Nazadnje pregledano: 21/06/2022

Čezmejna izterjava dolgov

Če podjetje s sedežem v drugi državi EU vam ali vašemu podjetju dolguje denar, lahko sodišče naloži, da se sredstva na bančnem računu drugega podjetja zamrznejo.

Kdaj se lahko uporabi nalog

To pravilo velja za vse čezmejne primere, denimo kadar ima sodišče ali vaše podjetje (v tem primeru upnik) sedež v drugi državi EU in ne v državi, v kateri ima dolžnik bančni račun.

Postopek evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov je namenjen hitrejši in lažji izterjavi dolgov v EU.

Dolžnika ni treba vnaprej obvestiti: tako zagotovite, da se ne preseli, skrije ali potroši sredstev na svojem računu, preden lahko izterjate dolgovani denar.

V katerih državah se uporablja

Za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov lahko zaprosite v vseh državah EU razen Danske.

Kako zaprosite za izdajo naloga

Izpolnite lahko spletni obrazec. Z vlogo je treba poslati vsa ustrezna dokazila.

Kako ugovarjati evropskemu nalogu za zamrznitev bančnih računov

Če ste dolžnik in se ne strinjate z nalogom, ki je bil izdan proti vam, mu lahko ugovarjate tako, da izpolnite obrazec vloge za pravno sredstvo bg (obrazec VII).

Zoper odločitev o pravnem sredstvu se lahko pritožita obe stranki, pri čemer uporabita obrazec vloge za pritožbo zoper odločitev o pravnem sredstvu el en pt (obrazec IX).

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Reševanje sporov z dobavitelji in strankami iz druge države EU v zvezi s terjatvami v vrednosti do 2 000 evrov.

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: