Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Vyslanie do zahraničia na krátke obdobie (max. 2 roky)

 • V krajine, do ktorej ma vyslal môj zamestnávateľ, zarábajú všetci moji kolegovia minimálnu mzdu. Mám na ňu takisto nárok?

  ÁNO — počas celého obdobia vášho vyslania v krajine má váš zamestnávateľ povinnosť dodržiavať základné pravidlá ochrany zamestnancov danej krajiny. Ide napríklad o minimálnu mzdu, pracovný čas, minimálnu dĺžku odpočinku atď.

  Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, kontaktujte styčný úrad pre vyslaných pracovníkov predmetnej krajiny.

 • Som samostatne zárobkovo činná osoba a plánujem pracovať v zahraničí niekoľko mesiacov. Aké formality musím splniť?

  Ak chcete pracovať v inej krajine EÚ počas niekoľkých mesiacov, najlepšie urobíte, ak sa „vyšlete do zahraničia.

  Vďaka tomu budete môcť pracovať v zahraničí a súčasne zotrvať v systéme sociálneho zabezpečenia vašej domovskej krajiny, kde zvyčajne pracujete.

  Pred odchodom do inej krajiny by ste mali:

  • požiadať o vystavenie formulára A1 (predtým E 101). Informujte sa na styčnom úrade pre vyslaných pracovníkov vašej domovskej krajiny o orgáne, ktorý tieto dokumenty vystavuje.

   Tento formulár preukazuje skutočnosť, že vy a osoby, ktoré sú od vás závislé, ste aj počas pobytu v zahraničí naďalej súčasťou systému sociálneho zabezpečenia vašej domovskej krajiny, maximálne však počas obdobia 2 rokov.
   Aby ste získali formulár, musíte preukázať, že činnosti, ktoré plánujete vykonávať v zahraničí, sú „podobné tým, ktoré vykonávate vo vašej domovskej krajine. Ako? Prečítajte si príručku EÚ k pravidlám vysielania pracovníkov.
  • Požiadať o vystavenie formulára S1 (predtým E 106). Vďaka tomuto formuláru budete mať vy a vaša rodina nárok na zdravotnú starostlivosť počas vyslania.
  • Podľa možnosti vopred vyhláste, že budete vykonávať vašu profesiu v krajine vyslania.

   Ak sa chcete dozvedieť, či je toto vyhlásenie potrebné a akú formu musí mať, kontaktujte styčný úrad pre vyslaných pracovníkov vašej domovskej krajiny.

  Ak sa z pracovných dôvodov nemusíte do zahraničia presťahovať (ale budete skôr uskutočňovať kratšie pracovné pobyty), postačí vám európsky preukaz zdravotného poistenia. Vystaví vám ho vaša domovská zdravotná poisťovňa.

  Po príchode do krajiny vyslania, by ste mali:

  • získať informácie o formalitách spojených s pobytom, a to aj v prípade, že plánujte zotrvať kratšie obdobie.
  • predložiť svoj formulár S1 (predtým E 106) zdravotnej poisťovni v krajine vyslania (v určitých prípadoch).
 • Som samostatne zárobkovo činná osoba a uplynulo mi obdobie vyslania, ktoré mám uvedené vo formulári A1 (predtým E 101). Nanešťastie som nestihol dokončiť svoju prácu. Môžem si vyslanie predĺžiť?

  ÁNO — môžete požiadať o predĺženie, ak vaša práca trvá v dôsledku nepredvídaných okolností dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo a ak celkové obdobie vyslania vrátane dodatočného predĺženia neprekročí 2 roky.

  Na ktorý úrad sa mám obrátiť? Informujte sa nastyčnom úrade pre vyslaných pracovníkov v krajine vášho vyslania.

  Budete musieť preukázať, že predĺženie práce je nevyhnutné v dôsledku nepredvídaných okolností, v opačnom prípade môže hostiteľská krajina žiadosť o predĺženie zamietnuť.

  V prípade zamietnutia vašej žiadosti môžete naďalej ostať v zahraničí, ale váš status sa zmení na „migrujúceho pracovníka, čiže sa budete musieť prihlásiť do systému sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny (a začať tam platiť príspevky namiesto platenia do systému vašej domovskej krajiny).

 • Som samostatne zárobkovo činná osoba a získala som 3-ročný projekt v inej krajine EÚ. Chcela by som sa do zahraničia vyslať, aby som zotrvala v systéme sociálneho zabezpečenia mojej domovskej krajiny. Je to možné napriek tomu, že tam budem pracovať dlhšie ako 2 roky?

  MOŽNO — ak je od počiatku zrejmé, že budete v zahraničí pracovať dlhšie ako 2 roky, môžete požiadať o výnimku z príslušných predpisov hostiteľskej krajiny, čo by vám v prípade kladného posúdenia vašej žiadosti umožnilo zotrvať v systéme sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny počas vášho vyslania v zahraničí.

  Výnimky tohto typu sa líšia od prípadu k prípadu, vyžadujú si súhlas orgánov oboch krajín a sú platné len na stanovené obdobie.

  Na ktorý úrad sa mám obrátiť? Kontaktujte styčný úrad pre vyslaných pracovníkov hostiteľskej krajiny.

 • Čo sa stane, ak počas vyslania do inej krajiny EÚ utrpím úraz? Poskytne systém zdravotného poistenia mojej domovskej krajiny poistné krytie mne a mojej rodine?

  ÁNO — maximálne 2 roky (bez ohľadu na to, či vás vyslal zamestnávateľ alebo ste sa vyslali ako samostatne zárobkovo činná osoba).

  Aby vám poskytli lekársku starostlivosť v krajine vyslania, potrebujete tieto 2 dokumenty:

Získať hlavné informácie o tejto téme
Vyslaní pracovníci
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo