Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 07/07/2022

Käibemaksueeskirjad ja -määrad: harilikud, eri- ja vähendatud määrad

Käibemaks on tarbimismaks, mida kohaldatakse peaaegu kõigi kaupade ja teenuste suhtes, mida ostetakse ja müüakse ELis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki) tarbimiseks.

ELis kehtivad käibemaksu standardeeskirjad, kuid nende rakendamine võib ELi riikide lõikes erineda. Enamikel juhtudel tuleb käibemaksu tasuda kogu tarneahela ulatuses kõikide kaupade ja teenuste pealt, sealhulgas müügilt lõppkliendile. See hõlmab igat tootmisprotsessi etappi, näiteks koostisosi, transporti kokkupanekut, varustamist, pakendamist, kindlustust ja lõpptarbijale saatmise kulusid.

Millal tasutakse käibemaksu?

ELis asutatud ettevõtjad peavad käibemaksu tasuma enamiku ELis sooritatud kaupade müügi- ja ostutehingute pealt. Sellisel juhul kohaldatakse käibemaksu ning see tasutakse selles ELi riigis, kus lõpptarbija kauba tarbib. Käibemaksu makstakse samuti teenustelt nende osutamise ajal igas ELi riigis.

Käibemaksu ei pea maksma, kui ekspordite kaupu ELi mittekuuluvatesse riikidesse. Sellistel juhtudel kohaldatakse ja makstakse käibemaksu impordiriigis ja teie ei pea eksportijana käibemaksu deklareerima. Siiski peate kaupade eksportimisel esitama tõendavaid dokumente selle kohta, et kaubad on transporditud väljapoole ELi. Sellise tõendina võib maksuhalduritele esitada arve koopia, transpordidokumendi või tollidokumendi impordi kohta.

Tõendi peate esitama selleks, et täielikult maha arvata mis tahes saadaoleva käibemaksusumma, mille olete tasunud ekspordile vahetult eelnenud tehingu käigus. Ebapiisav dokumentatsioon võib tähendada seda, et teil ei ole kaupade eksportimisel õigust käibemaksu tagasi saada.

Käibemaksueeskirjad riiklikul tasandil

Käibemaksueeskirju võidakse igas ELi riigis kohaldada erinevalt. Lisateave selle riigi eeskirjade kohta, kus teie ettevõte tegutseb.

Valige riik

Taotlege käibemaksutagastust internetis

Kui teie ettevõte on registreeritud ELis, saate käibemaksutagastust taotleda internetis (enamikes piirkondades) järgmistes ELi riikides:

Valige riik

Käibemaks on kehtestatud kõigis ELi riikides, kuid maksumäärad sätestab iga riik ise. Leiate maksumäärad altpoolt tabelist, kuid et olla kindel maksumäära õigsuses, kontrollige seda oma riigi kohaliku maksuhalduri juures.

Käibemaksumäärad

ELi riikides kohaldatakse erinevaid käibemaksumäärasid. Need määrad sõltuvad tehinguga seotud tootest või teenusest. Ka kohaldatakse erimäärasid, mis kehtestati vastavalt käibemaksumääradele, mida rakendati ELi riikides enne nende ühinemist ELiga.

ELi riikides kehtivad käibemaksumäärad

Käibemaks on kehtestatud kõigis ELi riikides, kuid maksumäärad sätestab iga riik ise. Kehtivad maksumäärad leiate allpool esitatud tabelist. Täpsete maksumäärade kohta saate teavet teie riigi käibemaksuasutusest.

ELi riikides kehtivad käibemaksumäärad

ELi riikides kehtivad käibemaksumäärad (viimati ajakohastatud 23. märtsil 2022)
Liikmesriik Riigi kood Harilik maksumäär Vähendatud maksumäär Oluliselt vähendatud maksumäär Ajutine maksumäär
Austria AT 20 10/13 - 13
Belgia BE 21 6/12 - 12
Bulgaaria BG 20 9 - -
Küpros CY 19 5/9 - -
Tšehhi CZ 21 10/15 - -
Saksamaa DE 19 7 - -
Taani DK 25 - - -
Eesti EE 20 9 - -
Kreeka EL 24 6/13 - -
Hispaania ES 21 10 4 -
Soome FI 24 10/14 - -
Prantsusmaa FR 20 5,5/10 2,1 -
Horvaatia HR 25 5/13 - -
Ungari HU 27 5/18 - -
Iirimaa IE 23 9/13,5 4,8 13,5
Itaalia IT 22 5/10 4 -
Leedu LT 21 5/9 - -
Luksemburg LU 17 8 3 14
Läti LV 21 12/5 - -
Malta MT 18 5/7 - -
Madalmaad NL 21 9 - -
Poola PL 23 5/8 - -
Portugal PT 23 6/13 - 13
Rumeenia RO 19 5/9 - -
Rootsi SE 25 6/12 - -
Sloveenia SI 22 5/9,5 - -
Slovakkia SK 20 10 - -

Harilik maksumäär

Igas ELi riigis kehtib enamiku kaubatarnete ja teenuste suhtes harilik maksumäär. See ei tohi olla väiksem kui 15%.

Vähendatud maksumäär

ELi riigid võivad kohaldada teatavate konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes (mis on loetletud käibemaksudirektiivi III lisas) ühte või kahte vähendatud määra. Üldjuhul ei saa seda kohaldada elektrooniliselt osutatavate teenuste puhul. Sellistel juhtudel ei saa vähendatud määr olla madalam kui 5%.

Erimäärad

Mõned ELi riigid võivad teatavate tarnete suhtes kohaldada käibemaksu erimäärasid. Neid erimäärasid kohaldatakse neis ELi riikides, mis kohaldasid nimetatud määrasid 1. jaanuaril 1991.

Need määrad olid algselt mõeldud üleminekukorrana sujuvamaks üleminekuks ELi käibemaksueeskirjadele, mida hakati kohaldama ühtse turu jõustumisel 1. jaanuaril 1993 ning need erimäärad pidid järk-järgult kaduma.

Erimäärasid on kolme liiki:

Oluliselt vähendatud maksumäär

Alla 5% jäävat oluliselt vähendatud maksumäära kohaldatakse teatavates ELi riikides piiratud arvu kaupade ja teenuste müügi suhtes.

Nullmäär

Nullmäära kohaldatakse mõnedes ELi riikides teatava müügi suhtes. Nullmäära kohaldamisel ei pea tarbija käibemaksu maksma, kuid te võite siiski maha arvata käibemaksu, mille tasusite ostude puhul, mis on otseselt seotud asjaomase tehinguga.

Ajutine maksumäär (või vahemäär)

Mõned ELi riigid kohaldavad ajutist maksumäära teatavate kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes, mis ei ole hõlmatud käibemaksudirektiivi III lisaga. Need riigid saavad selliste tarnete suhtes jätkata vähendatud maksumäära kohaldamist hariliku maksumäära asemel, tingimusel et see ei ole madalam kui 12%.

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: