Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 19/01/2018

Telekommunikatsiooniteenused

Sõltumata teie asukohast ELis, peab teil olema juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele telekommunikatsiooniteenustele, sealhulgas toimivale telefoni- ja interneti püsiühendusele.

Peab olema vähemalt üks telekommunikatsiooniteenuse osutaja, kes teile neid teenuseid osutada saab. Seda nõuet nimetatakse ka „universaalteenuse põhimõtteks".

Mõnel erijuhul, näiteks kui teenuse osutamine on tehniliselt problemaatiline, võidakse universaalteenuse osutamise nõuet pidada ebamõistlikuks ning teie taotluse täitmisest võidakse keelduda.

Saate küsida oma riigi reguleerivalt asutuselt,English kes on teie riigis universaalteenuse osutaja.

Näide

Kreekast pärit Eleni kolis hiljuti Ateenast maale elama ja soovis oma uude majja saada telefoniühendust. Olles suhelnud mitme teenuseosutajaga, kes teatasid talle, et neil selles piirkonnas võrku ei ole, võttis ta ühendust Kreeka reguleeriva asutusega. Viimaselt sai Eleni teada, kes on Kreekas universaalteenuse osutaja, ning ta sai soovitud telefoniühenduse.

Telekommunikatsiooniteenuste tellimine

Teie telekommunikatsiooniteenuse osutaja peab:

  • teile andma kirjaliku lepingu, mis sisaldab teavet hindade ja tasude kohta;
  • kirjeldama teenuse minimaalset kvaliteeditaset;
  • andma teile üksikasjalikku teavet lepingu kestuse ja selle pikendamise tingimuste kohta.

Pärast telekommunikatsiooniteenuse osutajaga lepingu allkirjastamist on teil õigus:

  • leping lõpetada, kui teenuseosutaja muudab esialgse lepingu tingimusi;
  • muuta teenuseosutajat (mobiil- või püsivõrgu liin) ühe tööpäeva jooksul ilma telefoninumbrit muutmata.

Peate alati saama tasuta helistada kogu ELis kasutusel olevale hädaabinumbrile 112 – mis tahes telefonilt. See hõlmab ka telefoniautomaadist ja mobiiltelefoni teel tehtavaid kõnesid.

Näide

Maxime Belgiast sai koos oma igakuise telefoniarvega teenuseosutajalt kirja, milles teatati, et tema paketis sisalduvate tasuta SMSide arvu vähendatakse. Teenuseosutaja pakkus talle teist kallimat paketti piiramatu arvu SMSidega.

Maxime võttis teenuseosutajaga ühendust ja tühistas lepingu. Ta otsustas sõlmida lepingu teise operaatoriga ning sai oma mobiiltelefoni numbri teenuseosutaja vahetuse käigus samaks jätta.

Pidage meeles, et teil on õigus leping lõpetada, kui teenuseosutaja muudab teie esialgse lepingu tingimusi. Teise teenuseosutaja juurde üle minnes on teil õigus oma telefoninumber alles jätta.

Abi puuetega kasutajatele

Kui olete puudega kasutaja, on teil õigus samadele telekommunikatsiooniteenustele, nagu on suuremal osal tarbijaist.

Samuti võib teil olla õigus saada teenuseosutajalt erivahendeid või -teenuseid, mis võimaldavad teil telefonivõrke kasutada. Nendeks on näiteks reaalajas teksti kõneks muutmise teenus või võimalus saada telefoniarve mõnes muus vormingus (nt Braille kiri).

Teie riigi reguleeriv asutusEnglish saab teile nende õiguste kohta lisateavet anda.

Mobiiltelefoni kasutamine välismaal – rändlusteenus

ELi „rändle nagu kodus" eeskirjad tähendavad seda, et te ei pea maksma rändlustasu, kui kasutate oma mobiiltelefoni välismaal mis tahes ELi liikmesriigis reisides. Need eeskirjad kehtivad välismaal (mobiil- ja lauatelefonidele) helistades, tekstisõnumeid (SMSide) saates ja andmesideteenuseid kasutades.

Lisateave mobiilside rändlusteenuse kohta.

ELi õigusaktid
  • Universaalteenuse direktiiv – mitteametlik konsolideeritud versioon (2002/22/EÜ) pdf English
Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid