Nazadnje pregledano: 26/08/2022

Zaščita podatkovnih zbirk

Vaše pravice

V podatkovni zbirki, ki je dostopna po elektronski poti ali na drug način, lahko zaščitite:

Kadar podatkovna zbirka izpolnjuje pogoje za zaščito z avtorskimi pravicami in s pravico sui generis, lahko zaprosite za obe vrsti zaščite.

Avtorsko varstvo izvirne podatkovne zbirke

Kadar je podatkovna zbirka izvirna intelektualna stvaritev, lahko podatkovno zbirko ali njene variacije zaščitite z avtorskim varstvom, ki zagotavlja izključne pravice (Imetnik intelektualne lastnine lahko drugim prepove uporabo zadevne intelektualne lastnine) do njene reprodukcije, prilagoditve in distribucije. Z avtorskimi pravicami zaščitite strukturo podatkovne zbirke in ne njene vsebine.

Varstvo sui generis

Če struktura podatkovne zbirke ni izvirna stvaritev, jo še vedno lahko zaščitite s pravico sui generis (pravica, ki priznava vlaganja za vzpostavitev podatkovne zbirke, čeprav ta ne vključuje ustvarjalnega vidika, ki se odraža v avtorskem varstvu) .

Do varstva sui generis v zvezi z podatkovnimi zbirkami so upravičeni izdelovalci podatkovne zbirke, ki so državljani EU ali osebe, ki prebivajo v EU. Če želite pridobiti pravico do varstva sui generis, morate dokazati, da ste izvedli znatna vlaganja (finančna, materialna in/ali človeški viri) za pridobitev, preverjanje ali predstavitev vsebine zbirke.

Varstvo sui generis v zvezi z podatkovnimi zbirkami ščiti vsebino podatkovne zbirke. Izdelovalec podatkovne zbirke lahko prepove pridobivanje podatkov in/ali ponovno uporabo celotne ali večjega dela vsebine zbirke. Kadar podatkovna zbirka izpolnjuje pogoje za varstvo sui generis, je zaščita samodejno zagotovljena za obdobje 15 let, in sicer bodisi od datuma vzpostavitve zbirke bodisi od njene prve javne dostopnosti.

Praktični primer

Karoline in Frederik vodita odvetniško pisarno na Danskem. Zadala sta si nalogo, da vzpostavita podatkovno zbirko s spisi sodne prakse. Pri zbiranju podatkov sta se morala obrniti na različne zunanje vire, kar jima je vzelo več mesecev dela. Zdaj, ko je podatkovna zbirka končana, jo lahko Karoline in Friderik uporabljata v komercialne namene in zanjo zahtevata varstvo sui generis, kar pomeni, da lahko drugim osebam za obdobje 15 let prepovesta pridobivanje podatkov in/ali ponovno uporabo večjega dela njene vsebine. Kljub temu je dovoljena uporaba ali pridobivanje podatkov posameznega spisa ali nebistvenih delov sodne prakse.

Več informacij je na voljo na spletišču o zaščiti podatkovnih zbirk en evropske službe za pomoč glede pravic intelektualne lastnine.

Glej tudi

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pravice intelektualne lastnine – evropska služba za pomoč

Brezplačno svetovanje in izobraževanje o upravljanju intelektualne lastnine pri projektih, ki jih sofinancira EU, in pri transnacionalnih poslovnih projektih

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: