Viimati ajakohastatud: 23/06/2022

Kaupade ja teenuste müük

ELi siseturul saavad kaubad liikuda vabalt, eeldusel, et nad vastavad kehtestatud standarditele. Teave selle kohta, milliseid ELi nõudeid peate järgima toodete puhul, mida müüte, ning millistel juhtudel peate kaupade liikumisest teada andma.

Sõltuvalt sellest, milliseid teenuseid te pakute ja kui kaua, võib teil olla õigus osutada teises ELi riigis teenuseid ilma, et peaksite seal asutama ettevõtte või haruettevõtte. Uurige, millal ning milliste sektorite ja millist liiki müügi puhul seda teha võib.

Müües kaupu lõpptarbijale vahetu kontaktita, peate järgima konkreetseid eeskirju (ning teatavad tingimused peavad olema täidetud). Näiteks tuleb teave esitada selgelt ja kirjalikult ning teie klientidel on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma trahvita ja põhjust esitamata.

Kui müüte pakettreise või seotud reisikorraldusteenuseid, peate järgima teatavaid ELi eeskirju, nt juhul, kui müüte ühe ja sama reisi jaoks kaht või enamat liiki reisiteenuseid, mis on tellitud sama lepingu alusel ja samalt tarnijalt või kui müüte reisiteenust ja hõlbustate seejärel veel mõne teenuse müüki sama reisi jaoks.

Kasutage ELi abivahendit, et tutvuda postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste ja nende hindadega ELis. Saage teada, millist teavet ja ajakohastusi peavad postipakkide piiriüleste ja riigisiseste kättetoimetamise teenuste osutajad oma riigi reguleerivatele asutustele esitama.

Andmebaas „Access2Markets" sisaldab teavet EList eksportimise ja ELi importimise kohta. Otsige tootenime või harmoneeritud süsteemi (HS) koodi järgi tariife ja makse, tolliprotseduure, päritolureegleid, kaubandustõkkeid, tootenõudeid ja statistikat igas ELi riigis ja enam kui 120 eksporditurul üle kogu maailma.

Jaga lehekülge: