Ostatnio sprawdzono : 18/09/2018

Sprzedaż towarów i usług

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

W obrębie unijnego rynku wewnętrznego zezwala się na swobodny przepływ towarów pod warunkiem, że spełniają one odpowiednie normy. Dowiedz się, jakich unijnych wymogów musisz przestrzegać w odniesieniu do produktów, które sprzedajesz, i kiedy musisz zgłaszać przewóz towarów.

Zależnie od tego, jakiego rodzaju usługi oferujesz i jak długo, możesz świadczyć usługi w innym kraju UE bez zakładania w nim firmy lub otwierania oddziału. Dowiedz się, kiedy można to robić, w jakich sektorach i w przypadku jakiego rodzaju sprzedaży.

Istnieją konkretne przepisy, których musisz przestrzegać przy sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, z którym nie spotykasz się osobiście (z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków). Na przykład informacje powinny być przekazywane na piśmie w sposób jasny i zrozumiały, a Twój klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni – bez żadnych kar i bez podawania przyczyny.

Przy sprzedaży imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych musisz przestrzegać odpowiednich przepisów UE, np. w przypadku sprzedaży co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych przewidzianych podczas tej samej podróży, w przypadku gdy usługi te są rezerwowane w ramach jednej umowy z jednym usługodawcą; lub w przypadku sprzedaży usługi turystycznej, a następnie ułatwienia sprzedaży innej usługi w ramach tej samej podróży.

Udostępnij tę stronę: