Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Alaealiste reisidokumendid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Lisaks tema enda kehtivale passile või isikutunnistusele võib igal lapsel, kes reisib:

vaja minna täiendavat (ametlikku) dokumenti, mis annab talle loa reisimiseks ning mille on allkirjastanud mõlemad tema vanemad, teine lapsevanem või eestkostja(d).

Ühtseid ELi eeskirju asjaomases küsimuses kehtestatud ei ole ning seega otsustab iga ELi liikmesriik selle üle, kas eespool nimetatud dokumendid on vajalikud. Kontrollige enne lapse reisile asumist nõudeid, mis on kehtestatud riigis, kuhu või kust teie laps reisib:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Tuleks meeles pidada, et isegi juhul, kui asjaomane riik ei nõua eespool nimetatud loa kaasaskandmist alaealiste puhul oma territooriumilt lahkumisel või sinna sisenemisel, võidakse seda küsida transiitriikides.

Kui reisite lennukiga, on väga soovitatav eelnevalt kontrollida, kas teie lennuettevõtja nõuab asjaomast luba, kuna paljud lennuettevõtjad seda teevad ning neil on selleks olemas oma konkreetsed vormid.

Kuna iga riigi eeskirjad võivad ette teatamata muutuda, oleks kindlasti soovitav neid nõuded täpsustada asjaomaste asutuste või saatkondade või konsulaatide kaudu.

Vt ka: Laste seaduslik viimine välismaale

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: