Viimati ajakohastatud: 17/04/2019

Käibemaksueeskirjad ja -määrad

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

ELis kehtivad käibemaksu standardeeskirjad, kuid nende rakendamine võib liikmesriigiti erineda. Üldjuhul tuleb käibemaksu tasuda kogu tarneahela ulatuses kõikide kaupade ja teenuste pealt, sealhulgas müügilt lõppkliendile. See võib hõlmata ka igat tootmisprotsessi etappi, näiteks koostisosi, kokkupanekut, transporti jne.

ELis asutatud ettevõtjad peavad käibemaksu tasuma enamiku ELis sooritatud müügi- ja ostutehingute pealt.

Käibemaksu ei pea maksma, kui ekspordite ELi mittekuuluvatesse riikidesse. Sellisel juhul makstakse käibemaks impordiriigis. ELi mittekuuluvatesse riikidesse eksportimist tuleb tõendada.

Eri riikides kehtivate käibemaksueeskirjadega tutvumiseks valige loetelust teid huvitav riik.

Valige riik:


Kui teie ettevõte on registreeritud, saate käibemaksutagastust taotleda internetis järgmistes riikides (enamikes piirkondades):

Valige riik:

 • Leedultlten
 • Madalmaadnlen
 • Maltamten
 • Poola*pl
 • Portugal*pt
 • Prantsusmaafrfren
 • Rootsiseen
 • Rumeeniaroen
 • Saksamaadedeen
 • Slovakkiasken
 • Sloveenia*si
 • Soomefifien
 • Taanidkdadeen
 • Ungari*hu
 • Ühendkuningriikuken

Käibemaks on kehtestatud kõigis liikmesriikides, kuid maksumäärad sätestab iga riik ise. Leiate maksumäärad altpoolt tabelist, kuid et olla kindel maksumäära õigsuses, kontrollige seda oma riigi kohaliku maksuhalduri juures.

ELi liikmesriikides kehtivad käibemaksumäärad

Liikmesriikides kehtivad käibemaksumäärad (ajakohastatakse kaks korda aastas – jaanuaris ja juulis)
Liikmesriik Riigikood Harilik maksumäär Vähendatud maksumäär Oluliselt vähendatud maksumäär Ajutine maksumäär
Austria AT 20 10/13 - 13
Belgia BE 21 6/12 - 12
Bulgaaria BG 20 9 - -
Küpros CY 19 5/9 - -
Tšehhi CZ 21 10/15 - -
Saksamaa DE 19 7 - -
Taani DK 25 - - -
Eesti EE 20 9 - -
Kreeka EL 24 6/13 - -
Hispaania ES 21 10 4 -
Soome FI 24 10/14 - -
Prantsusmaa FR 20 5,5/10 2,1 -
Horvaatia HR 25 5/13 - -
Ungari HU 27 5/18 - -
Iirimaa IE 23 9/13,5 4,8 13,5
Itaalia IT 22 5/10 4 -
Leedu LT 21 5/9 - -
Luksemburg LU 17 8 3 14
Läti LV 21 12/5 - -
Malta MT 18 5/7 - -
Madalmaad NL 21 9 - -
Poola PL 23 5/8 - -
Portugal PT 23 6/13 - 13
Rumeenia RO 19 5/9 - -
Rootsi SE 25 6/12 - -
Sloveenia SI 22 9,5 - -
Slovakkia SK 20 10 - -
Ühendkuningriik UK 20 5 - -

Käibemaksumäärade kohta leiate täpsemat teavet maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadidefren veebisaidilt.

Sõltuvalt tootest või teenusest kohaldatakse tehingute suhtes erinevaid käibemaksumäärasid.

Harilik maksumäär

Igas riigis kehtib enamiku kaubatarnete ja teenuste suhtes harilik maksumäär. See ei tohi olla madalam kui 15%.

Vähendatud maksumäär

Mõningate kaupade ja teenuste suhtes võib kohaldada vähendatud maksumäära (neid võib olla kuni kaks), mis üldjuhul ei või olla madalam kui 5%.

Erandid

Mõnes riigis on lubatud teatavate kaupade või teenuste suhtes kohaldada spetsiaalseid maksumäärasid.

Oluliselt vähendatud maksumäär

Mõnes riigis kohaldatakse mõningate tehingute suhtes 5 protsendist madalamat maksumäära, mida nimetatakse oluliselt vähendatud maksumääraks või ülisoodusmääraks. Sellist määra kasutatakse näiteks Hispaanias, kus puuetega inimeste jaoks transpordivahendite hooldamise ja kohandamise puhul kehtib 4protsendine käibemaksumäär.

Nullmäär

Mõnes riigis on teatavate tehingute suhtes kehtestatud nullmäär. Nullmäära puhul ei pea tarbija käibemaksu maksma, kuid te võite siiski maha arvata käibemaksu, mille tasusite ostude puhul, mis on otseselt seotud asjaomase tehinguga, näiteks ekspordi ja kolmandate riikide tarbijatele osutatud konkreetsete finantsteenuste puhul.

Ajutine maksumäär

Seda maksumäära kohaldatakse teatavate kaupade ja teenuste suhtes, mille puhul ei saa kasutada vähendatud maksumäära ja mille suhtes mõned ELi riigid 1. jaanuaril 1991 juba kohaldasid vähendatud maksumäära. Need riigid saavad jätkata hariliku maksumäära asemel sellise vähendatud maksumäära kohaldamist tingimusel, et see ei ole madalam kui 12%.

Ajutised määrad pidid kehtima üleminekuaja jooksul, et erandite kaotamine oleks pärast ühtse turu kehtima hakkamist 1. jaanuaril 1993 sujuvam. Need oli kavas järk-järgult kaotada.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: