Viimati ajakohastatud: 14/06/2021

Registreerimine

Mida Brexit mõjutab?

Käesoleval leheküljel esitatud teavet ei kohaldata ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike ja Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike suhtes. Asjaomastel juhtudel kohaldatakse siseriiklikke eeskirju.

Kui asute elama teise ELi riiki ning võtate sinna kaasa oma auto, peate selle võib-olla oma uues elukohariigis registreerima. Auto registreerimise suhtes kohaldatakse erinevaid tingimusi, sõltuvalt teie asjaomases riigis viibimise kestusest.

Lisateave:

Vt ka:

Jaga lehekülge: