Viimati ajakohastatud : 11/07/2018

Kindlustustooted

Kindlustuspakkujad võivad müüa oma tooteid kõikjal ELis kas luues teises liikmesriigis ettevõtte, pakkudes teenuseid piiriüleselt või kasutades vahendajaid.

Seega võite otsida Euroopa turult parimaid kindlustustoodete (elukindlustus, kodukindlustus, liikluskindlustus jne) pakkumisi.

See kehtib ainult eraettevõtetest kindlustuse ja pensionifondide pakkujate puhul ning ei hõlma sotsiaalkindlustust ega kohustuslikku vanaduspensionit.

Kui ostate kindlustuse teisest ELi liikmesriigist, vahetavad selle riigi ja teie elukohariigi kindlustusvaldkonna eest vastutavad asutused omavahel järgmist teavet:

Enamus kindlustustoodetest müüakse vahendajate ja agentide kaudu. Nad peavad teile esitama teatavat kindlat teavet enne lepingu sõlmimist, nagu:

Nad peavad ka selgelt kirjalikult esitama järgmist:

Selle teabe põhjal saate otsustada, kas pakutav kindlustusleping on teie jaoks õige valik.

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: