Viimati ajakohastatud: 09/03/2020

Elades välismaal

Mida Brexit mõjutab?

Sellel lehel esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse endiselt Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike suhtes ELis.

Kui olete omandanud sotsiaalkindlustusõigused (nt seoses tervishoiuteenuste, töötushüvitiste, pensionidega) enne 31. detsembrit 2020, on väljaastumislepingus sätestatud nende õiguste kaitse üldeeskirjad. Lugege täiendavalt oma õiguste kohta.

Kui teil on probleeme oma õiguste kasutamisega, võtke palun ühendust meie abiteenistustega.

Kui olete ELi kodanik ning kavatsete asuda elama mõnda teise ELi liikmesriiki, olge valmis selleks, et uues riigis võib olla teistsugune sotsiaalkindlustus-, sealhulgas ka ravikindlustussüsteem.

Kuidas peate toimima, sõltub teie isiklikust olukorrast, sealviibimise kestusest ning teie praeguse ravikindlustuse tingimustest. Uurige oma konkreetsed asjaolud välja enne välismaale elama asumist.

Lisateave:

Vt ka:

Jaga lehekülge: