Posledná kontrola: 30/06/2020

Voľby v domovskej krajine

Týka sa vás brexit?

Každá krajina EÚ má osobitné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa účasti na voľbách zo zahraničia, v ktorých je stanovené:

Na úrovni EÚ neexistujú žiadne pravidlá týkajúce sa vašich práv na účasť vo voľbách vo vašej domovskej krajine, ak žijete v zahraničí.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na vlajku vašej domovskej krajiny:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinsko *si
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Voľby do Európskeho parlamentu

Keď ako občan EÚ žijete v inom členskom štáte EÚ, máte v tomto štáte právo voliť a byť kandidátom vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Vo väčšine prípadov môžete takisto voliť kandidátov z vašej domovskej krajiny a byť volený zo zahraničia: pod podmienkou, že to umožňujú vnútroštátne pravidlá (pozri predchádzajúci text). Vo voľbách do Európskeho parlamentu môžete voliť a kandidovať len v jednom štáte.

Najčastejšie otázky

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: