Viimati ajakohastatud: 03/06/2022

E-poe loomine

Internetimaksetega tegelemine

Maksed moodustavad olulise osa e-müügi protsessist. Need võivad hõlmata krediit- või deebetkaarte, pangaülekandeid, ettemaksekaarte või muid vahendeid.

Hea makseteenuse pakkuja pakub teile turvalist maksekeskkonda ja ühtset liidest makseviisidele, mida soovite kasutada, ning võimaldab teil tegutseda piiriüleselt.

Uutele turgudele sisenemisel on oluline uurida, milliseid makseviise seal aktsepteeritakse. Püüdke oma võimaluste piires asukoha alusel mitte diskrimineerida ja pakkuge maksevõimalusi, millega kliendid on kõige rohkem harjunud.

Õigete makseviiside valimine oma ettevõtte jaoks

Peamised tegurid, mis määravad kindlaks konkreetsete makseviiside kasutamise, on järgmised:

Veenduge, et valitud makseviisid on lihtsad ja intuitiivsed ning võimaldavad klientidel tehingu kiiresti lõpule viia. Alternatiivsed makseviisid on ka internetipõhised maksekontod, ettemaksekaardid, internetipõhised pangaülekanded, e-pangandusel põhinevad reaalajas pangaülekanded või isegi sularahapõhised e-vautšerid.

Alternatiivsete maksete pakkumisel on mitmeid eeliseid:

Makseteenuse pakkuja valimine

Valida saab kolme peamise makseteenuse vahel. Teie valik sõltub sellest, millist liiki kliendid teil on, mida te müüte ja millistel territooriumidel:

Ühtse makseteenuse pakkuja kasutamine

Makseteenuse pakkuja haldab teabevoogu (nt tehinguteavet) ja pakub teile makselüüsi ühe või mitme internetipõhise makseviisi jaoks, mille puhul ta tegutseb vahendajana.

Kui soovite tegutseda piiriüleselt, on teil vaja makseteenuse pakkujat, kes avab makseviisid teistes riikides ja toetab vääringut, milles soovite makseid vastu võtta.

Väikeettevõtjana on teil kõige parem kasutada üht makseteenuse pakkujat, kui tegutsete eri riikides, kus on levinud erinevad riiklikud eelistused. Makseteenuse pakkujatel on eksperditeadmised riiklike turgude kohta ning nad on loonud suhted enamiku Euroopa traditsiooniliste ja alternatiivsete internetipõhiste maksesüsteemidega.

Makseteenuse pakkujaid reguleeritakse konkreetsete eeskirjade ja määrustega. Nad peavad olema registreeritud oma koduliikmesriigis ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juures. Võite riiklikest registritest en kontrollida selle makseteenuse pakkuja usaldusväärsust, kellega soovite koostööd teha.

Majutatud või integreeritud?

Nagu üldise veebisaidi loomise puhul, võite oma e-poe makselüüsi loomisel valida kas makseteenuse pakkuja hallatava lehe või integreeritud makselahenduse vahel.

Makseteenuse pakkuja kasutamine tagab ka turvameetmete kehtestamise, et tagada turvalised maksed, näiteks kliendi tugev autentimine maksete jaoks, ning meetmed maksepettuste ärahoidmiseks.

Kõik makseteenuse pakkujad võtavad tasu tehingu kohta. Tehingukulu võib olla kindlasummaline tasu tehingu kohta ja/või protsent tehingu mahust. Te ei saa seda tehingutasu nõuda oma kliendilt, kui ta ei ole seda makseprotsessi käigus sõnaselgelt väljendanud või kui ta ei tee seda teie jaoks kallimaks.

Klientide õiguste austamine

Makseleping on kliendiga sõlmitav leping. Veenduge, et täidate kogu protsessi jooksul järgmisi kohustusi:

Hoiatus

Pange tähele, et kui kasutate makseteenuse pakkujat, on tema kohustatud autoriseerimata maksetehingute ning vigaste arvete või tehingu töötlemise vigade korral teie kliendile autoriseerimata tehingu eest raha kohe tagastama.

Kui klient on makse kinnitanud, teatage sellest e-posti teel, et kinnitada tehingu lõpuleviimist. Sõltuvalt e-kaubanduse makse ja lepingu liigist võib teil olla vaja esitada eri liiki teavet.

Lisateavet klientide õiguste kohta saate meie tarbijateemalisest jaotisest.

Maksu- ja käibemaksukohustuste täitmine

Internetimüük tähendab ka maksu ja käibemaksukohustuste täitmist. Olenevalt sellest, kellele, kus ja millist kaupa müüte või teenust osutate, kohaldatakse erinevaid eeskirju. Veenduge, et kohaldate selle riigi eeskirju, kus käibemaks tasumisele kuulub, samuti õiget maksumäära (võib kohaldada harilikku, vähendatud või isegi nullmäära).

Palun pange tähele, et peate ka kontrollima, kas peaksite tasuma aktsiisi. Lisateave e-kaubandusega seotud maksukohustuste kohta.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: