Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Lühiajaline lähetus välismaale (kuni kaheks aastaks)

 • Riigis, kuhu mind tööandja saatis, saavad kõik mu töökaaslased miinimumpalka. Kas ka mul on õigus seda saada?

  JAH — Kogu aja vältel, mil te seal töötate, peab teie tööandja järgima töötajate kaitse osas selle riigi põhieeskirju. See hõlmab miinimumpalka, töötunde, minimaalseid puhkepause jms.

  Uurige oma õiguste kohta asjakohase riigi lähetatud töötajate kontaktasutuselt.

 • Olen füüsilisest isikust ettevõtja ning kavatsen paariks kuuks välismaale tööle minna. Millised formaalsused on vaja sel juhul täita?

  Kui soovite töötada teises ELi riigis üksnes paar kuud, siis on kõige parem ennast sinna „lähetada.

  See võimaldab teil töötada välismaal ning jääda kindlustatuks selle riigi sotsiaalkindlustussüsteemi raames, kus te tavaliselt töötate.

  Enne lahkumist peaksite:

  • taotlema vormi A1 (endine vorm E101). Küsige oma koduriigi lähetatud töötajate kontaktasutuselt, milline asutus neid dokumente väljastab.

   See vorm annab teile ja teie ülalpeetavatele õiguse olla välismaal töötamise ajal kindlustatud koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi raames, seda kuni kaks aastat.

   Vormi saamiseks peate tõestama, et tegevus, mida te välismaal tegema hakkate, on sarnane teie tegevusega koduriigis. Kuidas? Vt ELi juhend lähetamiseeskirjade kohta;
  • Küsige oma koduriigi tervisekindlustusametilt vormi S1 (endine vorm E106). See annab teile ja teie perekonnale välismaal viibimise ajal õiguse tervishoiuteenustele.
  • Võimaluse korral esitage eelavaldus, et hakkate vastuvõtvas riigis oma erialal töötama.

   Selgitamaks välja, kas seda on vaja ning kuidas seda teha, võtke ühendust oma koduriigi lähetatud töötajate kontaktasutusega.

  Kui te ei pea töötamise ajaks teise riiki kolima (teete üksnes lühikesi visiite), piisab teile täiesti  Euroopa ravikindlustuskaardist. Selle saate oma koduriigi tervisekindlustusasutuselt.

  Riiki saabumisel peaksite:

  • selgitama välja, millised on residentsusega seotud formaalsused, isegi kui kavatsete jääda üksnes lühikeseks ajaks;
  • esitama sealsele tervisekindlustusasutusele vormi S1 (endine vorm E106) (kui see on vajalik).
 • Olen füüsilisest isikust ettevõtja ning vormil A1 (endine vorm E101) märgitud lähetusaeg on läbi. Kahjuks ei ole mu töö veel valmis. Kas mul on võimalik oma lähetust pikendada?

  JAH — Võite taotleda pikendust, kui teie töö kestab algselt määratud ajast kauem ettenägematute asjaolude tõttu ning kui lähetus koos pikendusega ei kesta kokku kauem kui kaks aastat.

  Millise asutusega tuleks ühendust võtta? Võtke ühendust selle riigi lähetatud töötajate kontaktasutusega, kus te töötate.

  Peate tõendama, et lisatöö sai vajalikuks ettenägematute asjaolude tõttu – muidu võib vastuvõttev riik pikenduse andmisest keelduda.

  Kui nii juhtub, võite siiski jääda välismaale, kuid teie staatuseks saab „kodumaalt lahkunu, mis tähendab, et teil tuleb üle minna vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemile (maksta makseid seal ning mitte enam oma koduriigis).

 • Olen füüsilisest isikust ettevõtja ning saanud endale kolmeaastase projekti teises ELi riigis. Sooviksin ennast sinna lähetada, et jääda kindlustatuks oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi raames. Kas see on võimalik, kui töötan seal kauem kui kaks aastat?

  VÕIB-OLLA — Kui on algusest peale selge, et jääte välismaale tööle kauemaks kui kaheks aastaks, võite taotleda erandit vastuvõtva riigi asjakohastest õigusaktidest, et teil oleks lubatud jääda kindlustatuks oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi raames kogu välismaal töötamise perioodi jooksul.

  Selliste erandite jaoks, mis on iga juhtumi korral erinevad, peavad oma nõusoleku andma mõlema riigi ametiasutused ning need kehtivad üksnes kindlaksmääratud aja jooksul.

  Millise asutusega tuleks ühendust võtta? Küsige vastuvõtva riigi lähetatud töötajate kontaktasutuselt.

 • Mis saab siis, kui teises ELi riigis lähetusel olles juhtub minuga õnnetus? Kas minu koduriigi tervisekindlustussüsteem tagab mulle ja mu perele kindlustuse?

  JAH — Kuni kaks aastat (hoolimata sellest, kas teid on lähetanud tööandja või füüsilisest isikust ettevõtjana olete lähetanud end ise).

  Kohaliku arstiabi saamiseks on teil vaja kaht dokumenti:

Lisateave selle teema kohta
Lähetatud töötajad
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid