Markets" zawiera wszystkie przydatne informacje na temat eksportu z UE i importu do UE. Wyszukać możesz, według nazwy produktu lub kodu systemu zharmonizowanego (HS), taryfy celne i podatki, procedury celne, reguły pochodzenia, bariery handlowe, wymagania dotyczące produktów oraz statystyki w odniesieniu do każdego kraju UE i ponad 120 rynków eksportowych na całym świecie.

Udostępnij tę stronę: