Posledná kontrola : 19/01/2023

Vyslaní pracovníci

Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete mať postavenie „vyslaného pracovníka“ a budú sa na vás vzťahovať rovnaké základné pracovné podmienky a práva, ktoré majú pracovníci hostiteľskej krajiny.

Vyslanie môže trvať dovtedy, kým bude potrebné splniť konkrétnu úlohu. Po skončení vyslania by ste sa mali vrátiť na vaše pracovisko v krajine EÚ, z ktorej ste boli vyslaní.

Pracovné podmienky

Podmienky zamestnania pracovníkov v hostiteľskej krajine sa na vás vzťahujú len vtedy, ak sú výhodnejšie než podmienky vo vašej domovskej krajine. Tieto pracovné podmienky a podmienky zamestnania sa týkajú:

Ďalšie práva

Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ:

Dlhodobé vyslanie

Ak ste vyslaný na viac ako 12 mesiacov (alebo 18 mesiacov, ak váš zamestnávateľ predloží vnútroštátnym orgánom hostiteľskej krajiny odôvodnené oznámenie), uplatňujú sa všetky príslušné podmienky zamestnania vo vašej hostiteľskej krajine s výnimkou tých, ktoré sa vzťahujú na ukončenie zmlúv a doplnkových zamestnaneckých dôchodkov.

V prípade vyslania do inej krajiny EÚ na dlhšie obdobie možno budete chcieť, aby sa tam s vami odsťahovali aj vaši rodinní príslušníci. Môžu tak urobiť na základe práv, ktoré im vyplývajú z občianstva Únie, ale nie ako vaše nezaopatrené osoby.

Daň z príjmu

Ak v hostiteľskej krajine pracujete menej ako šesť mesiacov, nemali by ste byť povinný platiť tam daň z príjmu. Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi krajinami EÚ.

Sociálne zabezpečenie v zahraničí

Ak máte ako vyslaný pracovník aj naďalej patriť do systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine, musí váš zamestnávateľ požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine o vystavenie formulára PD A1 en a informovať orgány hostiteľskej krajiny. Ak vyslanie trvá dlhšie ako 2 roky, môžete:

Ďalšie informácie o sociálnom zabezpečení počas pracovného vyslania do inej krajiny EÚ.

Ako postupovať pred vyslaním do zahraničia

Váš zamestnávateľ bude možno musieť orgánom hostiteľskej krajiny nahlásiť tieto údaje:

Viac informácií nájdete v príručke Krátky sprievodca EÚ o vysielaní pracovníkov en

Pozri aj praktickú príručku EÚ o vysielaní pracovníkov en .

Webové sídla jednotlivých krajín venované vysielaniu pracovníkov

Na webovom sídle hostiteľskej krajiny nájdete podmienky práce vyslaných pracovníkov, ako aj kontaktné údaje miestnych orgánov.

Webové sídla jednotlivých krajín venované vysielaniu pracovníkov

Národné styčné úrady

Každá krajina má príslušný orgán, ktorý poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa vysielania pracovníkov. Kontaktné údaje týchto národných styčných úradov sú uvedené pod tlačidlom „Obráťte sa na orgány štátnej správy“.

Pozri tiež

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Výber štátu
Rakúsko
Bundesministerium für Arbeit und WirtschaftFederal Ministry of Labour and Economy
Favoritenstraße 7AT-1040 Wien
Contact formen
Belgicko Belgicko – Flámsko Belgicko – Valónsko
FPS Employment, Labour and Social Dialogue, Belgian liaison office, Directorate-general labour law and legal studiesSPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bureau de liaison belge, Direction Générale Droit du travail et études juridiquesFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch verbindingsbureau, Algemene directie arbeidsrecht en juridische studiën
Rue Ernest Blerot 1BE-1070 Bruxelles/Brussel
Employment Belgium (EN)en
Emploi Belgique (FR)fr
Werk België (NL)nl
Bulharsko
Министерство на труда и социалната политика - ИА Главна инспекция по трудаMinistry of Labour and Social Policy - General Labour Inspectorate EA
3 Kniaz Aleksandar Dondukov blvd.BG-1000 Sofia
Webové sídloen
Chorvátsko
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeMinistry of Labour, Pension System, Family and Social Policy
Ulica grada Vukovara 78HR-10000 Zagreb
Webové sídlohr
Cyprus
Υπουργείο Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα ΕργασίαςMinistry of Labour, Welfare and Social Insurance - Department of Labour
9 Klimentos StrCY-1480 Nicosia
Webové sídloen
Česko
Ministerstvo práce a sociálních věcíMinistry of Labour and Social Affairs
Na Poříčním právu 1CZ-128 01 Praha 2
Posting and social securityen
Posting a foreigner to the Czech republicen
Dánsko
Danish Working Environment Authority
Landskronagade 332100 København Ø
Posting regulationsen
Social security coveren
Estónsko
Tööinspektsioon; Ms Liis Naaber-KalmLabour Inspectorate
Mäealuse 2/2EE-12618 Tallinn
Webové sídloen
Fínsko
TyosuojeluArbetarskyddsförvaltningenOccupational Safety and Health Administration
Occupational Safety and Health Administrationen
Francúzsko
Bureau de liaison nationale - Direction générale du travail - Ministère du TravailNational Liaison Office - Directorate General for Labour - Ministry for Labour
39-45, quai André CitroënFR-75902 Paris Cedex 15
Posting of employees - Ministry for Labouren
Nemecko
Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle SchwarzarbeitDirectorate VII of the Central Customs Authority - Financial Control of Undeclared Work
Wörthstraße 1-3DE-50668 Köln
Central Customs Authorityen
Grécko
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Individual Contractual Labour Arrangements, Section of Individual Labour Contract (D. Pantazidou, A. Revela)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grécko
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Health and Safety at Work, Section of Working Conditions and Strategic Planning (V. Papanastasiou, A. Mandalou)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grécko
Labour Inspectorate, Independent Authority
Central Division, Directorate of Planning and Coordination of Labour Relations Inspection (A. Mpouzios, D. Souliotis)10 Agisilaou Str.10437 AthensGreece
sepe.gov.grel
Maďarsko
Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyeletMinistry for National Economy - Hungarian Labour Inspectorate
P.O. Box 481HU-1369 Budapest
Webové sídloen
Island
VelferðarráðuneytiðMinistry of Social Affairs
Skogarhlid 6IS-150 Reykjavik
Webové sídloen
Írsko
Workplace Relations
O'Brien RoadCarlowIreland
Webové sídloen
Taliansko
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industrialiMinistry of Labour and Social Policy
Via Fornovo, 8IT-00192 Roma
Webové sídloen
Lotyšsko
Valsts darba inspekcijaState Labour Inspectorate
Kr. Valdemara Street 38LV-1010 Rīga
Webové sídloen
Lichtenštajnsko
Amt für Volkswirtschaft - Abteilung WirtschaftOffice of National Economy - Department of Economic Affairs
Haus der WirtschaftPoststrasse 1LI-9494 Schaan
Webové sídlode
Litva
Valstybinė darbo inspekcijaState Labour Inspectorate
Algirdo Str. 19LT-03607 Vilnius
Webové sídloen
Luxembursko
Inspection du travail et des minesLabour and Mines Inspectorate
3, rue des PrimeursL-2361 Strassen
Webové sídlofr
Malta
Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita StreetVLT 1121 Valletta
Webové sídloen
Holandsko
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZMinistry of Social Affairs and Employment - Labour Inspectorate
Parnassusplein 5, NL-2511 VX Den HaagP.O Box 90801, NL-2509 LV Den Haag
www.postedworkers.nlen
www.nllabourauthority.nl en
Nórsko
ArbeidstilsynetLabour Inspection Authority
Postboks 4720 TorgardNO-7468 Trondheim
www.arbeidstilsynet.noenen
Poľsko
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat PracyNational Labour Inspectorate - Chief Labour Inspectorate
ul. Barska 28/30PL-02 315 Warszawa
Webové sídlopl
Portugalsko
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)Authority for Working Conditions
Praca de Alvalade n. 11749-043 LISBON
websitept
e-formspt
Rumunsko
Inspecția MunciiLabour Inspectorate
Strada Matei Voievod, nr. 14RO-030167, Sector 2București
Webové sídlo
Slovensko
Národný inšpektorát práceNational Labour Inspectorate
Masarykova 10SK-040 01 Kosice
Webové sídloen
Slovinsko
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva cesta 44SI-1000 Ljubljana
Webové sídloen
Španielsko
Dirección General de TrabajoGeneral Directorate of Labour
Pío Baroja, 6ES-28009 Madrid
Desplazamiento - Datos de contactoes
Desplazamientoes
Švédsko
ArbetsmiljöverketSwedish Work Environment Authority
Box 9082SE-171 09 Solna
Webové sídloen

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: