Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

Kooliminek teises ELi liikmesriigis

ELi kodanikuna on teie lastel õigus käia koolis mis tahes ELi liikmesriigis samadel tingimustel asukohamaa kodanikega.

Teie lastel on õigus käia samas klassis omavanuste õpilastega ning klassis, mis on samaväärsel tasemel laste klassiga teie päritoluriigis, olenemata laste keeleoskuse tasemest.

Hoiatus

Kui olete ELi kodanik, kes asub seoses oma tööga elama teise ELi liikmesriiki, on teie lastel õigus saada uues elukohariigis tasuta sissejuhatavat õpet, et aidata neil kohaneda sealse koolisüsteemiga. See esialgne õpe hõlmab ka tuge asjaomase riigi keele õppimisel.

Peate teadlikud olema, et teie uue elukohariigi koolisüsteem võib olla väga erinev sellest, millega te harjunud olete. Mõnes riigis jagatakse õpilased väga varakult akadeemilistesse või kutseõppe harudesse.

Seepärast ei tunnustata koolitunnistusi kogu ELis automaatselt. Mõnes riigis peate riiklikelt ametiasutustelt taotlema, et nad tunnustaksid teie laste koolitunnistusi enne, kui te saate nad kohalikus koolis registreerida.

Valige riik

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: