Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 19/10/2020

Ir-reġistrazzjoni tas-sustanzi kimiċi (REACH)

Il-Brexit affettwak?

Jekk timmanifattura jew timporta tunnellata jew aktar fis-sena ta' sustanza kimika fiż-ŻEE (F'dan il-każ, it-28 stat membru tal-UE + l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja), jeħtieġlek tirrekordja dan fil-bażi tad- dejta ta' REACH. REACH ifisser ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH).

REACH japplika għas-sustanzi kimiċi kollha, kemm dawk meħtieġa għal proċessi industrijali kif ukoll dawk li nużaw matul il-ġurnata ta' kuljum tagħna, fiż-żebgħa, fil-prodotti tat-tindif, fil-ħwejjeġ, fl-għamara u l-appliances tal-elettriku, pereżempju. B'hekk hu jaffettwa l-parti l-kbira tan-negozji fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE).

Is-sustanzi mhux reġistrati ma għandhomx jiġu kkummerċjalizzati jew użati.

REACH japplika għalik jekk fin-negozju tiegħek int:

Biex tikkonforma mar-regolament, għandek tidentifika u tikkontrolla r-riskji assoċjati mas-sustanzi li timmanifattura u tikkummerċjalizza fl-UE/fiż-ŻEE.

Bħala manifattur jew importatur li tirreġistra dawn is-sustanzi, jeħtieġlek turi lill- Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) kif dawn jistgħu jintużaw b'mod sikur u tuża folja ta' dejta dwar is-sikurezza biex tinforma l-utenti potenzjali fil-katina tal-provvista dwar kwalunkwe miżura ta' mmaniġġjar tar-riskju li għandu mnejn ikun jeħtiġilhom jieħdu.

Jekk in-negozju tiegħek hu ta' utent lil hinn mis-sors, għandek obbligi differenti x'tissodisfa. Dak ewlieni hu li tieħu kwalinkwe miżura ta' mmaniġġjar tar-riskju ddettaljata fil-folji ta' dejta dwar is-sikurezza. Iċċekkja li l-użi tiegħek huma koperti fid-dossiers ta' reġistrazzjoni u kkuntattja lill-fornituri u l-utenti tiegħek fil-katina tal-provvista.

Uża n- Navigatur tal-ECHA biex tidentifika r-rwol u l-obbligi tiegħek skont REACH jew kwalunkwe eżenzjoni li tista' tapplika għan-negozju tiegħek.

Il-ktejjeb " Sikurezza kimika fin-negozju tiegħek " jagħti taqsira tajba dwar il-kwistjonijiet rilevanti għan-negozji ż-żgħar.

Kif jaħdem REACH

REACH jintroduċi regoli ġodda għall-kummerċjalizzazzjoni, li jkopru s-sustanzi f'iżolament, f'taħlitiet u f'sustanzi użati fl-oġġetti. Hu jiżgura li l-industrija tassumi r-responsabbiltà:

Hu jagħmilha possibbli għall-Unjoni Ewropea biex tieħu miżuri addizzjonali jekk azzjoni komplementari hi meħtieġa fil-livell tal-UE. L- Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) f'Ħelsinki, il-Finlandja tgħin sabiex jiġu kkoordinati u implimentati l-passi kollha neċessarji:

Tariffi u imposti

REACH jitlob tariffi u imposti li għandhom jitħallsu. L-ammonti mitlubin u l-limiti taż-żmien għal ħlas jiddependu mit-tip ta' sottomissjoni kkonċernata. Intraprizi żgħar u ta' daqs medju jħallsu tariffi mnaqqsin. In-negozju tiegħek jeħtieġlu wkoll jikkunsidra spejjeż oħrajn assoċjati ma' REACH, inklużi:

Tista' tnaqqas l-ispejjeż tiegħek b'mod sinifikanti permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet l-oħrajn involuti, inkluża l-preparazzjoni fiż-żmien xieraq.

Ara wkoll:

Suġġetti relatati

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.

Ħelpdesks nazzjonali għal sustanzi kimiċi

Il-ħelpdesks nazzjonali huma l-ewwel punt ta’ kuntatt għal mistoqsijiet dwar l-obbligi tiegħek skont ir-Regolamenti REACH u s-CLP.

Ikkondividi din il-paġna: