Viimati ajakohastatud: 04/02/2019

Internetiühendus

Internetiühendus

Teil peab kõikjal ELis olema juurdepääs taskukohase hinnaga kvaliteetsetele elektroonilise side teenustele, sealhulgas interneti baasühendusele. Igas riigis peaks olema vähemalt üks teenuseosutaja, kes seda teile võimaldab. Seda nõuet teatakse ka kui universaalteenuse põhimõtet.

Mõnel konkreetsel juhul, näiteks tehnilise teostatavusega seotud probleemide korral, ei ole teie taotlust võimalik käsitada „mõistlikuna" ja selle täitmisest võidakse keelduda.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma riigi reguleeriva asutusegacsrodeslitpthunldaplsvhrlvbgltfrfielen. See aitab teil universaalteenuse osutajaga ühendust saada.

Näide

Teil on alati õigus saada interneti baasühendus

Stathis kolis elama Kreeka kaugesse maapiirkonda ja soovis saada oma uude majja internetiühendust. Pärast seda, kui mitmest ettevõttest öeldi talle, et nende võrgustik ei hõlma tema piirkonda, sai ta lõpuks teada, kes on universaalteenuse osutaja Kreekas. Ta võttis ettevõttega ühendust ning sai nende kaudu internetiühenduse.

Võrgu neutraalsus

Teil on õigus omada juurdepääsu veebisisule ja -teenustele ning neid vastavalt oma soovile jagada. Teie internetiteenuse osutaja ei või blokeerida, aeglustada ega diskrimineerida mis tahes veebisisu, -rakendusi või -teenuseid, v.a kolmel erijuhul, kui ta:

Seda teatakse ka võrgu neutraalsusena.

Näide

Teil on õigus saada juurdepääs teile vajalikule veebisisule

Iirimaalt pärit John alustas hiljuti tööd Saksamaal. Ta soovis oma perega rääkimiseks kasutada videokõnede rakendust, et vähendada telefoniarveid. Meeldiva üllatusena avastas ta, et tal on võimalik valida mitme videokõnede rakenduse vahel, mida ta saab tasuta oma internetiühenduse abil kasutada.

Võrgu neutraalsust käsitlevad ELi õigusnormid ei luba internetiteenuse osutajatel rakendusi blokeerida ega küsida videokõnede rakenduste kasutamise eest lisatasu.

Internetiteenusega liitumine

Teie internetiteenuse osutaja peab teile esitama järgmise teabe:

Näide

Teie internetiteenuse osutaja peab teile andma teavet oma teenuste kohta

Laura Rumeeniast soovis saada koju internetiühendust, kuid ei olnud kindel erinevates pakettides pakutavate teenuste kvaliteedis.

Õnneks − nagu on nõutud õigusaktidega − esitasid kõik teenuseosutajad vajalikud üksikasjad oma veebisaidil. Samuti sai Laura veelgi rohkem teavet Rumeenia elektroonilise side valdkonda reguleerivalt riiklikult asutuselt.

Internetiteenuse osutaja peab:

Näide

Pikad lepingud on ebaseaduslikud

Enrique soovis saada oma korterisse internetiühendust oma 1-aastase üliõpilasvahetuse ajaks Berliinis, kuid mitmed teenuseosutajad ütlesid talle, et minimaalne liitumisperiood on 2 aastat.

Enrique konsulteeris elektroonilise side valdkonna riikliku reguleeriva asutusega, kes selgitas talle tema õigusi. Ta võttis teenuseosutajatega uuesti ühendust ning sai sõlmida 1-aastase lepingu.

Eriotstarbeline abi puuetega kasutajatele

Kui olete puudega kasutaja, on teil õigus tavatarbijatega samaväärsetele teenustele.

Samuti võib teil olla õigus teie teenuseosutaja pakutavatele eriseadmetele, nagu suurendamistarkvara või ekraanilugeja, kui teil on nägemispuue.

Teie riigi reguleeriv asutuscsrodeslitpthunldaplsvhrlvbgltfrfielen saab teile selliste õiguste kohta täpsemat teavet anda.

Näide

Puudega inimestele tuleks võimaldada tugiteenuseid

Prantsusmaalt pärit Véronique on osalise nägemisvõimega ning vajab veebisaitide lugemisel abi.

Sõbra soovitusel võttis ta ühendust universaalteenuse osutajaga Prantsusmaal, et saada endale võimaluse korral ekraanilugeja. Teenuseosutaja võimaldas Véronique'ile soovitud tarkvara.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: