Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 27/09/2017

Piiriüleste pärandiasjade planeerimine

Saate valida, et teie pärandi suhtes kohaldataks teie kodakondsusjärgse riigi õigust

Tavaliselt tegeleb teie pärandiga seotud toimingutega (õigustermin: pärimisasjadega) selle ELi riigi asutus (üldjuhul kohus või notar), kus te viimati elasite. Enamikel juhtudel kohaldab asjaomane asutus teie pärandi suhtes oma riigi õigust.

ELi eeskirjade kohaselt on teil aga õigus valida, et teie pärandi suhtes kohaldataks teie kodakondsusjärgse riigi õigust – olenemata sellest, kas see on ELi liikmesriik või mitte.

Kui teil on mitu kodakondsust, võite valida ükskõik millise riigi õiguse.

Peaksite oma valikut väljendama selgesõnaliselt ja arusaadavalt kas testamendis või eraldi avalduses. Teie testament või avaldus loetakse kehtivaks ainult juhul, kui see vastab nõuetele, mis kehtivad

 • selles ELi liikmesriigis, kus te viimati elasite, või
 • teie kodakondsusjärgse riigi õiguses (kui te olete selle riigi õiguse kasuks otsustanud).

Millal saavad ametiasutused keelduda teie valiku rakendamisest?

 • Pärandit käsitlevaid ELi eeskirju ei kohaldata Taanis, Iirimaal ega Ühendkuningriigis. Kui teie pärijad otsustavad teie pärandiga seonduvat lahendada nende riikide asutuses, ei pruugita teie valikut arvesse võtta. Küll aga saavad Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi kodanikud kasutada nimetatud ELi eeskirju ja valida oma pärandiasjade korraldamiseks oma kodakondsusjärgse riigi õiguse, kui neid lahendatakse mõnes teises ELi riigis (mitte Taanis, Iirimaal või Ühendkuningriigis).
 • Teie pärandi- või pärimisasjadega tegelev ametiasutus võib keelduda teie kodakondsusjärgse riigi õiguse teatavate sätete kohaldamisest, kui need on vastuolus asjaomase riigi avaliku korraga. Näiteks võivad ametiasutused keelduda selliste sätete kohaldamisest, mis on pärijaid diskrimineerivad nende soo põhjal või sõltuvalt sellest, kas nad on sündinud abielust või väljaspool abielu.

Milline on teie pärandi suhtes kehtivat õiguse kohaldamisala?

Teie pärandi suhtes kohaldatava riigi õigusega (olenemata sellest, kas see on selle riigi õigus, kus te viimati elasite või teie kodakondsusjärgse riigi õigus) reguleeritakse kogu teie vara pärimist, olenemata selle asukohast, ning sellest, kas see on vallasvara (nt auto või pangakonto) või kinnisasi (nt maja).

Asjaomase riigi õigusega määratakse kindlaks:

 • kes on teie vara pärijad – näiteks, teie abikaasa / registreeritud partner, teie lapsed, vanemad;
 • kas saate mõne oma pereliikme pärimisõigusest ilma jätta;
 • kas mõned teie pärandi osad tuleks reserveerida teatavatele isikutele: näiteks teie lastele;
 • kas mõned kingitused, mida te oma eluajal tegite, tuleks liita teie pärandiga enne, kui see antakse üle teie pärijatele;
 • teie vara omandiõiguse üleminek teie pärijatele;
 • teie pärijate, testamenditäitjate ja pärandi hooldajate volitused, sealhulgas tingimused, mis on seotud vara müümisega ja teie võimalikele võlausaldajatele maksmisega;
 • kes peaks vastutama võlgade eest, mis teist maha jäävad;
 • kuidas peaks teie vara teie pärijate vahel jagama.

ELi pärandieeskirjadega ei määrata kindlaks, milline ametiasutus tegeleb teatud pärimisega seotud küsimustega või millist õigust nende puhul kohaldatakse. Näiteks:

 • pärandimaksud, mida teie pärijad peavad teie pärandi pealt maksma;
 • teie perekonnaseis: näiteks, kes oli teie viimane abikaasa;
 • abikaasade varasuhe teie abielu või registreeritud partnerluse puhul: s.t, kuidas tuleks teie vara jaotada pärast teie abikaasa või partneri surma;
 • ettevõtetega seotud küsimused: näiteks mis saab aktsiatest, mida omate mõnes ettevõttes.

Näide

Nigel on Briti pensionär, kes kolis pärast pensionilejäämist Prantsusmaale, kus tal on maja ning kus ta on elanud enam kui 8 aastat – viimased 5 aastat oma elukaaslase Annega.

Kuna Nigel elas Prantsusmaal, võib Nigeli pärijatele olla mugavam pärandiasju lahendada Prantsuse notari juures. Üldjuhul reguleeritakse Nigeli pärandiasju Prantsuse õiguse kohaselt, kuna Prantsusmaa oli viimane riik, kus ta elas. Prantsuse õigusega määratakse seega kindlaks, kellel on õigus pärida, samuti ka milline osa pärandist kuulub Nigeli lastele ja millised on Anne'i õigused pärandile, võttes arvesse, et Nigel ja Anne ei olnud abielus.

Inglise õiguse kohaselt on Nigelil rohkem vabadust otsustada selle üle, kes peaksid tema vara pärima. Seetõttu on ta otsustanud oma testamendis ära märkida, et tema pärandiasjade suhtes kohaldataks Inglismaa õigust, ning nimetanud Anne'i oma kogu Prantsusmaal asuva vara pärijaks.

Tutvuge riikide pärandiõigustega

Teave menetluste, õigustatud isikute ja nende pärandiosade, kehtivate testamentide ja muude küsimuste kohta erinevates ELi liikmesriikides:

Valige:

Piiriüleste pärandiasjade korraldamine

Teave selle kohta, kuidas teie pereliikmed ja muud lähedased isikud saavad korraldada teie pärandiasju, kui asju tuleb ajada mitmes ELi liikmesriigis.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid