Viimati ajakohastatud : 09/03/2018

Kutseorganisatsioonid ja keelenõuded

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Ametid / kutseühingud

Kui teie kvalifikatsiooni on tunnustatud, peavad asutused teil võimaldama kasutada seda akadeemilist tiitlit (ja vastavat lühendit), mis teil oli oma päritoluriigis, ning samuti teie uues asukohariigis kasutatavat ametinimetust.

Kui riigis, kus te soovite töötada, reguleerib teie kutseala ühing või organisatsioon, peate saama selle liikmeks, enne kui võite kasutada asjaomast kutsenimetust.

Enne kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotlemist lugege ELi juhendit kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta.

Keeletestid

Teie uus elukohariik võib nõuda, et tõendaksite oma teadmisi riigikeel(t)e alal.

Keeleoskuse nõudel peaks olema ainult üks eesmärk – tagada, et teil on piisavad keelealased teadmised töötamiseks valitud kutsealal teie uues elukohariigis.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: