Posledná kontrola: 26/08/2022

Autorské právo

Vaše práva

Ak vytvoríte pôvodné literárne, vedecké a umelecké dielo, ako sú napríklad básne, články, filmy, piesne alebo sochy, ste chránený autorským právom. Iba vy máte právo svoje dielo zverejniť alebo ho rozmnožovať.

V krajinách EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) je vaše duševné vlastníctvo chránené autorským právom 70 rokov po vašej smrti, resp. 70 rokov po smrti posledného zo spoluautorov, ak ide o spoluautorské dielo.

V krajinách mimo EÚ, ktoré podpísali Bernský dohovor en fr en fr en fr en fr , sa môže trvanie autorskoprávnej ochrany líšiť, ale vždy trvá aspoň 50 rokov po autorovej smrti.

Ak chcete preukázať existenciu svojho diela v určitom okamihu, môže vám pomôcť registrácia.

Autorskoprávna ochrana vám zaistí tieto výhradné práva:

Ako získať autorskoprávnu ochranu

Ak vytvoríte literárne, vedecké a umelecké dielo, automaticky požívate autorskoprávnu ochranu už od chvíle, keď ste dielo vytvorili, nevyžaduje sa nijaký formálny registračný postup.

Možno však budete musieť informovať iných, že autorom daného diela ste vy. K svojmu dielu môžete pripojiť upozornenie o autorských právach, napríklad text „všetky práva vyhradené" alebo symbol ©, spoločne s rokom, keď ste dielo vytvorili.

Príklad

Tiago je majiteľom pekárne v Portugalsku a chce v miestnom časopise uverejniť reklamu, ktorá by propagovala jeho podnik. Na internete našiel peknú fotografiu tradičného portugalského chleba a rád by ju v reklame na pekáreň použil. Skôr než ju Tiago pošle do časopisu, všimne si, že fotografia je chránená autorským právom a vlastník neumožňuje jej voľné použitie. Tiago preto nie je oprávnený použiť ju vo svojej reklame. Ak nechce za použitie fotografie platiť, musí hľadať takú, ktorá nepodlieha autorským právam a možno ju použiť na komerčné účely. Takú môže nájsť napríklad v online databáze. Pri použití takéhoto materiálu potom nemusí žiadať držiteľov práv o súhlas s použitím fotografie vo svojej reklame.

Prístup k informáciám týkajúcim sa jednotlivých krajín.

Výber štátu

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: