Nazadnje pregledano: 18/05/2020

Registracija kemikalij (REACH)

Ali ima brexit posledice za vas?

Podjetje, ki v Evropskem gospodarskem prostoru (V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška)proizvaja ali uvaža letno eno tono ali več kemične snovi, mora snov registrirati v podatkovni zbirki REACH. REACH je angleška kratica za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij.

Določbe uredbe REACH veljajo za vse kemične snovi, za tiste, ki se uporabljajo v industrijskih procesih, in tiste v vsakdanji rabi, denimo v čistilih, barvah, oblačilih, pohištvu, električnih napravah. Veljajo torej za večino podjetij v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

Neregistriranih kemičnih snovi ni dovoljeno prodajati ali uporabljati.

Določbe REACH morajo izpolnjevati:

Podjetja morajo v skladu z uredbo opredeliti in nadzorovati tveganja, povezana s snovmi, ki jih proizvajajo in tržijo v EU/EGP.

Proizvajalec ali uvoznik mora Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) obvestiti, kako varno uporabljati registrirane snovi, in pripraviti varnostni list, ki uporabnike v oskrbni verigi seznanja z ukrepi, potrebnimi za obvladovanje morebitnega tveganja.

Nadaljnji uporabniki morajo izpolnjevati druge obveznosti. Poskrbeti morajo predvsem za izvedbo ukrepov obvladovanja tveganja, ki so navedeni na varnostnih listih, preveriti, ali je njihova raba kemikalij zajeta v registracijski dokumentaciji, in biti v stiku s svojimi dobavitelji in odjemalci v dobavni verigi.

Navigator ECHA pomaga podjetjem ugotoviti, kakšno vlogo in obveznosti imajo po uredbi REACH oziroma ali zanje veljajo morebitne izjeme.

Knjižica Varna raba kemikalij v podjetju vsebuje povzetek vseh pomembnih vidikov rabe kemikalij v manjših podjetjih.

Določbe REACH

Uredba REACH uvaja nova pravila trženja, ki zadevajo posamezne snovi, pripravke in snovi v izdelkih. Podjetjem nalaga odgovornost za:

Evropski uniji tudi omogoča, da sprejme dodatne ukrepe, če se pojavi potreba po dopolnilnih ukrepih na ravni EU. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) s sedežem v Helsinkih je pristojna za uskladitev in izvedbo vseh potrebnih postopkov:

Pristojbine in takse

V skladu z uredbo REACH je treba plačati pristojbine in stroške. Znesek in roki so odvisni od vrste postopka. Mala in srednje velika podjetja plačajo znižane pristojbine. Podjetje mora upoštevati še druge stroške, ki nastanejo v zvezi z uredbo REACH, denimo za:

Stroški se lahko občutno zmanjšajo, če podjetje sodeluje z drugimi deležniki, nič manj pomembna ni pravočasna priprava.

Glej tudi:

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Kontaktna točka za proizvode

Kontaktne točke za proizvode zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

Nacionalne službe za pomoč v zvezi s kemikalijami

Nacionalne službe za pomoč so prva kontaktna točka, pri kateri se lahko podjetja pozanimajo o svojih obveznostih po uredbah CLP in REACH.

Daj to stran v skupno rabo: