Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 16/04/2018

Vyslaní pracovníci

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete mať postavenie „vyslaného zahraničného pracovníka" a budú sa na vás vzťahovať osobitné pracovné podmienky a práva.

Pracovné podmienky

Pri vyslaní do inej krajiny EÚ sa na vás vzťahujú podmienky zamestnania hostiteľskej krajiny. Tieto podmienky sa týkajú:

 • minimálnej mzdy: vaša mzda nemôže byť nižšia ako miestna minimálna mzda alebo mzda stanovená v záväzných kolektívnych zmluvách vo vašom pracovnom odvetví, ak existujú v hostiteľskej krajine
 • maximálnej dĺžky pracovného času a minimálnej doby odpočinku
 • ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • podmienok najímania pracovníkov cez agentúry dočasného zamestnávania
 • podmienok zamestnávania tehotných žien a mladých ľudí
 • rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a ďalších pravidiel na predchádzanie diskriminácii

Zamestnávateľ vám môže zaplatiť aj náklady na cestu, ubytovanie a stravu v krajine EÚ, do ktorej vás vyšle, ak je to stanovené v právnych predpisoch vašej domovskej krajiny. Tieto príspevky nesmú byť zahrnuté do mzdy.

Webové sídla jednotlivých krajín venované vysielaniu pracovníkov

Na webovom sídle hosťujúcej krajiny nájdete podmienky práce vyslaných pracovníkov, ako aj kontaktné údaje miestnych orgánov.

Výber štátu:

Ďalšie práva

Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ:

 • nepotrebujete pracovné povolenie okrem chorvátskych občanov vyslaných do Rakúska, v prípade ktorých sa v niektorých odvetviach vyžadujú pracovné povolenia
 • nebudete potrebovať uznanie vašej odbornej kvalifikácie. Je však možné, že v prípade niektorých profesií sa od vás bude vyžadovať písomné vyhlásenie: viac informácií obsahujú pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • po odchode do dôchodku nebudete musieť riešiť problémy s úradmi dôchodkového zabezpečenia z rôznych krajín – tieto úrady vašej hostiteľskej krajiny do toho nebudú zahrnuté.

Daň z príjmu

Ak ste boli vyslaný na menej ako šesť mesiacov, v cieľovej krajine by ste nemali byť povinný platiť daň z príjmu.

Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi krajinami EÚ: viac informácií o dani z príjmu.

Sociálne zabezpečenie v zahraničí

Ako vyslaný pracovník budete naďalej poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine najviac počas dvoch rokov. Formality, ktoré budete musieť vybaviť.

Ak v zahraničí pracujete viac ako 2 roky, budete musieť prejsť do systému sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracujete. V niektorých konkrétnych prípadoch môžete sociálne zabezpečenie predĺžiť a byť poistený dlhšie ako 2 roky.

Predbežné vyhlásenie

Váš zamestnávateľ možno bude musieť orgánom vašej cieľovej krajiny vopred nahlásiť okrem iného vaše pracovisko, obdobie, na ktoré vás tam vysiela, a kontaktné údaje.

Uistite sa, že sa o to váš zamestnávateľ postaral, aby vám v tejto krajine nehrozila pokuta.

Viac informácií vám poskytne styčný úrad pre vyslaných pracovníkov alebo jednotné kontaktné miesto v krajine vyslania.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo