Posledná kontrola: 23/06/2022

Predaj tovarov a služieb

Tovar môže voľne obiehať v rámci jednotného trhu EÚ za predpokladu, že spĺňa príslušné normy. Prečítajte si, aké požiadavky EÚ sa musia dodržiavať pri predaji výrobkov a kedy musíte nahlásiť pohyb vášho tovaru.

V závislosti od toho, aké služby ponúkate a ako dlho, vám môže byť umožnené služby poskytovať v inej krajine EÚ bez založenia spoločnosti alebo pobočky v zahraničí. Zistite, v akom prípade je to možné, v ktorých odvetviach a pri akom type predaja.

Existujú konkrétne pravidlá, ktoré je potrebné pri predaji konečnému spotrebiteľovi bez priameho stretnutia dodržiavať (v prípade splnenia istých podmienok). Informácie by napríklad mali byť poskytnuté jasne a v písomnej forme, pričom zákazník môže do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek sankcie a bez uvedenia dôvodu.

Pri predaji balíka cestovných služieb alebo spojených cestovných služieb musíte dodržiavať určité pravidlá EÚ. Platí to napríklad pri predaji dvoch alebo viacerých druhov cestovných služieb poskytovaných počas tej istej cesty, ktoré sú rezervované na základe jedinej zmluvy s jedným dodávateľom alebo pri predaji cestovnej služby a následného zabezpečenia predaja inej služby pre tú istú cestu.

Využite nástroj EÚ na kontrolu služieb cezhraničného dodávania balíkov a cien v EÚ. Zistite si, ktoré informácie a aktualizácie musia poskytovatelia služieb cezhraničného a domáceho dodávania balíkov sprístupniť vnútroštátnym regulačným orgánom.

Databáza „Access2Markets" obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o vývoze z EÚ a dovoze do EÚ. Podľa názvu výrobku alebo kódu harmonizovaného systému (HS) je možné vyhľadávať clá a dane, colné postupy, pravidlá pôvodu, prekážky obchodu, požiadavky na výrobky a štatistiky vo všetkých krajinách EÚ a na viac ako 120 vývozných trhoch na celom svete.

Zdieľať túto stránku: