Posledná kontrola : 14/12/2018

Vyslaní pracovníci

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Váš zamestnávateľ vás môže dočasne vyslať pracovať do inej krajiny EÚ. Počas tohto obdobia budete mať postavenie „vyslaného zahraničného pracovníka" a budú sa na vás vzťahovať osobitné pracovné podmienky a práva.

Pracovné podmienky

Pri vyslaní do inej krajiny EÚ sa na vás vzťahujú podmienky zamestnania hostiteľskej krajiny. Tieto podmienky sa týkajú:

Zamestnávateľ vám môže zaplatiť aj náklady na cestu, ubytovanie a stravu v krajine EÚ, do ktorej vás vyšle, ak je to stanovené v právnych predpisoch vašej domovskej krajiny. Tieto príspevky nesmú byť zahrnuté do mzdy.

Webové sídla jednotlivých krajín venované vysielaniu pracovníkov

Na webovom sídle hosťujúcej krajiny nájdete podmienky práce vyslaných pracovníkov, ako aj kontaktné údaje miestnych orgánov.

Výber štátu:

 • Rumunskororo
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Spojené kráľovstvouken
 • Talianskoititen
 • Írskoieen
 • Českoczen
 • Španielskoesen
 • Švédskosedefrsven

  Ďalšie práva

  Ak ste boli vyslaný do inej krajiny EÚ:

  Daň z príjmu

  Ak ste boli vyslaný na menej ako šesť mesiacov, v cieľovej krajine by ste nemali byť povinný platiť daň z príjmu.

  Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi krajinami EÚ: viac informácií o dani z príjmu.

  Sociálne zabezpečenie v zahraničí

  Ako vyslaný pracovník budete naďalej poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine najviac počas dvoch rokov. Formality, ktoré budete musieť vybaviť.

  Ak v zahraničí pracujete viac ako 2 roky, budete musieť prejsť do systému sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracujete. V niektorých konkrétnych prípadoch môžete sociálne zabezpečenie predĺžiť a byť poistený dlhšie ako 2 roky.

  Predbežné vyhlásenie

  Váš zamestnávateľ možno bude musieť orgánom vašej cieľovej krajiny vopred nahlásiť okrem iného vaše pracovisko, obdobie, na ktoré vás tam vysiela, a kontaktné údaje.

  Uistite sa, že sa o to váš zamestnávateľ postaral, aby vám v tejto krajine nehrozila pokuta.

  Viac informácií vám poskytne styčný úrad pre vyslaných pracovníkov alebo jednotné kontaktné miesto v krajine vyslania.

  Najčastejšie otázky

  Právne predpisy EÚ

  Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

  Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

  Zdieľať túto stránku: