Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 10/07/2020

Piiratud liikumisvõimega reisijate õigused

Mida Brexit mõjutab?

Lendamine

Kui olete piiratud liikumisvõimega isik, peaks teil olema võrreldes teiste reisijatega samaväärne juurdepääs lennukiga reisimisele.

Teil on samuti õigus tasuta abile lennukisse sisenedes ja sealt väljudes, lennu ajal ning lennujaamades enne ja pärast lendu.

Tõhusaima abi saamiseks võtke ühendust lennuettevõtja, piletimüüja või reisikorraldajaga 48 tundi enne teie reisi algust ja selgitage, millist abi te vajate. Samuti annavad nad nõu teie ratastooli või liikuvusseadme ning vajaduse korral ka nendes kasutatavate akude kohta.

Teid ei või keelata lennukile minemast teie piiratud liikumisvõime tõttu välja arvatud juhul, kui õhusõiduk on füüsiliselt liiga väike, kui see tekitab konkreetseid julgestusprobleeme või lennuettevõtja ei saa teid ohutusnõuete tõttu transportida.

Lennuettevõtjad ei ole kohustatud pakkuma lennu ajal abi söömisel või ravimite manustamisel. Kui teil on vaja sellist liiki abi, nt pikema lennu ajal, võib lennuettevõtja nõuda, et teid saadaks mõni teine isik.

Kui teil on reisi ajal probleeme abi saamisega, peaksite sellest teada andma lennujaama ametnikele või asjaomasele lennuettevõtjale.

Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite ühendust võtta selle riigi õiguskaitseasutusegapdfen [176 KB], kus vahejuhtum aset leidis.

Suunisedpdfdeesfritplen piiratud liikumisvõimega inimestele lennukiga reisimisel

Rongiga reisimine

Kui olete piiratud liikumisvõimega isik, peaks teil olema võrreldes teiste reisijatega samaväärne juurdepääs rongiga reisimisele. Samuti peaksite raudtee-ettevõtjalt saama hõlpsasti teavet rongidele juurdepääsu kohta.

Teil on samuti õigus tasuta abile rongi sisenedes ja sealt väljudes, rongide vahetamisel, rongis viibides ning rongijaamas enne ja pärast reisi.

Tõhusaima abi saamiseks võtke ühendust raudtee-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldajaga vähemalt 48 tundi enne teie reisi algust ja selgitage, millist abi te vajate.

Teid ei või keelata rongile minemast teie piiratud liikumisvõime tõttu, kui see ei ole ilmtingimata vajalik ettevõtja juurdepääsueeskirjadele vastamise seisukohast.

Kui teil on reisi ajal probleeme abi saamisega, peaksite sellest teada andma raudteejaama ametnikele või asjaomasele raudtee-ettevõtjale.

Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite ühendust võtta selle riigi õiguskaitseasutusegapdfen [176 KB], kus vahejuhtum aset leidis.

ELi liikmesriigid võivad teatavad rongid nendest tingimustest vabastada - riigisisesed rongid, mille marsruut jääb sama riigi piiresse ja rahvusvahelised rongid, mille algus- või lõppsihtpunkt asub väljaspool ELi.

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust oma riigi õiguskaitseasutustega.

Bussiga reisimine

Kui olete piiratud liikumisvõimega isik, peaks teil olema võrreldes teiste reisijatega samaväärne juurdepääs bussiga reisimisele.

Teile ei saa keelata piletiostu, broneeringu tegemist või bussile minemist teie piiratud liikumisvõime tõttu, kui see ei ole rangelt vajalik tervishoiu- ja turvalisusnõuetele vastamise eesmärgil või juhul, kui infrastruktuur ei võimalda ohutut transporti.

Kaugliini bussireiside puhul (kui bussiliini kavandatud marsruut (mitte ainult teie reis) on pikem kui 250 km):

Abi antakse tasuta, kuid selle saamiseks peate võtma ühendust bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldajaga vähemalt 36 tundi enne reisi, et teavitada neid sellest, millist abi te vajate.

Operaator või terminali haldaja võib paluda teil tulla määratud kohta mitte hiljem kui üks tund enne sõiduplaanijärgset väljumist.

Kui teil on reisi ajal probleeme abi saamisega, peaksite sellest teada andma terminali ametnikele või asjaomasele bussiettevõtjale.

Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite ühendust võtta selle riigi õiguskaitseasutusegapdfen, kus vahejuhtum aset leidis.

Laevaga reisimine

Kui olete piiratud liikumisvõimega isik, peaks teil olema võrreldes teiste reisijatega samaväärne juurdepääs laevaga reisimisele.

Samuti on teil õigus abile, kui sisenete laeva või väljute sealt, laevade vahetamisel ning samuti laeva pardal ja sadamas.

Tõhusaima abi saamiseks võtke ühendust laevaettevõtja, piletimüüja või reisikorraldajaga vähemalt 48 tundi enne reisi algust ja selgitage, millist abi te vajate.

Isegi juhul, kui te seda ei tee, peavad laevaettevõtja ja operaator siiski tegema mõistlikke jõupingutusi, et aidata teil laeva siseneda, sealt väljuda ja laevas reisida.

Kui teil on erivajadusi seoses majutuse, istekohtade või abiga või peate kaasa võtma meditsiiniseadmeid, teavitage sellest piletimüüjat broneeringu tegemisel.

Laevaettevõtjad võivad paluda, et teid saadaks mõni teine isik, kui see on vajalik ohutuskaalutlustel või laeva või sadama infrastruktuuri ülesehituse tõttu. Teie saatja reisiks sel juhul tasuta.

Kui teil on reisi ajal probleeme abi saamisega, peaksite sellest teada andma sadamaametnikele või asjaomasele laevaettevõtjale.

Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite ühendust võtta selle riigi õiguskaitseasutusegaen, kus vahejuhtum aset leidis.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: