Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 28/06/2022

Auto ostmine ja liisimine

Euroopa Liidu kodanikuna on teil õigus osta või müüa autot kõikjal ELis.

Teie õigus õiguskaitsele

Teie õigused auto ostmisel, sh teilt nõutav käibemaksusumma, olenevad sellest, kas

Üldjuhul on teil parim õiguskaitse juhul, kui auto on uus ja te ostate selle ELis asuvalt automüügifirmalt.

ELi tarbijaõiguste eeskirjade kohaselt on autol vähemalt kaheaastane garantii, juhuks kui selgub, et see on vigane või ei vasta reklaamitule.

Mõnedes ELi riikides võib kasutatud autode puhul garantiiaega lühendada mitte vähem kui ühele aastale. Ostja ja müüja peavad selles ostu sooritamise ajal kokku leppima.

Pange tähele, et ELi tarbijaõigused ei laiene eramüügile, seepärast peaksite olema eriti ettevaatlik, kui ostate auto eraisikult.

Kontrollige autodokumente

Kui ostate auto välismaalt, veenduge kindlasti, et müüja annab teile kõik dokumendid, mis on vajalikud auto registreerimiseks teie elukohariigis. Jälgige, et need oleksid auto originaaldokumendid.

Ostetud auto transportimine

Kui ostate uue auto teisest ELi riigist, peate hoolikalt läbi mõtlema, kuidas auto koju tuua, sest see pole teie elukohariigis veel registreeritud:

Hoiatus

Veenduge, et kindlustus ja numbrimärgid kehtivad kõikides riikides, millest te läbi sõidate. Kuna ajutiste numbrimärkide väljaandmine pole ELi tasandil kooskõlastatud, võib teil olla raskusi nende saamisega või nende kehtivusega teistes ELi riikides. Kontrollige seda asjaomase riigi liikluskindlustuse ja sõidukite registreerimise asutusest.

Alalise numbrimärgi peaksite saama riigist, kus te auto registreerite. Selleks on tavaliselt riik, kus te elate või kus on teie alaline elukoht.

Näide

Irina ostis Saksamaalt auto ja soovis sellega sõita oma koju Deva linnas Rumeenias. Müüja aitas tal hankida ajutised numbrimärgid ja kindlustuse, mis kehtiks nendes neljas riigis, millest ta läbi sõidab.

Kahjuks pidas Ungaris politsei ta kinni ja ütles, et ta ei tohi nende numbrimärkidega Ungaris sõita. Selgus, et auto kollased numbrimärgid kehtivad ainult Saksamaal. Ta sai trahvi ning numbrimärgid konfiskeeriti. Lõpuks pidi ta auto Rumeeniasse viimiseks palkama transpordifirma. 

Kui kolite liisitud autoga välismaale

Olge valmis probleemideks. Liisimine tähendab, et saate autot kasutada liisinguperioodi jooksul ning teil on võimalus see lepingu lõppemisel välja osta. Enne seda on aga auto ametlikuks omanikuks isik või ettevõte, kellelt te autot liisite.

Kuna peate auto kindlustama ja registreerima oma elukohariigis, võib teil tekkida probleeme, kui riigis, kuhu soovite elama asuda, teie kindlustus ei kehti.

Samuti ei pruugi liisinguandja nõustuda auto registreerimisega teises ELi riigis.

Näide

Pärast töökoha leidmist Saksamaal kolis Zoltan sinna koos oma pere ja liisitud autoga. Kuue kuu möödumisel avastas ta, et Saksamaal sõitmiseks peab ta auto seal registreerima.

Kuna liisinguperioodi lõpuni oli veel kolm kuud, ei olnud liisinguandjast Ungari pank nõus autot Ungaris arvelt maha võtma. Lõpuks pidi Zoltan lepingu pangaga ennetähtaegselt lõpetama ning maksma lisatasu.

Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku soovitustega piiriülese autoostu kohta en fr .

Tutvuge ka lisateabega ülevaatuse eeskirjade, müügilepingute ja ajutiste numbrimärkide kohta ning uurige, kelle poole pöörduda juhul, kui satute ostu sooritamise riigis vaidlusse või langete pettuse ohvriks:

Valige riik

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: