Viimati ajakohastatud: 21/06/2022

Elektroonilised ja sularahamaksed

Elektroonilised tehingud

Tänu makseid käsitlevatele ELi eeskirjadele on teil ja teie klientidel lihtne elektroonilisi makseid teha ja saada. See tähendab seda, et pangad peavad teilt eurodes tehtavate makse eest nõudma kõikjal ELis sama tasu kui samaväärse riigisisese makse eest.

Ka väljaspool euroala (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome.) asuvates ELi riikides tegutsevad pangad peavad seda eeskirja järgima ning ei tohi teilt eurodes tehtava ELi-sisese piiriülese makse eest nõuda suuremat tasu kui samaväärse riigisisese makse eest omavääringus.

Kaardimaksete lisatasud ei ole lubatud

Teil ei ole lubatud võtta oma klientidelt krediit- või deebetkaardiga tehtud makse eest lisatasu. See kehtib kõikide nii poes kui ka internetis tehtud ostude puhul kõikjal ELis.

Vääringu dünaamiline konverteerimine

Kas pakute klientidele valikut maksta kaardiga pigem nende oma riigi kui teie riigi/veebisaidi vääringus?

Te peate neid ostu sooritamisel teavitama teie pakutava vääringu konverteerimise teenusega seotud kõikidest tasudest. Peaksite neid tasusid väljendama Euroopa Keskpanga avaldatud viimase olemasoleva euro välisvaaluuta viitekursi en juurdehindlusprotsendina.

Näide Teie hotelli külastajad, kellel on välismaine maksekaart, võivad otsustada hotellis viibimise eest maksta oma koduriigi vääringus. Arve summa tuleks konverteerida EKP kursi alusel. Samuti peate teavitama külastajaid sellest, kui suur on summale selle eest lisatav juurdehindlusprotsent.

Näide

Kaebuse esitamine kaardi lisatasude kohta

Piletimüügifirma võtab oma klientidelt kuueeurost tasu, kui nad maksavad internetist piletit ostes krediitkaardiga. Üks klient ei ole sellega rahul ja esitab kohalikus tarbijakeskuses kaebuse. Tarbijakeskus kinnitab talle, et lisatasu võtta ei ole lubatud. Keskus võtab piletimüügifirmaga ühendust ja palub firmal lisatasu oma veebimaksesüsteemist kohe eemaldada.

Mittediskrimineerimine maksmisel

Teil on õigus ise otsustada, milliseid makseviise aktsepteerite. Kui teie klient soovib aga teha elektroonilise makse (nt otsekorraldus või kaardimakse) teile sobivas vääringus, peate selle vastu võtma, olenemata teie kliendi või tema teenuseosutaja asukohast ELis.

Näide

Deebet- või krediitkaardiga eurodes tehtava makse aktsepteerimine

Belgias asuv klient soovib osta Saksamaa veebipoest uued kingad ja kasutada selleks Soome krediitkaarti. Saksamaa ettevõte peab makse vastu võtma, sest nende veebisaidil on kirjas, et makseid saab eurodes teha ka krediitkaardiga.

Tarbija mitmikautentimine

2020. aasta detsembriks peate tagama, et teie e-äri raames toimub kliendi tugev autentimine, mis hõlmab näiteks kaksik- või mitmikautentimist. See tähendab, et iga üle 30 eurose internetimakse puhul peavad teie kliendid kasutama vähemalt kahte autentimiselementi, näiteks:

Uurige oma makseteenuse pakkujalt, kuidas seda kohustust täita.

Võitlemine rahapesu ja terroristide rahastamise vastu

Nii ettevõtjad kui ka eraisikud peavad rakendama teatavaid rahapesu ja terroristide rahastamist tõkestavaid meetmeid, kui nad loovad kliendiga ärisuhte või teevad aeg-ajalt klientidega tehinguid.

Neid meetmeid tuleb kohaldada nii üksiktehingu kui ka mitme omavahel seotud tehingu puhul, kui:

Kõnealustes olukordades tuleb teha kliendi suhtes hoolsuskontroll, sh teha kindlaks nii kliendi kui ka tegeliku tulusaaja isik ja seda kontrollida. Tegelik tulusaaja on isik, kes on kliendi lõplik omanik või kes teda lõplikult kontrollib või kelle nimel tehing tehakse. Igasugusest kahtlasest tegevusest tuleb teada anda oma ELi riigi rahapesu andmebüroole en .

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: