Viimati ajakohastatud: 23/11/2018

Registreerimine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Kui asute elama teise ELi riiki ning võtate sinna kaasa oma auto, peate selle võib-olla oma uues elukohariigis registreerima. Auto registreerimise suhtes kohaldatakse erinevaid tingimusi, sõltuvalt teie asjaomases riigis viibimise kestusest.

Lisateave:

Vt ka:

Jaga lehekülge: