Viimati ajakohastatud: 11/02/2022

Kindlustustooted

Kindlustusandjad saavad müüa oma tooteid kõikjal ELis – kas luues teistes riikides ettevõtte, pakkudes ise oma teenuseid piiriüleselt (nt veebisaidi vahendusel) või kasutades vahendajaid.

Seega on teil õigus valida Euroopa turult parim kindlustustoode nt (elu- või kodukindlustus, autokindlustus).

Hoiatus

See kehtib vaid erakindlustusandjate ja tööandja kogumispensioni asutuste, mitte teie töötatud ajaga seotud sotsiaalkindlustusõiguste ja seadusjärgsete pensioniõiguste kohta.

Kindlustustooteid võivad kindlustusandjad müüa kas otse (sageli oma veebisaitide kaudu), vahendajate (maaklerid, agendid) või ettevõtete (nt lennuettevõtjad, reisibürood, optikafirmad või elektroonikaseadmete müüjad) kaudu. Kindlustustoodete müüjad peavad enne seda, kui lepingule alla kirjutate, teile andma teatavat olulist teavet oma ettevõtte ning asjaomase kindlustustoote kohta.

Oluline teave, et mõistaksite, mida ostate

Enne kui seote end kindlustustootega, peaksite saama teabedokumendi standardvormi ehk kindlustustoote teabedokumendi. See dokument aitab teil aru saada, mida te ostate ning võimaldab toodet võrrelda teiste kindlustusandjate pakutavate samalaadsete toodetega.

Hoiatus

Need eeskirjad ei kehti elukindlustustoodete suhtes.

Teile antav dokument peaks olema lühike (mitte rohkem kui kaks A4 lehekülge), arusaadavalt kirjutatud ning peaks selgitama järgmist:

Enne lepingule alla kirjutamist peab teile kindlustustoodet müüv isik või ettevõte teile samuti ütlema, kas ta tegutseb agendi või maaklerina ning kirjeldama oma seost toodet pakkuva kindlustusandjaga. Näiteks peab ta teile ütlema, kas nad saavad kindlustusandjalt nende toodete müümise eest vahendustasu.

Kaupade ja teenuste ostmine koos kindlustustootega

Kui teile pakutakse kahjukindlustust koos teise toote või teenusega – näiteks autokindlustust teie uue auto jaoks või kahjukindlustust teie uuele sülearvutile –, on teil alati õigus osta toode või teenus ilma kindlustuseta.

Näide

Teil ei ole kohustust osta kindlustustoode samalt müüjalt, kes teile toote müüs

Prantsusmaalt pärit Carole lõhkus hiljuti oma prillid. Seega pöördus ta uute prillide saamiseks oma kohalikku optikapoodi. Pärast uute prillide väljavalimist soovitas optik tal sõlmida kahjukindlustusleping juhuks, kui tal prillid uuesti katki lähevad. Ta kirjeldas kindlustustoodet ja kulusid ning andis talle teabebrošüüri, et ta saaks seda kodus rahulikult kaaluda seni, kuni tema prillid valmivad.

Kodus võrdles Carole internetis kindlustust teiste kindlustusandjate pakutavate samalaadsete toodetega ning leidis ühe, mis võimaldas sama kindlustuskaitset odavama hinna eest. Kui ta nädala pärast oma prillidele järele läks, otsustas ta, et ei osta optiku pakutavat kindlustustoodet. Selle asemel sõlmis ta odavama kindlustuspoliisi, mille ta leidis internetist.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: