Viimati ajakohastatud : 18/10/2018

Elades välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Kui olete ELi kodanik ning kavatsete asuda elama mõnda teise ELi liikmesriiki, olge valmis selleks, et uues riigis võib olla teistsugune sotsiaalkindlustus-, sealhulgas ka ravikindlustussüsteem.

Kuidas peate toimima, sõltub teie isiklikust olukorrast, sealviibimise kestusest ning teie praeguse ravikindlustuse tingimustest. Uurige oma konkreetsed asjaolud välja enne välismaale elama asumist.

Lisateave:

Vt ka:

Jaga lehekülge: