Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 08/06/2022

Veebisisuteenustele juurdepääs välismaal

Kui reisite teise ELi riiki, on teil õigus pääseda juurde tasulistele veebisisuteenustele, nii nagu teie koduriigiski. Näiteks, kui maksate abonenttasu veebipõhise TV-teenuse osutajale, peate teise ELi riiki reisides saama vaadata ja alla laadida samu filme ja teleseriaale nagu koduski.

Samad eeskirjad kehtivad kõigi veebisisuteenustega seotud tasuliste tellimuste suhtes (e-raamatud, mängud, muusika ja spordiüritused).

Kui teil on leping mõne veebisisuteenuse osutajaga, kes piirab teie juurdepääsu teistes ELi riikides või kui pidite maksma rohkem, et välismaal viibides sellisele sisule juurde pääseda, siis enam need piirangud ei kehti.

Juurdepääs tasuta veebisisuteenustele välismaal viibides

ELi eeskirjad hõlmavad samuti tasuta tellimusi veebisisuteenustele, kui reisite teise ELi riiki, kuid neid osutatakse vabatahtlikkuse alusel. See tähendab, et kui viibite välismaal, sõltub juurdepääs teie tasuta veebisisuteenustele teie teenuseosutajast.

Teie ELi elukohariigi kontrollimine

Teie sisuteenuse osutaja võib kasutada kuni kahte järgmistestmoodustest, et kontrollida teie ELi elukohariiki:

Kui vaja, siis teie sisuteenuse osutaja võib samuti kasutada ühte järgmistest viisidest, et kontrollida teie ELi elukohariiki, kuid vaid koos ühega eespool nimetatud moodustest:

Näide

Saate Euroopas reisides pääseda juurde tasulisele veebisisule

Belgias õppiv Sarah tasus 10 eurot kuus veebipõhise muusika voogedastusteenuse eest, et ta saaks oma tahvelarvutist muusikat kuulata. Kui ta asus Erasmuse vahendusel 3 kuuks Hispaaniasse õppima, peatas teenuseosutaja tema juurdepääsu sellele teenusele, põhjendades seda sellega, et ta ei ela enam Belgias.

Sarah esitas teenuseosutajale kaebuse ja nad kontrollisid tema elukohta. Teenuseosutaja pidi tunnistama, et Sarah oli endiselt Belgia resident ja et tema välismaal viibimine oli ajutine, ning taastas tema täieliku juurdepääsu asjaomasele teenusele.

Juurdepääs samale sisule olenemata teie asukohast

Teie sisuteenuse osutaja ei tohi teilt küsida täiendavat tasu juurdepääsu eest sisule, mille eest te olete juba tasunud, kui viibite teises ELi riigis. Samuti peaksite teenusele juurde pääsema samadel tingimustel nagu koduriigiski – juurdepääs samale sisule, sama arvu ja sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ning samasuguste funktsioonidega.

Teie sisuteenuse osutaja ei tohi seejuures teadlikult sisuteenuse kvaliteeti vähendada. Peaksite siiski arvesse võtma, et teie veebisisuteenuse kvaliteet sõltub ka võrgust, mida kasutate sisule juurdepääsuks (Wi-Fi-ühendus või 3G/4G võrk).

Kui viibite teises ELi riigis, võetakse 3G/4G võrgu vahendusel veebisisuteenustele juurdepääsu arvesse teie mobiilsidelepingu andmesidekasutuses. Lisateave ELi rändluseeskirjade kohta

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: