Viimati ajakohastatud: 20/07/2022

Tarbijalepingud ja garantiid

Tarbijatega lepinguid sõlmides peate järgima ELi ning siseriiklikke õiglus- ja läbipaistvusnõudeid ning veenduma, et lepingud ei sisaldada ebaõiglasi tingimusi. Uurige, kuidas tagada, et teie ettevõte järgib tarbijaõigust.

Kontrollige tarbijalepingute ja tarbijate suhtes kehtivaid müügijärgseid kohustusi, nagu 14-päevane „järelemõtlemisaeg", kui kaupu müüakse interneti teel, väljaspool äriruume või kaugmüügi meetodil. Lugege õiguslike garantiide ja täiendavate müügigarantiide kohta ELi riikides.

Mõnel juhul võidakse teie müüdavate defektsete toodete eest pidada vastutavaks teid. Uurige, kuidas teatada teie müüdavast tootest, mille puhul te kahtlustate, et see võib olla defektne. Samuti võite otsida ohtlikke tooteid andmebaasist Safety Gate.

Jaga lehekülge: