Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 22/12/2020

Toetused ja töökohad teadustöötajatele

Mida Brexit mõjutab?

Riiklikke piiranguid ei ole

ELis on igal teadustöötajal õigus saada koolitust ja tööd, mida rahastatakse riiklike stipendiumide ja toetuste abil ka juhul, kui teadustöötaja ei ole asjaomase riigi kodanik või alaline elanik.

Hoiatus

Teadustöötajatel, kes ei ole ELi kodanikud, soovitame tutvuda „teadlaseviisa paketigaen", mis sisaldab teavet sissesõidutingimuste ja -nõuete ning teadustöö võimaluste kohta.

ELi toetus teadustöötajatele

ELi rahalistest vahenditest saab toetada teie teadusalast koolitust ja teadlaskarjääri.

Teadustöö- ja rahastamisvõimalused riikide kaupa

Teadlasena saate hõlpsasti otsida tööpakkumisien ja kohalikke rahastamisvõimalusien teistes ELi riikides.

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: