L-aħħar verifika: 15/12/2022

Kuntatti

Servizzi ta' għajnuna

Mistoqsijiet dwar l-UE

Telefown – 00 800 6 7 8 9 10 11

Email

Ċentri tal-informazzjoni f'pajjiżek

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika

Pariri tal-Your Europe / SOLVIT

Għajnuna u pariri għan-negozji

Sib appoġġ dwar in-negozju en

Kwistjonijiet tal-konsumatur

Network taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi - ECC-Net

Drittijiet tal-passiġġieri

Drittijiet tal-passiġġieri fl-ivvjaġġar bl-ajru

Drittijiet tal-passiġġieri fl-ivvjaġġar bil-ferrovija

Problemi relatati mal-assigurazzjoni jew banek barra mill-pajjiż

Ilmenti barra mill-qorti dwar assigurazzjonijiet jew banek

Xogħol u drittijiet tas-sigurtà soċjali

Ikkuntattja konsulent Ewropew tal-impjieg

Dipartiment responsabbli

Kummissjoni Ewropea
DĠ għas-Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs
Ippjanar, finanzi, data

Data u għarfien għall-politika, għan-negozju u għan-nies
B-1049 Brussell
IL-BELĠJU