Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 02/01/2023

Davki na vozila v drugih državah EU

Takoj ko začnete uporabljati vozilo, morate plačati davke za njegovo uporabo: bodisi cestne davke bodisi davek na registracijo in dajatve za uporabo cest. Vsaka država EU, v kateri redno uporabljate svoj avtomobil, sama določi davke na vozila.

V nekaterih državah znesek davka na registracijo vozila ustreza obdobju uporabe vozila v tej državi. Vendar ne smete biti obdavčeni bolj kot prebivalci te države. Pri selitvi v drugo državo vam v nekaterih državah morda ne bo treba plačati davka na registracijo vozila oziroma boste upravičeni do povračila tega davka. Pred selitvijo v novo državo se obrnite na nacionalne organe, da preprečite dvojno obdavčenje.

Oprostitev davka na registracijo vozila

Študentom, čezmejnim delavcem in sekundarnim rezidentom v večini držav EU ni treba plačati davka na registracijo vozila. Vendar bodo morda morali plačati dajatve za uporabo cest.

Študenti

Če se preselite v drugo državo EU zaradi študija ali zaposlitve za omejen in določen čas, denimo kot prostovoljec, lahko tam svoje vozilo, registrirano v matični državi, tudi uporabljate, ne da bi ga morali v novi državi registrirati ali plačati davek. Študenti morajo biti vpisani v izobraževalno ustanovo v tej državi in imeti veljavno potrdilo o vpisu na univerzo/šolo. Vendar če med študijem začnete delati, morate svoje vozilo v tej državi tudi registrirati.

Pred odhodom se morate seznaniti z veljavnimi pravili v državi, v kateri nameravate študirati. Morda boste morali izpolniti nekatere upravne formalnosti ali druge pogoje, da bi se izognili morebitnim težavam med policijsko kontrolo.

Opozorilo

Na Danskem, v Estoniji, Nemčiji in na Švedskem študenti niso oproščeni registracije svojega vozila in plačila ustreznih davkov.

Praktični primer

Mathieu se je iz Francije preselil v Belgijo, kjer je vpisan v dvoletni podiplomski študijski program. Njegov avtomobil je bil poškodovan, zato je odšel na policijo po zapisnik za svojo zavarovalnico. Na policiji so ugotovili, da Mathieu že več kot eno leto prebiva v Belgiji in da v tem času ni registriral svojega avtomobila. Povedali so mu, da je v prekršku in da ga bodo zato kaznovali z globo.

Mathieu je predložil dokazilo o študentskem statusu (na Univerzi v Antwerpnu), zaradi česar mu kot študentu iz druge države EU ni treba plačati davka na registracijo in cestne dajatve.

Čezmejni delavci

Čezmejni delavci lahko uporabljajo službeno vozilo, ki je registrirano samo v eni državi.

Če vozite službeno vozilo (ki je registrirano v državi, v kateri delate), ga lahko uporabljate tudi v državi, v kateri prebivate, ne da bi ga morali tam tudi registrirati. Preverite veljavna pravila v zvezi z uporabo službenih vozil, ker se lahko po državah EU zelo razlikujejo.

Če za prevoz na delo iz države, v kateri prebivate, v državo, v kateri delate, redno uporabljate svoj avtomobil, ga morate registrirati in plačati davek v državi, v kateri prebivate in ne v državi, v kateri delate.

Več informacij o registraciji vozila in povezanih davkih ter povezave na spletišča nacionalnih organov:

Izberite državo

Sekundarni rezidenti

Vozila vam običajno ni treba registrirati v državi, v kateri imate sekundarno prebivališče ali počitniško hišo. Tudi davka na registracijo vam ni treba plačati. Če imate svoje vozilo stalno v kraju, v katerem se nahaja vaša počitniška hiša, boste morali morda plačati davek na registracijo vozila, četudi ste ta davek že plačali v svoji državi.

Sekundarnim rezidentom ni treba plačati davka na registracijo vozila, kadar:

Opozorilo

Informacije na tej strani ne veljajo za državljane Združenega kraljestva, ki prebivajo v EU, in državljane EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu. V teh primerih se uporabljajo nacionalni predpisi.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: