Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 16/11/2017

Voľby v domovskej krajine

Každá krajina EÚ má osobitné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa účasti na voľbách zo zahraničia, v ktorých je stanovené:

  • či môžete voliť zo zahraničia,
  • či môžete byť volený zo zahraničia,
  • na ktorých voľbách sa môžete zúčastniť zo zahraničia: komunálnych, regionálnych, celoštátnych atď.,
  • aké podmienky musíte splniť.

Na úrovni EÚ neexistujú žiadne pravidlá týkajúce sa vašich práv na účasť vo voľbách vo vašej domovskej krajine, ak žijete v zahraničí.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na vlajku vašej domovskej krajiny:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Voľby do Európskeho parlamentu

Keď ako občan EÚ žijete v inom členskom štáte EÚ, máte v tomto štáte právo voliť a byť kandidátom vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Vo väčšine prípadov môžete takisto voliť kandidátov z vašej domovskej krajiny a byť volený zo zahraničia: pod podmienkou, že to umožňujú vnútroštátne pravidlá (pozri predchádzajúci text). Vo voľbách do Európskeho parlamentu môžete voliť a kandidovať len v jednom štáte.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo