Posledná kontrola : 02/02/2023

Voľby v domovskej krajine

Každá krajina EÚ má osobitné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa účasti na voľbách zo zahraničia, v ktorých je stanovené:

Na úrovni EÚ neexistujú žiadne pravidlá týkajúce sa vašich práv na účasť vo voľbách vo vašej domovskej krajine, ak žijete v zahraničí.

Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na veľvyslanectvo alebo konzulát svojej domovskej krajiny:

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: