Nazadnje pregledano: 17/04/2019

Pravila in stopnje DDV

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

S 30. marcem 2019 se bo pravo EU v celoti prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če v ratificiranem sporazumu o izstopu določijo drug datum ali če Evropski svet in Združeno kraljestvo soglasno odločita, da se dveletno obdobje pogajanj podaljša. Več informacij o pravnih posledicah za podjetja:

EU pozna standardna pravila za DDV, ki pa se v državah EU lahko različno uporabljajo. Davek na dodano vrednost se navadno plača za vse blago in storitve, vključno s prodajo končnemu potrošniku; zajete so tudi posamezne faze proizvodnega procesa, npr. nakup sestavnih delov, montaža, odprema itd.

Pri podjetjih s sedežem v EU se DDV obračuna za večino dobav in prodaj v EU.

DDV se ne obračuna za izvoženo blago in storitve v države zunaj EU. DDV se v tem primeru plača v državi uvoza. Predložiti je treba dokazilo, da je blago izvoženo v državo zunaj EU.

Več informacij o DDV v posameznih državah – izberite državo.

Izberite državo:

 • Portugalska*pt
 • Romunijaroen
 • Slovaškasksken
 • Slovenijasisl
 • Združeno kraljestvouken
 • Španijaesesen
 • Švedskaseen

Registrirana podjetja lahko obračun DDV oddajo na spletu (v večini regij) v naslednjih državah EU:

Izberite državo:

 • Poljska*pl
 • Portugalska*pt
 • Romunijaroen
 • Slovaškasken
 • Slovenija*si
 • Združeno kraljestvouken
 • Švedskaseen

Davek na dodano vrednost se sicer obračunava v vsej EU, vendar vsaka država članica sama določi davčne stopnje. Stopnje po državah si lahko ogledate v spodnji razpredelnici, priporočamo pa, da stopnje DDV vedno preverite pri svojem davčnem uradu.

Stopnje DDV, ki se uporabljajo v državah članicah EU

Stopnje DDV po državah članicah (seznam ažuriramo dvakrat letno, januarja in julija)
Država članica Oznaka države Splošna stopnja Nižja stopnja Dodatno znižana stopnja Prehodna stopnja
Avstrija AT 20 10/13 13
Belgija BE 21 6/12 12
Bolgarija BG 20 9
Ciper CY 19 5/9
Češka CZ 21 10/15
Nemčija DE 19 7
Danska DK 25
Estonija EE 20 9
Grčija EL 24 6/13
Španija ES 21 10 4
Finska FI 24 10/14
Francija FR 20 5,5/10 2,1
Hrvaška HR 25 5/13
Madžarska HU 27 5/18
Irska IE 23 9/13,5 4,8 13,5
Italija IT 22 5/10 4
Litva LT 21 5/9
Luksemburg LU 17 8 3 14
Latvija LV 21 12 / 5
Malta MT 18 5/7
Nizozemska NL 21 9
Poljska PL 23 5/8
Portugalska PT 23 6/13 13
Romunija RO 19 5/9
Švedska SE 25 6/12
Slovenija SI 22 9,5 -
Slovaška SK 20 10
Združeno kraljestvo UK 20 5

Natančnejše informacije o stopnjah DDV so na spletišču Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijodefren (TAXUD).

Stopnje DDV se razlikujejo glede na dobavljeno blago ali storitev.

Splošna stopnja

Vsaka država določi splošno stopnjo, ki se uporablja za večino dobavljenega blaga in storitev in ne sme biti nižja od 15 %.

Znižana stopnja

Znižana stopnja (največ 2) se lahko uporablja za omejeno dobavo in praviloma ne sme biti nižja od 5 %.

Posebne stopnje

Nekatere države smejo uporabljati posebne stopnje za posamezne skupine blaga in storitev.

Dodatno znižana stopnja

Nekatere države uporabljajo za določeno blago in storitve še dodatno znižano stopnjo, nižjo od 5 %. V Španiji na primer uporabljajo 4-odstotno dodatno znižano stopnjo DDV za določene storitve, denimo za vzdrževanje in prilagajanje prevoznih sredstev za invalide.

Ničelna stopnja

V nekaterih državah uporabljajo ničelno stopnjo DDV za določeno dobavo. Ničelna stopnja pomeni, da potrošnik ne plača DDV, davčni zavezanec pa ima še vedno pravico do odbitka DDV, plačanega ob nakupu blaga in storitev, neposredno povezanih z dobavo, denimo pri izvozu in določenih finančnih storitvah za odjemalce zunaj EU.

Prehodna znižana stopnja

Ta stopnja se uporablja za določeno blago in storitve, ki niso upravičeni do znižane stopnje DDV, vendar se je zanje v nekaterih državah EU 1. januarja 1991 že uporabljala znižana stopnja DDV. Te države smejo za te izdelke in storitve namesto splošne stopnje DDV še naprej uporabljati to znižano stopnjo, pod pogojem, da ni bila nižja od 12 %.

Te posebne stopnje so bile mišljene kot prehodna ureditev, ki naj bi olajšala ukinitev odstopanja od pravil, ko je 1. januarja 1993 začel veljati notranji trg, in naj bi jih postopoma opustili.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: