Viimati ajakohastatud: 07/04/2022

Piiriüleste pärandiasjade planeerimine

Saate valida, et teie pärandi suhtes kohaldataks teie kodakondsusjärgse riigi õigust

Tavaliselt tegeleb teie pärandiga seotud toimingutega (õigustermin: pärimisasjadega) selle ELi riigi asutus (üldjuhul kohus või notar), kus te viimati elasite. Enamikel juhtudel kohaldab asjaomane asutus teie pärandi suhtes oma riigi õigust.

ELi eeskirjade kohaselt on teil aga õigus valida, et teie pärandi suhtes kohaldataks teie kodakondsusjärgse riigi õigust – olenemata sellest, kas see on ELi liikmesriik või mitte.

Kui teil on mitu kodakondsust, võite valida ükskõik millise riigi õiguse.

Peaksite oma valikut väljendama selgesõnaliselt ja arusaadavalt kas testamendis või eraldi avalduses. Teie testament või avaldus loetakse kehtivaks ainult juhul, kui see vastab nõuetele, mis kehtivad

Millal saavad ametiasutused keelduda teie valiku rakendamisest?

Milline on teie pärandi suhtes kehtivat õiguse kohaldamisala?

Teie pärandi suhtes kohaldatava riigi õigusega (olenemata sellest, kas see on selle riigi õigus, kus te viimati elasite või teie kodakondsusjärgse riigi õigus) reguleeritakse kogu teie vara pärimist, olenemata selle asukohast, ning sellest, kas see on vallasvara (nt auto või pangakonto) või kinnisasi (nt maja).

Asjaomase riigi õigusega määratakse kindlaks:

ELi pärandieeskirjadega ei määrata kindlaks, milline ametiasutus tegeleb teatud pärimisega seotud küsimustega või millist õigust nende puhul kohaldatakse. Näiteks:

Näide

Brian on Iiri pensionär, kes kolis pärast pensionile jäämist Prantsusmaale, kus tal on maja ning kus ta on elanud enam kui 8 aastat – viimased 5 aastat oma elukaaslase Annega.

Kuna Brian elas Prantsusmaal, võib tema pärijatele olla mugavam pärandiasju lahendada Prantsusmaa notari juures. Üldjuhul reguleeritakse Briani pärandiasju Prantsuse õiguse kohaselt, kuna Prantsusmaa oli viimane riik, kus ta elas. Prantsuse õigusega määratakse seega kindlaks, kellel on õigus pärida, samuti ka milline osa pärandist kuulub Briani lastele ja millised on Anne'i õigused pärandile, võttes arvesse, et Brian ja Anne ei olnud abielus.

Iiri õiguse kohaselt on Brianil rohkem vabadust otsustada selle üle, kes peaksid tema vara pärima. Seetõttu on ta otsustanud oma testamendis ära märkida, et tema pärandiasjade suhtes kohaldataks Iirimaa õigust, ning nimetanud Anne'i oma kogu Prantsusmaal asuva vara pärijaks.

Tutvuge riikide pärandiõigustega

Teave menetluste, õigustatud isikute ja nende pärandiosade, kehtivate testamentide ja muude küsimuste kohta erinevates ELi liikmesriikides:

Valige riik:

 • Austriaatet
 • Belgiabeet
 • Bulgaariabget
 • Horvaatiacret
 • Küproscyet
 • Tšehhiczet
 • Eestieeet
 • Soomefiet
 • Prantsusmaafret
 • Saksamaadeet
 • Kreekagret
 • Ungarihuet
 • Itaaliaitet
 • Lätilvet
 • Leedultet
 • Luksemburgluet
 • Maltamtet
 • Madalmaadnlet
 • Poolaplet
 • Portugalptet
 • Rumeeniaroet
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasiet
 • Hispaaniaeset
 • Rootsiseet

Piiriüleste pärandiasjade korraldamine

Teave selle kohta, kuidas teie pereliikmed ja muud lähedased isikud saavad korraldada teie pärandiasju, kui asju tuleb ajada mitmes ELi liikmesriigis.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: