Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 07/07/2022

Pravila in stopnje DDV: splošna stopnja, posebne stopnje in znižana stopnja

Davek na dodano vrednost (DDV) je davek na potrošnjo za skoraj vse blago in storitve, ki se kupujejo in prodajajo za uporabo ali potrošnjo v EU (V tem primeru 27 držav članic EU).

EU pozna standardna pravila za DDV, ki pa se v državah EU lahko različno uporabljajo. V večini primerov morate plačati DDV za vse blago in storitve na vseh stopnjah dobavne verige, vključno s prodajo končnemu potrošniku, in sicer od začetka do konca proizvodnega procesa, denimo pri nakupu sestavnih delov, prevozu, montaži, dobavi, pakiranju, zavarovanju in prevozu do končnega potrošnika.

Kdaj se obračuna DDV

Pri podjetjih s sedežem v EU se DDV obračuna za večino dobav in prodaj blaga v EU. DDV se v tem primeru obračuna in plača v državi EU, v kateri končni potrošnik porabi blago. Prav tako se DDV obračuna za storitve, opravljene v državah EU.

DDV se ne obračuna za izvoz blaga v države zunaj EU. DDV se v tem primeru obračuna in plača v državi uvoza, zato izvoznikom ni treba prijaviti DDV. Kljub temu je treba pri izvozu blaga predložiti dokazilo, da bo blago prepeljano zunaj EU. Kot dokazilo lahko svojim davčnim organom predložite kopijo računa, prevozno listino ali uvozno carinsko deklaracijo.

To dokazilo morate predložiti, da boste lahko v celoti odbili morebitni DDV, ki ste ga plačali v okviru izvoznega posla za zadevno blago. Zaradi nezadostne dokumentacije morda ne boste upravičeni do povračila DDV.

Pravila o DDV v državah članicah

Pravila o DDV se lahko v državah EU uporabljajo različno. Več o pravilih v državi, v kateri posluje vaše podjetje.

Izberite državo

Obračun DDV za oddajo na spletu

Podjetja, registrirana v EU, lahko obračun DDV oddajo na spletu (v večini regij) v naslednjih državah EU:

Izberite državo

Davek na dodano vrednost se sicer obračunava v vsej EU, vendar vsaka država članica sama določi davčne stopnje. Stopnje po državah si lahko ogledate v spodnji razpredelnici, priporočamo pa, da stopnje DDV vedno preverite pri svojem davčnem uradu.

Stopnje DDV

V državah EU se uporabljajo različne stopnje DDV. Stopnje DDV se razlikujejo glede na dobavljeno blago ali storitev. V veljavi so tudi posebne stopnje, določene glede na stopnje DDV, ki so se uporabljale v državah EU pred njihovim vstopom v EU.

Stopnje DDV, ki se uporabljajo v državah EU

Davek na dodano vrednost se sicer obračunava v vsej EU, vendar vsaka država EU sama določi davčne stopnje. Veljavne stopnje po državah si lahko ogledate v spodnji razpredelnici. Stopnje DDV lahko vedno preverite pri svojem davčnem uradu.

Stopnje DDV, ki se uporabljajo v državah članicah EU

Seznam stopenj DDV po državah EU (zadnjič posodobljeno 1. januarja 2020)
Država članica Koda države Splošna stopnja Znižana stopnja Dodatno znižana stopnja Prehodna stopnja
Avstrija AT 20 10 / 13 13
Belgija BE 21 6 / 12 12
Bolgarija BG 20 9
Ciper CY 19 5 / 9
Češka CZ 21 10 / 15
Nemčija DE 19 7
Danska DK 25
Estonija EE 20 9
Grčija EL 24 6 / 13
Španija ES 21 10 4
Finska FI 24 10 / 14
Francija FR 20 5,5 / 10 2,1
Hrvaška HR 25 5 / 13
Madžarska HU 27 5 / 18
Irska IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italija IT 22 5 / 10 4
Litva LT 21 5 / 9
Luksemburg LU 17 8 3 14
Latvija LV 21 12 / 5
Malta MT 18 5 / 7
Nizozemska NL 21 9
Poljska PL 23 5 / 8
Portugalska PT 23 6 / 13 13
Romunija RO 19 5 / 9
Švedska SE 25 6 / 12
Slovenija SI 22 5 / 9,5
Slovaška SK 20 10

Splošna stopnja

Vsaka država EU določi splošno stopnjo, ki se uporablja za večino dobavljenega blaga in storitev in ne sme biti nižja od 15 %.

Znižana stopnja

Znižana stopnja (največ dve) se lahko uporablja za določeno blago in storitve (na podlagi seznama iz Priloge III Direktive o DDV), vendar v večini primerov ne za elektronske storitve. Stopnja ne sme biti nižja od 5 %.

Posebne stopnje

Nekatere države EU smejo uporabljati posebne stopnje za posamezne skupine blaga in storitev. Uporabljajo se v državah EU, v katerih so že veljale 1. januarja 1991.

Te posebne stopnje so bile mišljene kot prehodna ureditev za lažji prevzem pravil EU na področju DDV, ko je 1. januarja 1993 začel veljati notranji trg, in naj bi jih postopoma opustili.

Uporabljajo se tri vrste posebnih stopenj:

Dodatno znižana stopnja

Dodatna znižana stopnja (nižja od 5 %) se uporablja za omejeno prodajo blaga in storitev v nekaterih državah EU.

Ničelna stopnja

Ničelna stopnja se uporablja za omejeno prodajo blaga in storitev v nekaterih državah EU. Ničelna stopnja pomeni, da potrošnik ne plača DDV, ima pa še vedno pravico do odbitka DDV, plačanega ob nakupu blaga in storitev, neposredno povezanih s prodajo.

Prehodna (ali vmesna) stopnja

To stopnjo uporabljajo nekatere države EU za omejeno dobavo blaga in storitev, ki niso vključeni v Prilogo III k direktivi o DDV. Te države smejo za te izdelke in storitve namesto splošne stopnje DDV še naprej uporabljati to znižano stopnjo, pod pogojem, da ni nižja od 12 %.

Glej tudi

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: