Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 03/01/2023

Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijate õigused

Kui olete puudega või piiratud liikumisvõimega, peaks teil olema võrreldes teiste reisijatega samaväärne juurdepääs lennukiga, rongiga, bussiga ja laevaga reisimisele. Pileti müüja peab andma reisi ning lennuki, rongi, bussi või laeva pardal olevate erivahendite kohta teile kättesaadavas vormis teavet.

Kõikide transpordiliikide puhul on teil õigus tasuta abile jaamades/terminalides ja sõidukites. Teile ei saa keelata transporti teie puude või piiratud liikumisvõime tõttu, välja arvatud siis, kui see on rangelt vajalik turvalisusnõuete tõttu, või juhul, kui transpordivahendi ehitus või taristu ei võimalda seda.

Teie olukord

Reisin lennukiga

Abi

Lennukiga reisides on teil õigus tasuta abile. See võib hõlmata järgmist:

Kui reisite saatjaga kogu reisi vältel, peaksid lennuettevõtja ja lennuettevõtja töötajad hõlbustama selle isiku poolt teile mis tahes abi osutamist. Lisaks peaks lennuettevõtja võimaluse korral paigutama selle isiku lennukis teie kõrvale.

Parima abi saamiseks võtke ühendust lennuettevõtja, piletimüüja või reisikorraldajaga vähemalt 48 tundi enne reisi ning selgitage, millist abi vajate ja kas reisite saatjaga. Samuti peaksite neid teavitama sellest, kui reisite abikoeraga. Samuti annavad nad nõu ratastooli või liikumisabivahendi ja vajaduse korral nende akude kohta.

Lennuettevõtjad ei ole kohustatud pakkuma lennu ajal söömiseks või ravimite võtmiseks vajalikku abi. Kui teil on vaja sellist liiki abi, nt pikema lennu ajal, võib lennuettevõtja kehtestada tingimuse, et teid peab saatma mõni teine isik.

Hoiatus

Teid ei või keelata lennukile minemast teie puude või piiratud liikumisvõime tõttu välja arvatud juhul, kui õhusõiduk on füüsiliselt liiga väike, kui see tekitab konkreetseid julgestusprobleeme või lennuettevõtja ei saa teid ohutusnõuete tõttu transportida.

Vajate rohkem abi?

Kui teil on lennukiga reisides probleeme abi saamisega või kui teie liikumisabivahend läheb kaduma või katki, peaksite sellest teada andma lennujaama ametnikele või asjaomasele lennuettevõtjale. Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite võtta ühendust selle riigi õiguskaitseasutusega en riigis, kus vahejuhtum aset leidis.

Teie muud ELi lennureisijate õigused

Vaadake meie interaktiivset vahendit ELi lennureisijate õiguste kohta, et saada lisateavet oma õiguste kohta või selle kohta, kuidas neid kasutada, kui teid ei lubata pardale või kui teie lend tühistatakse või hilineb.

Reisin rongiga

Abi

Teil on õigus tasuta abile rongi sisenedes ja rongist väljudes, ümberistumisel ning rongis ja raudteejaamas enne ja pärast reisi. Parima abi saamiseks võtke ühendust raudtee-ettevõtja, piletimüüja või reisikorraldajaga vähemalt 48 tundi enne reisi ning selgitage, millist abi vajate.

Hoiatus

Teid ei või keelata rongi sisenemast teie puude või piiratud liikumisvõime tõttu välja arvatud juhul, kui julgestuskaalutluste või ohutuseeskirjade kohaselt ei saa raudtee-ettevõtja teid transportida.

Vajate rohkem abi?

Kui teil on rongiga reisides probleeme abi saamisega, peaksite sellest teada andma raudteejaama ametnikele või asjaomasele raudtee-ettevõtjale. Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite võtta ühendust selle riigi õiguskaitseasutusega en riigis, kus vahejuhtum aset leidis.

Teie muud ELi rongireisijate õigused

Vaadake meie interaktiivset vahendit ELi rongireisijate õiguste kohta, et saada lisateavet oma õiguste kohta rongiga reisides või selle kohta, kuidas neid vajaduse korral kasutada. 

Reisin bussiga

Abi

Teil on õigus tasuta abile kaugliini bussireiside puhul (kui bussiliini kavandatud marsruut (mitte ainult teie reis) on pikem kui 250 km). Teil on õigus abile selleks määratud terminalides en ning bussi sisenedes ja sealt väljudes. Peale selle peab ettevõtja võimaldama teie valitud isikul teiega koos tasuta reisida juhul, kui see lahendab mis tahes julgeoleku või ohutusega seotud küsimused, mis takistaksid muidu teie reisimist.

Abi saamiseks peate võtma ühendust bussiettevõtja, piletimüüja või reisikorraldajaga vähemalt 36 tundi enne reisi, et teavitada neid sellest, millist abi vajate. Korraldaja või terminali haldaja võib paluda teil tulla määratud kohta vähemalt üks tund enne sõiduplaanijärgset väljumist.

Hoiatus

Teile ei saa keelata piletiostu, broneeringu tegemist või bussi sisenemist teie puude või piiratud liikumisvõime tõttu, välja arvatud juhul, kui see on rangelt vajalik seadusjärgsete tervishoiu- ja turvalisusnõuetele vastamiseks või juhul, kui infrastruktuur ei võimalda ohutut transporti.

Vajate rohkem abi?

Kui teil on bussiga reisides probleeme abi saamisega, peaksite sellest teada andma bussijaama ametnikele või asjaomasele bussiettevõtjale. Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite võtta ühendust selle riigi õiguskaitseasutusega en riigis, kus vahejuhtum aset leidis.

Teie muud ELi bussireisijate õigused

Vaadake meie interaktiivset vahendit ELi bussireisijate õiguste kohta, et saada lisateavet oma õiguste kohta bussiga reisides või selle kohta, kuidas neid vajaduse korral kasutada.

Reisin laevaga

Abi

Teil on õigus tasuta abile kui sisenete laeva või väljute sealt, laevade vahetamisel ning samuti laeva pardal ja sadamas. Parima abi saamiseks peate teavitama vedajat, piletimüüjat või reisikorraldajat vähemalt 48 tundi enne reisi ning selgitama, millist abi vajate. Isegi kui te ei ole seda teinud, peavad vedaja ja terminalioperaator siiski tegema teie aitamiseks kõik mõistlikud jõupingutused.

Kui teil on erivajadusi seoses majutuse, istekohtade või abiga või peate kaasa võtma meditsiiniseadmeid, teavitage sellest piletimüüjat broneeringu tegemisel.

Laevaettevõtjad võivad paluda, et teid saadaks mõni teine isik, kui see on vajalik ohutuskaalutlustel või laeva või sadama taristu ülesehituse tõttu. Teie saatja reisiks sel juhul tasuta.

Vajate rohkem abi?

Kui teil on laevaga reisides probleeme abi saamisega, peaksite sellest teada andma sadama ametnikele või asjaomasele laevaettevõtjale. Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite võtta ühendust selle riigi õiguskaitseasutusega en riigis, kus vahejuhtum aset leidis. 

Teie muud ELi laevareisijate õigused

Vaadake meie interaktiivset vahendit ELi laevareisijate õiguste kohta, et saada lisateavet oma õiguste kohta laevaga reisides või selle kohta, kuidas neid vajaduse korral kasutada.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: