Viimati ajakohastatud: 22/11/2022

ELi toetusvahendid VKEdele

VKEdele on kättesaadavad mitmed ELi toetusvahendid, mis aitavad teil leida rahastust, teavet ja suuniseid, koolitusi ja partnerlusi või abi ja nõustamist. 

Leidke oma äriühingu jaoks õige VKEde toetusvahend

Portaal „Access2Finance“

Veebipõhine otsinguvahend, mis aitab ettevõtjatel leida teie riigis ELi toetatavaid laene või riskikapitali

Portaal „Access2Markets“

Euroopa Komisjoni tasuta, mitmekeelne ja registreerimist mittenõudev vahend, mis pakub ettevõtjatele vajalikku teavet ekspordi ja impordi kohta, sealhulgas maksud, tariifid, päritolureeglid, tootenõuded, hanked ning palju muud, kättesaadavas ja kergesti kasutatavas vormingus.

Algatus CASSINI en

Toetab ettevõtlust kosmosega seotud äriühingutes kogu ELis.

Euroopa ettevõtlusvõrgustik en

Võrgustik aitab VKEdel teha uuendusi ja kasvada rahvusvahelisel tasandil, pakkudes nõustamisteenuseid ja muutes uuenduslikud ideed kaubanduslikult edukaks ning ühendades VKEsid rahvusvaheliste äripartneritega.

InvestEU portaal de en fr

Toob investorid ja projektiarendajad kokku kogu ELi hõlmaval ühtsel platvormil.

Hanketeadete andmebaas TED (Tenders Electronic Daily)

Riigihankeid käsitlev Euroopa Liidu Teataja kaasanne. Pakub vaba juurdepääsu ärivõimalustele nii Euroopast kui ka mujalt.

TED eTendering

E-hangete platvorm, mis võimaldab juurdepääsu ELi institutsioonide, ametite ja muude organite avaldatud hanketeadetele. Päritolureeglite enesehindamisvahend pakub suuniseid lihtsate sammudena, et määrata kindlaks VKE toodete päritolureeglid.

Portaal „Access2Finance“

Veebipõhine otsinguvahend, mis aitab ettevõtjatel leida teie riigis ELi toetatavaid laene või riskikapitali

Portaal „Access2Markets“

Euroopa Komisjoni tasuta, mitmekeelne ja registreerimist mittenõudev vahend, mis pakub ettevõtjatele vajalikku teavet ekspordi ja impordi kohta, sealhulgas maksud, tariifid, päritolureeglid, tootenõuded, hanked ning palju muud, kättesaadavas ja kergesti kasutatavas vormingus.

eCertis en

Veebipõhine andmebaas, milles on loetletud sobivuskriteeriumid ja dokumentaalsed tõendid, mida ettevõtjad vajavad riigihangetes osalemiseks.

Euroopa ettevõtlusvõrgustik en

Võrgustik aitab VKEdel teha uuendusi ja kasvada rahvusvahelisel tasandil, pakkudes nõustamisteenuseid ja muutes uuenduslikud ideed kaubanduslikult edukaks ning ühendades VKEsid rahvusvaheliste äripartneritega.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele“

Piiriülene ärivahetusprogramm, mis pakub alustavatele ettevõtjatele võimalust teha kuni kuus kuud koostööd kogenud ettevõtjaga teisest Euroopa riigist.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele tegevuseks kogu maailmas“ en

Piiriülene ärivahetusprogramm, mis pakub Euroopa alustavatele ettevõtjatele võimalust teha kuni kolm kuud koostööd kogenud ettevõtjaga väljastpoolt Euroopat.

eTranslation

Masintõlketeenus, mis aitab teil säästa aega ja raha oma dokumentide ja tekstide tõlkimisel, et saavutada üldine arusaamine mis tahes kahe ELi ametliku keele vahel.

Euroopa intellektuaalomandi kasutajatugi en

Toetab ELi teadusfondidest toetuse saajaid ja piiriülese ettevõtlusega tegelevaid VKEsid, et kaitsta, hallata, levitada ja väärtustada nende intellektuaalomandit.

VKEdele mõeldud rahvusvahelised intellektuaalomandi õiguste kasutajatoed en

Toetavad VKEsid, kes tegelevad piiriülese ettevõtlusega Hiinas, Indias, Ladina-Ameerikas, Kagu-Aasias ja Aafrikas, et kaitsta, hallata, levitada ja väärtustada oma intellektuaalomandit.

ROSA

Päritolureeglite enesehindamisvahend portaalis „Access2Markets“ pakub suuniseid lihtsate sammudena, et määrata kindlaks VKE toodete päritolureeglid.

SOLVIT

Tasuta teenus, mis pakub ettevõtjatele pragmaatilisi lahendusi, kui neil on raskusi oma ELi õiguste kasutamisega piiriülese äritegevuse käigus ELis.

Hanketeadete andmebaas TED (Tenders Electronic Daily)

Riigihankeid käsitlev Euroopa Liidu Teataja kaasanne. Pakub vaba juurdepääsu ärivõimalustele nii Euroopast kui ka mujalt.

TED eTendering

E-hangete platvorm, mis võimaldab juurdepääsu ELi institutsioonide, ametite ja muude organite avaldatud hanketeadetele. Päritolureeglite enesehindamisvahend pakub suuniseid lihtsate sammudena, et määrata kindlaks VKE toodete päritolureeglid.

Portaal „Access2Markets“

Euroopa Komisjoni tasuta, mitmekeelne ja registreerimist mittenõudev vahend, mis pakub ettevõtjatele vajalikku teavet ekspordi ja impordi kohta, sealhulgas maksud, tariifid, päritolureeglid, tootenõuded, hanked ning palju muud, kättesaadavas ja kergesti kasutatavas vormingus.

Algatus CASSINI en

Toetab ettevõtlust kosmosega seotud äriühingutes kogu ELis.

Enterprise Europe Network (Euroopa ettevõtlusvõrgustik) en  

Võrgustik aitab VKEdel teha uuendusi ja kasvada rahvusvahelisel tasandil, pakkudes nõustamisteenuseid ja muutes uuenduslikud ideed kaubanduslikult edukaks ning ühendades VKEsid rahvusvaheliste äripartneritega.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele“

Piiriülene ärivahetusprogramm, mis pakub alustavatele ettevõtjatele võimalust teha kuni kuus kuud koostööd kogenud ettevõtjaga teisest Euroopa riigist.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele tegevuseks kogu maailmas“ en

Piiriülene ärivahetusprogramm, mis pakub Euroopa alustavatele ettevõtjatele võimalust teha kuni kolm kuud koostööd kogenud ettevõtjaga väljastpoolt Euroopat.

Euroopa klastrite koostööplatvorm en

Toetab tööstusklastreid, sealhulgas nende VKEdest liikmeid, et teha koostööd ja tugevdada Euroopa majandust koostöö ja nende tulemuslikkuse parandamise kaudu.

Enterprise Europe Network (Euroopa ettevõtlusvõrgustik) en

Võrgustik aitab VKEdel teha uuendusi ja kasvada rahvusvahelisel tasandil, pakkudes nõustamisteenuseid ja muutes uuenduslikud ideed kaubanduslikult edukaks ning ühendades VKEsid rahvusvaheliste äripartneritega.

eTranslation

Masintõlketeenus, mis aitab teil säästa aega ja raha oma dokumentide ja tekstide tõlkimisel, et saavutada üldine arusaamine mis tahes kahe ELi ametliku keele vahel.

Euroopa intellektuaalomandi kasutajatugi en

Toetab ELi teadusfondidest toetuse saajaid ja piiriülese ettevõtlusega tegelevaid VKEsid, et kaitsta, hallata, levitada ja väärtustada nende intellektuaalomandit.

InvestEU portaal de en fr

Toob investorid ja projektiarendajad kokku kogu ELi hõlmaval ühtsel platvormil.

SOLVIT

Tasuta teenus, mis pakub ettevõtjatele pragmaatilisi lahendusi, kui neil on raskusi oma ELi õiguste kasutamisega piiriülese äritegevuse käigus ELis.

Your Europe – Nõuanne

Pakub tasuta ja personaalset nõu üksikisikute õiguste kohta ELis mis tahes ELi keeles. Seal täpsustatakse teie juhtumi suhtes kohaldatavat Euroopa õigust ja selgitatakse, kuidas saate kasutada oma ELi õigusi.

VKEde toetusvahendite täielik loetelu

Portaal „Access2Finance“

Veebipõhine otsinguvahend, mis aitab ettevõtjatel leida teie riigis ELi toetatavaid laene või riskikapitali

Portaal „Access2Markets“

Euroopa Komisjoni tasuta, mitmekeelne ja registreerimist mittenõudev vahend, mis pakub ettevõtjatele vajalikku teavet ekspordi ja impordi kohta, sealhulgas maksud, tariifid, päritolureeglid, tootenõuded, hanked ning palju muud, kättesaadavas ja kergesti kasutatavas vormingus.

Algatus CASSINI en

Toetab ettevõtlust kosmosega seotud äriühingutes kogu ELis.

eCertis en

Veebipõhine andmebaas, milles on loetletud sobivuskriteeriumid ja dokumentaalsed tõendid, mida ettevõtjad vajavad riigihangetes osalemiseks.

eTranslation

Masintõlketeenus, mis aitab teil säästa aega ja raha oma dokumentide ja tekstide tõlkimisel, et saavutada üldine arusaamine mis tahes kahe ELi ametliku keele vahel.

Enterprise Europe Network (Euroopa ettevõtlusvõrgustik) en

Võrgustik aitab VKEdel teha uuendusi ja kasvada rahvusvahelisel tasandil, pakkudes nõustamisteenuseid ja muutes uuenduslikud ideed kaubanduslikult edukaks ning ühendades VKEsid rahvusvaheliste äripartneritega.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele“

Piiriülene ärivahetusprogramm, mis pakub alustavatele ettevõtjatele võimalust teha kuni kuus kuud koostööd kogenud ettevõtjaga teisest Euroopa riigist.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele tegevuseks kogu maailmas“ en

Piiriülene ärivahetusprogramm, mis pakub Euroopa alustavatele ettevõtjatele võimalust teha kuni kolm kuud koostööd kogenud ettevõtjaga väljastpoolt Euroopat.

Euroopa klastrite koostööplatvorm en

Toetab tööstusklastreid, sealhulgas nende VKEdest liikmeid, et teha koostööd ja tugevdada Euroopa majandust koostöö ja nende tulemuslikkuse parandamise kaudu.

Euroopa intellektuaalomandi kasutajatugi en

Toetab ELi teadusfondidest toetuse saajaid ja piiriülese ettevõtlusega tegelevaid VKEsid, et kaitsta, hallata, levitada ja väärtustada nende intellektuaalomandit.

VKEdele mõeldud rahvusvahelised intellektuaalomandi õiguste kasutajatoed en

Toetavad VKEsid, kes tegelevad piiriülese ettevõtlusega Hiinas, Indias, Ladina-Ameerikas, Kagu-Aasias ja Aafrikas, et kaitsta, hallata, levitada ja väärtustada oma intellektuaalomandit.

InvestEU portaal de en fr

Toob investorid ja projektiarendajad kokku kogu ELi hõlmaval ühtsel platvormil.

ROSA

Päritolureeglite enesehindamisvahend portaalis „Access2Markets“ pakub suuniseid lihtsate sammudena, et määrata kindlaks VKE toodete päritolureeglid.

SOLVIT

Tasuta teenus, mis pakub ettevõtjatele pragmaatilisi lahendusi, kui neil on raskusi oma ELi õiguste kasutamisega piiriülese äritegevuse käigus ELis.

Hanketeadete andmebaas TED (Tenders Electronic Daily)

Riigihankeid käsitlev Euroopa Liidu Teataja kaasanne. Pakub vaba juurdepääsu ärivõimalustele nii Euroopast kui ka mujalt.

TED eTendering

E-hangete platvorm, mis võimaldab juurdepääsu ELi institutsioonide, ametite ja muude organite avaldatud hanketeadetele. Päritolureeglite enesehindamisvahend pakub suuniseid lihtsate sammudena, et määrata kindlaks VKE toodete päritolureeglid.

Your Europe – Nõuanne

Pakub tasuta ja personaalset nõu üksikisikute õiguste kohta ELis mis tahes ELi keeles. Seal täpsustatakse teie juhtumi suhtes kohaldatavat Euroopa õigust ja selgitatakse, kuidas saate kasutada oma ELi õigusi.

Jaga lehekülge: