Nazadnje pregledano: 11/04/2022

Premoženjska razmerja mednarodnih parov

Pravila EU o premoženjskih razmerjih mednarodnim parom, ki so poročeni ali so sklenili registrirano partnersko skupnost, poenostavljajo vsakodnevno upravljanje premoženja in delitev premoženja v primeru ločitve ali smrti enega od zakoncev/partnerjev.

Mednarodni pari so zakonske zveze in registrirane partnerske skupnosti med državljani in državljankami EU ali državljani tretjih držav, ki:

Pravila in postopki

Pravila EU o premoženjskih razmerjih mednarodnih parov se uporabljajo v 18 državah EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska.

Ta pravila določajo:

Opozorilo

Poljska, Madžarska, Danska, Irska, Estonija, Latvija, Litva, Slovaška in Romunija ne uporabljajo pravil EU o premoženjskih razmerjih mednarodnih parov. V teh državah se uporablja nacionalno pravo.

Pravila EU o premoženjskih razmerjih mednarodnih parov ne zadevajo naslednjih vprašanj:

Praktični primer

Pravila EU o premoženjskih razmerjih zagotavljajo pravno varnost.

Alain, francoski državljan, je poročen z Marie, državljanko Belgije. Poročila sta se v Belgiji, kjer imata stalno prebivališče. Če ni dogovora o izbiri prava, se bo za njuno premoženjsko razmerje uporabljalo belgijsko pravo. Nekaj let pozneje je par k svojemu premoženju v Belgiji dodal počitniško hišo v Franciji.

Če se par razveže, bo sodišče v državi EU, ki je pristojno za razvezo, obravnavalo tudi delitev njunega premoženja (to bo vključevalo nepremičnine v Franciji in Belgiji).

Katera država je pristojna?

Smrt, razveza/prenehanje življenjske skupnosti, prenehanje registrirane partnerske skupnosti

V primeru smrti vašega zakonca/partnerja bo zadeve v zvezi s premoženjskimi razmerji vašega para obravnavalo sodišče v državi EU, ki je pristojno za obravnavo dedovanja vašega zakonca/partnerja.

Podobno bo sodišče v državi EU, ki je pristojno za vašo razvezo/prenehanje življenjske skupnosti ali prenehanje registrirane partnerske skupnosti, obravnavalo zadeve v zvezi s premoženjskimi razmerjivašega para.

Drugi primeri

V drugih primerih je za urejanje premoženjskih razmerij med zakoncema pristojno sodišče v državi EU:

Dogovor o izbiri prava

Razen v primeru dedovanja ali razveze/prenehanja življenjske skupnosti ali prenehanja registrirane partnerske skupnosti lahko zakonca ali registrirana partnerja skleneta dogovor o izbiri prava (v pisni obliki s podpisom obeh strani in z datumom). Izberete lahko:

Če država EU meni, da se zakonska zveza ali registrirano partnerstvo ne more priznati za namene postopkov premoženjskih razmerij, lahko zadevo predložite sodišču v kateri koli drugi državi EU, v kateri obstaja navezna okoliščina.

Pravo, ki se uporablja, in dogovor o izbiri prava

Zakonca ali registrirana partnerja lahko skleneta uradni dogovor o izbiri prava (v pisni obliki s podpisom obeh strani in z datumom), ki se bo uporabljalo za njuno premoženjsko razmerje. Dogovor o izbiri prava se lahko pripravi pred sklenitvijo, ob sklenitvi ali med trajanjem zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti. Zakonca ali partnerja lahko izbereta pravo:

Opozorilo

V skladu s pravili EU pravo države (države EU ali države zunaj EU), ki se uporablja za vaše premoženjsko razmerje, zajema vsa vaša sredstva, ne glede na to, kje se nahajajo.

Če niste sklenili uradnega dogovora o izbiri prava, se bo uporabljalo pravo države:

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb

Sodne odločbe o premoženjskih zadevah, izdanih v eni državi EU, se priznajo v drugih državah EU brez posebnega postopka. Vendar njihovo izvrševanje ni samodejno in zahteva razglasitev izvršljivosti. Država EU izvršitve lahko zavrne priznanje sodne odločbe, če:

Javne listine (pogosto notarske listine) se priznajo in izvršujejo na enak način kot sodne odločbe.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: