Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 08/11/2017

Kindlustustooted

Kindlustuspakkujad võivad müüa oma tooteid kõikjal ELis kas luues teises liikmesriigis ettevõtte, pakkudes teenuseid piiriüleselt või kasutades vahendajaid.

Seega võite otsida Euroopa turult parimaid kindlustustoodete (elukindlustus, kodukindlustus, liikluskindlustus jne) pakkumisi.

See kehtib ainult eraettevõtetest kindlustuse ja pensionifondide pakkujate puhul ning ei hõlma sotsiaalkindlustust ega kohustuslikku vanaduspensionit.

Kui ostate kindlustuse teisest ELi liikmesriigist, vahetavad selle riigi ja teie elukohariigi kindlustusvaldkonna eest vastutavad asutused omavahel järgmist teavet:

 • riskid, mis on seotud kindlustusega, mida kavatsete osta
 • kindlustusandja maksevõime
 • riskid, mida kindlustusandja on volitatud katma oma asukohariigis.

Enamus kindlustustoodetest müüakse vahendajate ja agentide kaudu. Nad peavad teile esitama teatavat kindlat teavet enne lepingu sõlmimist, nagu:

 • nende suhe kindlustusettevõtjaga
 • kas nad tegutsevad agendi või vahendajana.

Nad peavad ka selgelt kirjalikult esitama järgmist:

 • teie kindlustustaotlus ja -vajadus
 • põhjused, miks nad teid seoses kindlustustootega nõustavad.

Selle teabe põhjal saate otsustada, kas pakutav kindlustusleping on teie jaoks õige valik.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid