Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 05/05/2022

Toetused ja töökohad teadustöötajatele

Riiklikke piiranguid ei ole

ELis on igal teadustöötajal õigus saada koolitust ja tööd, mida rahastatakse riiklike stipendiumide ja toetuste abil ka juhul, kui teadustöötaja ei ole asjaomase riigi kodanik või alaline elanik.

Hoiatus

Teadustöötajatel, kes ei ole ELi kodanikud, soovitame tutvuda „teadlaseviisa paketiga en ", mis sisaldab teavet sissesõidutingimuste ja -nõuete ning teadustöö võimaluste kohta.

ELi toetus teadustöötajatele

ELi rahalistest vahenditest saab toetada teie teadusalast koolitust ja teadlaskarjääri.

Teadustöö- ja rahastamisvõimalused riikide kaupa

Teadlasena saate hõlpsasti otsida tööpakkumisi en ja kohalikke rahastamisvõimalusi en teistes ELi riikides.

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: