Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 17/06/2022

Interneti kasutamine ja juurdepääs sellele

Kuidas internetiühendust saada?

Teil peab kõikjal ELis olema juurdepääs taskukohase hinnaga kvaliteetsetele elektroonilise side teenustele, sealhulgas interneti baasühendusele. Seda teatakse ka kui universaalteenuse osutamist. Igas riigis peaks olema vähemalt üks teenuseosutaja, kes seda teile võimaldab.

Hoiatus

Kui mõnel konkreetsel juhul, näiteks tehnilise teostatavusega seotud probleemide korral, ei ole teie taotlust võimalik käsitada „mõistlikuna", võidakse selle täitmisest keelduda.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma riigi reguleeriva asutusega en . See aitab teil universaalteenuse osutajaga ühendust saada.

Avatud internet

ELi eeskirjad avatud interneti kohta annavad teile kui kasutajale õiguse pääseda internetis ligi teie soovitud veebisisule ja -teenustele (ja/või neid levitada). Teie internetiteenuse osutaja ei või blokeerida, aeglustada ega diskrimineerida mis tahes veebisisu, -rakendusi või -teenuseid, v.a kolmel erijuhul, kui ta:

Näide

Teil on õigus saada juurdepääs teile vajalikule veebisisule

Iirimaalt pärit John alustas hiljuti tööd Saksamaal. Ta soovis oma perega rääkimiseks kasutada videokõnede rakendust, et vähendada telefoniarveid. Meeldiva üllatusena avastas ta, et tal on võimalik valida mitme videokõnede rakenduse vahel, mida ta saab tasuta oma internetiühenduse abil kasutada.

ELi õigusnormid ei luba internetiteenuse osutajatel rakendusi blokeerida ega küsida videokõnede rakenduste kasutamise eest lisatasu.

Internetiteenuse osutajaga lepingu sõlmimine

Enne lepingu sõlmimist peab internetiteenuse osutaja andma teile teavet järgmise kohta:

Pärast lepingu allkirjastamist peab teie internetiteenuse osutaja tegema järgmist:

Näide

Pikad lepingud on ebaseaduslikud

Enrique soovis saada oma korterisse internetiühendust oma 1-aastase üliõpilasvahetuse ajaks Berliinis, kuid mitmed teenuseosutajad ütlesid talle, et minimaalne liitumisperiood on 2 aastat.

Enrique konsulteeris elektroonilise side valdkonna riikliku reguleeriva asutusega, kes selgitas talle tema õigusi. Ta võttis teenuseosutajatega uuesti ühendust ning sai sõlmida 1-aastase lepingu.

Täiendavad tugiteenused puuetega kasutajatele

Kui olete puudega kasutaja, on teil õigus tavatarbijatega samaväärsetele teenustele.

Samuti võib teil olla õigus teie teenuseosutaja pakutavatele eriseadmetele, nagu suurendamistarkvara või ekraanilugeja, kui teil on nägemispuue.

Teie riigi reguleeriv asutus en saab teile selliste juurdepääsuõiguste kohta täpsemat teavet anda.

Näide

Puudega inimestele tuleks võimaldada tugiteenuseid

Prantsusmaalt pärit Véronique'il on piiratud nägemisvõime ja tal on raskusi veebisaitide lugemisega.

Sõbra soovitusel võttis ta ühendust universaalteenuse osutajaga Prantsusmaal, et saada infot talle abiks olevate võimaluste kohta. Teenuseosutaja muretses talle ekraanilugeja, mille abil Véronique saab veebis teavet lugeda ja kasutada.

Valitsusasutuste veebisaitide kõigile juurdepääsetavaks muutmine

ELi riikides peavad avaliku sektori / valitsusasutuste veebisaidid vastama rangetele veebisaitide juurdepääsetavuse standarditele. Juurdepääsetavad veebisaidid tagavad kõigile kasutajatele võrdsed võimalused kasutada veebisaidil olevat teavet ja funktsioone. Veebisisu peab ka ühilduma kõikide brauserite, seadmete, tarkvara ja tugitehnoloogiaga, nagu ekraanilugejad.

Hoiatus

ELi juurdepääsetavuseeskirju ei kohaldata selliste veebisaitide ja mobiilirakenduste suhtes, mis kuuluvad avalik-õiguslikele ringhäälinguorganisatsioonidele, ning audiovisuaalmaterjali otseülekannete suhtes. Mõnes ELi riigis ei kohaldata neid eeskirju ka koolide, lasteaedade ja sõimede suhtes.

ELi juurdepääsetavusstandardid

ELi avaliku sektori veebisaidid peavad vastama järgmistele juurdepääsetavusnõuetele:

Lisateavet rahvusvaheliste veebisisu juurdepääsetavuse standardite kohta saab veebisisu juurdepääsetavussuunistest (W3C) en .

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: