Viimati ajakohastatud: 13/06/2022

Tavatelefoniteenused

Tavatelefoniühenduse saamine

Sõltumata teie asukohast ELis, peab teil olema juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele telekommunikatsiooniteenustele, sealhulgas toimivale telefoni- ja internetiühendusele võrku fikseeritud asukohast.

Peab olema vähemalt üks telekommunikatsiooniteenuse osutaja, kes teile neid teenuseid osutada saab. Seda nõuet nimetatakse ka universaalteenuse osutamiseks.

Hoiatus

Mõnel erijuhul, näiteks kui teenuse osutamine on tehniliselt problemaatiline, võidakse universaalteenuse osutamise nõuet pidada ebamõistlikuks ning teie taotluse täitmisest võidakse keelduda.

Teie riigi reguleeriv asutus en suunab teid teie riigi universaalteenuse osutaja juurde.

Näide

Kreekast pärit Eleni kolis hiljuti Ateenast maale elama ja soovis oma uude majja saada telefoniühendust. Olles suhelnud mitme teenuseosutajaga, kes teatasid talle, et neil selles piirkonnas võrku ei ole, võttis ta ühendust Kreeka reguleeriva asutusega. Viimaselt sai Eleni teada, kes on Kreekas universaalteenuse osutaja, ning ta sai soovitud telefoniühenduse.

Telekommunikatsiooniteenuste lepingud

Teie telekommunikatsiooniteenuse osutaja peab:

Pärast telekommunikatsiooniteenuse osutajaga lepingu allkirjastamist on teil õigus:

Peate alati saama tasuta helistada kogu ELis kasutusel olevale hädaabinumbrile 112 – mis tahes telefonilt. See hõlmab ka telefoniautomaadist ja mobiiltelefoni teel tehtavaid kõnesid.

Näide

Maxime Belgiast sai koos oma igakuise telefoniarvega teenuseosutajalt kirja, milles teatati, et tema paketis sisalduvate tasuta SMSide arvu vähendatakse. Teenuseosutaja pakkus talle teist kallimat paketti piiramatu arvu SMSidega.

Maxime võttis teenuseosutajaga ühendust ja tühistas lepingu. Ta otsustas sõlmida lepingu teise operaatoriga ning sai oma mobiiltelefoni numbri teenuseosutaja vahetuse käigus samaks jätta.

Pidage meeles, et teil on õigus leping lõpetada, kui teenuseosutaja muudab teie esialgse lepingu tingimusi. Teise teenuseosutaja juurde üle minnes on teil õigus oma telefoninumber alles jätta.

Abi puuetega kasutajatele

Kui olete puudega kasutaja, on teil õigus samadele telekommunikatsiooniteenustele, nagu on suuremal osal tarbijaist.

Samuti võib teil olla õigus saada teenuseosutajalt erivahendeid või -teenuseid, mis võimaldavad teil telefonivõrke kasutada. Nendeks on näiteks reaalajas teksti kõneks muutmise teenus või võimalus saada telefoniarve mõnes muus vormingus (nt Braille kiri).

Teie riigi reguleeriv asutus en saab teile nende õiguste kohta lisateavet anda.

Koduriigist teise ELi riiki helistamine

ELi eeskirjadega piiratakse summat, mida on võimalik teilt nõuda, kui helistate või saadate sõnumi teie koduriigist mõnda teise ELi riiki. Teise ELi riiki helistamise kõnehinna ülempiir on 0,19 eurot minuti eest (lisandub käibemaks) ja 0,06 eurot tekstisõnumi eest (lisandub käibemaks).

Need tasude ülempiirid kehtivad selliste kõnede suhtes, mida teete oma koduriigi laua- või mobiiltelefonilt mõne teise ELi riigi laua- või mobiiltelefonile.

Mobiiltelefoni kasutamine välismaal – rändlusteenus

Kui kasutate oma mobiiltelefoni, reisides mõnes muus ELi riigis kui teie koduriik , ei pea te maksma täiendavat rändlustasu.

Seega, kui helistate või saadate sõnumeid (mobiil- või lauatelefonilt)

maksate sama hinna kui oma koduriigis helistamise või sõnumi saatmise eest. Andmesideteenuste eest maksate sama tasu mis oma koduriigiski.

Lisateave mobiilside rändlusteenuse kohta.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: