Posledná kontrola : 20/06/2022

Vyslaní pracovníci

Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete mať postavenie „ vyslaného pracovníka" a budú sa na vás vzťahovať rovnaké základné pracovné podmienky a práva, ktoré majú pracovníci hostiteľskej krajiny.

Vyslanie môže trvať dovtedy, kým bude potrebné splniť konkrétnu úlohu. Po skončení vyslania by ste sa mali vrátiť na vaše pracovisko v krajine EÚ, z ktorej ste boli vyslaní.

Pracovné podmienky

Podmienky zamestnania pracovníkov v hostiteľskej krajine sa na vás vzťahujú len vtedy, ak sú výhodnejšie než podmienky vo vašej domovskej krajine. Tieto pracovné podmienky a podmienky zamestnania sa týkajú:

Ďalšie práva

Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ:

Dlhodobé vyslanie

Ak ste vyslaný na viac ako 12 mesiacov (alebo 18 mesiacov, ak váš zamestnávateľ predloží vnútroštátnym orgánom hostiteľskej krajiny odôvodnené oznámenie), uplatňujú sa všetky príslušné podmienky zamestnania vo vašej hostiteľskej krajine s výnimkou tých, ktoré sa vzťahujú na ukončenie zmlúv a doplnkových zamestnaneckých dôchodkov.

V prípade vyslania do inej krajiny EÚ na dlhšie obdobie možno budete chcieť, aby sa tam s vami odsťahovali aj vaši rodinní príslušníci. Môžu tak urobiť na základe práv, ktoré im vyplývajú z občianstva Únie, ale nie ako vami nezaopatrené osoby.

Daň z príjmu

Ak v hostiteľskej krajine pracujete menej ako šesť mesiacov, nemali by ste byť povinný platiť tam daň z príjmu. Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi krajinami EÚ.

Sociálne zabezpečenie v zahraničí

Ak máte ako vyslaný pracovník aj naďalej patriť do systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine, musí váš zamestnávateľ požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine o vystavenie formulára PD A1 en a informovať orgány hostiteľskej krajiny. Ak vyslanie trvá dlhšie ako 2 roky, môžete:

Ďalšie informácie o sociálnom zabezpečení počas pracovného vyslania do inej krajiny EÚ.

Ako postupovať pred vyslaním do zahraničia

Váš zamestnávateľ bude možno musieť orgánom hostiteľskej krajiny nahlásiť tieto údaje:

Viac informácií nájdete v príručke Krátky sprievodca EÚ o vysielaní pracovníkovOtvoriť ako externý odkaz

Pozri aj praktickú príručku EÚ o vysielaní pracovníkovOtvoriť ako externý odkaz.

Webové sídla jednotlivých krajín venované vysielaniu pracovníkov

Na webovom sídle hosťujúcej krajiny nájdete podmienky práce vyslaných pracovníkov, ako aj kontaktné údaje miestnych orgánov.

Webové sídla jednotlivých krajín venované vysielaniu pracovníkov

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: