Nazadnje pregledano: 01/08/2022

Opravljanje storitev v tujini

Če ste lastnik registriranega podjetja, ki zagotavlja storitve (denimo arhitekturne ali turistične storitve) v državi, v kateri prebivate, lahko te storitve ponudite v drugi državi EU, ne da bi v tej državi ustanovili podjetje ali podružnico.

To je lahko koristno, če želite:

Praviloma lahko opravljate storitve v drugi državi EU, ne da bi vam bilo treba opraviti vseh upravnih postopkov in izpolnjevati vseh pravil te države (na primer pridobitev predhodnega dovoljenja za poslovanje). Vendar boste morebiti morali obvestiti javne organe, da boste v njihovi državi ponudili storitve. Druga država mora imeti utemeljene razloge za uveljavljanje svojih zahtev.

Če naletite na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč in svetovanje bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sv Odpri na zunanji povezavi .

Opomba: Če ponujate telekomunikacijske, radiodifuzijske in elektronske storitve, bodo te storitve vedno obdavčene de en fr v državi kupca. Za posameznika, ki ni davčni zavezanec, je to država, kjer ima sedež, stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva. Za poslovno stranko je to država, kjer ima sedež podjetje ali kjer podjetje prejema storitve.

Kljub temu načelu opravljanje storitev v drugi državi brez ustanovitve podjetja ni samoumevno. To je odvisno predvsem od tega, kako pogosto, kako dolgo in kako redno želite opravljati storitve.

Poleg tega lahko za nekatere sektorje veljajo drugačna pravila, na primer za:

Če želite registrirati podjetje v drugi državi EU, je treba izpolniti vsa pravila te države za ustanovitev/registracijo hčerinskega podjetja, podružnice ali izpostave ter večino njenih pravil za ustanovitev podjetja (vključno s priznavanjem poklicnih kvalifikacij en in pridobitvijo potrebnih dovoljenj). Včasih je treba izpolniti tudi nacionalne, evropske in mednarodne standarde.

O svojem primeru se lahko pozanimate pri enotni kontaktni točkiOdpri na zunanji povezavi v državi, v kateri želite opravljati storitve.

Enotne kontaktne točke zagotavljajo informacije v jeziku države. Mnoge zagotavljajo informacije tudi v drugih jezikih. Kontaktne točke lahko ponujajo različne informacije in storitve.

Izberite državo

Telekomunikacijske, radiodifuzijske in elektronske storitve

Če opravljate telekomunikacijske, radiodifuzijske in elektronske storitve, bodo te storitve načeloma obdavčene de en fr v državi kupca.

Poslovne stranke

Za poslovno stranko je to država, kjer ima podjetje sedež ali kjer podjetje prejema storitve.

Stranke, ki niso davčni zavezanci

Za stranke, ki niso davčni zavezanci, je to država, kjer imajo sedež, stalno prebivališče ali kjer običajno prebivajo.

Posebna pravila za nizek letni promet

Obstajajo nekatere izjeme; ta poenostavljena pravila pomenijo, da se lahko ravnate po pravilih o DDV, ki veljajo v vaši državi EU(tj. kjer imate sedež, stalno prebivališče ali kjer običajno prebivate), če izpolnjujete naslednja merila:

V tem primeru se vam ne bo treba registrirati, vložiti obračuna DDV in izvajati plačil v vsaki državi EU, v kateri prebivajo vaše stranke (prav tako se vam ne bo treba prijaviti v sistem „vse na enem mestu"). Svojim strankam boste zaračunavali DDV po stopnji, ki velja v vaši državi, ter navedeni DDV plačali in prijavili davčnim organom vaše države.

Če ste upravičeni do posebne ureditve za mala podjetja v vaši državi, ki vam omogoča, da so storitve, ki jih opravite, do določenega praga izvzete iz DDV, to velja tudi za opravljene telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve.

Splošne prodajne pogoje lahko prosto določite, vendar morate zagotoviti, da bodo vse vaše stranke s sedežem v EU imele enak dostop do storitev (storitev, opravljenih na vašem sedežu, ali elektronsko opravljenih storitev) kot vaše lokalne stranke. Če ponujate posebne cene, promocije ali prodajne pogoje, morajo ti biti dostopni vsem vašim strankam ne glede na državo EU, v kateri se stranka nahaja, njeno državljanstvo, prebivališče ali kraj poslovanja.

Pravila se uporabljajo za spletne in nespletne transakcije pod pogojem, da so namenjene končnemu uporabniku (posamezniku ali podjetju, ki svojega nakupa ne namerava nadalje prodati, preoblikovati, predelati, oddati ali dati v podizvajanje). Pravila ne veljajo za avdiovizualne storitve. Glede drugih avtorsko zaščitenih spletnih vsebin se lahko uporabljajo omejitve zaradi ozemeljskih omejitev avtorskih pravic.

Dostop do spletnih vmesnikov

Vaše stranke morajo imeti dostop do katerekoli različice vašega spletišča; če na primer vpišejo njegov španski naslov URL in se želijo povezati iz Italije, jih ne bi smeli samodejno preusmeriti na italijansko različico spletišča. Brez privolitve, ki pa jo lahko v vsakem trenutku prekličejo, jih ne smete preusmeriti.

Prodaja elektronsko opravljenih storitev

Če je vaša stranka v drugi državi EU in želi od vas kupiti elektronsko opravljene storitve (kot so storitve v oblaku, skladiščenje podatkov ali gostovanje spletišč), mora imeti možnost enakega dostopa do teh storitev kot vaše lokalne stranke.

Če morate za opravljanje storitev za stranko v tujini prečkati mejo, boste morda imeli dodatne stroške – na primer zaradi skladiščenja ali izpolnjevanja upravnih postopkov. Zaradi takih dodatnih stroškov so lahko cene za stranko v tujini upravičeno višje.

Kdaj gre za diskriminacijo

Če niste prepričani, ali vas trgovec obravnava diskriminacijsko ali sami uporabljate neenake pogoje za vaše stranke, se obrnite na ustrezno kontaktno točko en v vaši državi.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Reševanje sporov z dobavitelji in strankami iz druge države EU v zvezi s terjatvami v vrednosti do 2 000 evrov.

Svetovalci mreže EURES

Pri svetovalcih mreže EURES lahko dobite informacije o delovnih pogojih in pomoč pri postopkih zaposlovanja v svoji državi ali čezmejnem območju.

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: