L-aħħar verifika: 09/03/2020

Prezzijiet inġusti

Il-Brexit affettwak?

Fl-UE kollha kemm hi, il-bejjiegħa jridu jindikaw il-prezzijiet tal-prodotti b'mod ċar biżżejjed biex tkun tista' faċilment tqabbilhom ma' dawk ta' prodotti simili u tagħmel għażliet informati – ikunu kif ikunu ppakkettati jew kemm ikunu qed jinbiegħu unitajiet flimkien.

Il-kumpaniji huma legalment obbligati li jkunu kompletament ċari dwar il-prezz li se jkollok tħallas meta jirreklamaw jew ibigħulek xi ħaġa.

Informazzjoni sħiħa tal-prezzijiet

Il-prezz ikkwotat f'offerta għandu jinkludi t-taxxi kollha u l-ispejjeż tal-konsenja. Jekk jista' jkun hemm spejjeż żejda li ma jistgħux jiġu kkalkolati minn qabel, trid ukoll issir taf minn qabel.

Storja bħala eżempju

It-taxxi u t-tariffi jridu jiġu inklużi fil-prezz totali.

Stefaan, mill-Belġju, sab xi titjiriet irħas ħafna biex imur Spanja fuq sit web ta' linja tal-ajru. Iżda wara li lesta l-ibbukkjar online, il-prezz finali rdoppja – inklużi diversi ħlasijiet addizzjonali li ma kienu ssemmew f'ebda stadju tal-proċess tal-ibbukkjar.

Stefaan ikkuntattja d-dipartiment tas-servizz tal-klijent fejn ġie infurmat li l-prezz tal-bidu kien indikattiv. Madankollu, meta ċempel liċ-Ċentru Belġjan tal-konsumaturi dawn ikkonfermawlu li, għalkemm il-linji tal-ajru huma tabilħaqq intitolati għal ħlas żejjed għall-bagalji jew għall-ikel matul it-titjira, dawn għandhom jiġu indikati mill-bidu nett (flimkien ma' spejjeż addizzjonali oħra, taxxi, eċċ.). L-ispejjeż żejda li huma obbligatorji, bħal tariffi amministrattivi jew fuq il-ħlasijiet, għandhom dejjem jiġu inklużi fil-prezz inizjali.

Din il-linja tal-ajru partikolari issa qed tindika l-prezzijiet supplimentari kollha b'mod ċar fil-bidu ta' kull proċess tal-ibbukkjar.

Meta xi ħaġa hija rreklamata bħala "bla ħlas", inti ma tistax tiġi obbligat tħallas aktar min-nefqa ta':

Paragun faċli – prezz għal kull unità

Għandek tkun tista' tqabbel il-prezzijiet bejn id-ditti u bejn id-daqs tal-pakketti – biex tara, pereżempju, kemm tiffranka meta tixtri pakkett kbir tal-familja taċ-ċereali minflok pakkett żgħir.

Għaldaqstant, il-prodotti kollha għandhom ikunu mmarkati mhux biss bil-prezz tal-bejgħ, iżda wkoll bil- prezz għal kull unità – pereżempju, il-prezz kull kilo jew kull litru. Din l-informazzjoni trid tkun tinftiehem, tinqara b'mod ċar, u tingħaraf faċilment.

Din ir-regola tapplika wkoll għal reklami li jsemmu prezz tal-bejgħ.

Storja bħala eżempju

Iċċekkja l-prezz għal kull unità tal-prodott li qed tixtri.

Nadine tgħix il-Lussemburgu viċin il-fruntiera Ġermaniża u għandha tifla ta' 5 xhur. Biex tipprova tiffranka l-flus, bdiet tqabbel il-prezzijiet tal-ħrieqi fi ħwienet differenti fil-Lussemburgu u n-naħa l-oħra tal-fruntiera fil-Ġermanja.

Sabet bejjiegħ Ġermaniż li joffri pakketti tal-istess ħrieqi għall-istess prezz li tħallas normalment fil-Lussemburgu. Iżda meta ħarset b'aktar attenzjoni lejn il-prezz, irrealizzat li l-pakketti Ġermaniżi kien fihom 140 ħarqa, mentri dawk tal-Lussemburgu kien fihom biss 90. Dan ifisser li mil-Lussemburgu kienu ferm aktar għaljin. Mill-ewwel bdiet tixtri l-ħrieqi mill-ħanut Ġermaniż.

Eċċezzjonijiet

Dawn li ġejjin huma eżempji ta' merkanzija li għalihom ir- regoli tal-prezzijiet unitarji jistgħu ma japplikawx – minħabba li l-indikazzjoni ta' prezz unitarju jista' joħloq konfużjoni, jew minħabba n-natura jew l-iskop partikolari tal-oġġetti:

Mhux permessi prezzijiet diskriminatorji

Bħala ċittadin tal-UE, operatur tas-suq ma jistax jiċċarġjak aktar meta tixtri prodott jew servizz sempliċiment minħabba n-nazzjonalità jew il-pajjiż tar-residenza tiegħek. Jistgħu jkunu ġustifikati xi differenzi fil-prezzijiet jekk ikunu bbażati fuq kriterji objettivi u mhux biss fuq in-nazzjonalità. Pereżempju, spejjeż tal-posta differenti jistgħu jfissru li jkollok tħallas aktar għall-konsenja f'pajjiż wieħed iktar mill-ieħor. Madankollu, l-operaturi tas-suq xorta jistgħu jistabbilixxu prezzijiet ta' bejgħ nett differenti f'punti differenti tal-bejgħ, bħal ħwienet u siti web, jew jista' jkollhom fil-mira offerti speċifiċi biss għal territorju speċifiku fi Stat Membru. Skont ir-regoli tal-UE, dawn l-offerti kollha jridu jkunu aċċessibli għall-konsumaturi minn pajjiżi oħra tal-UE.

Madankollu, m'hemm ebda ġustifikazzjoni possibbli għal differenzi fl-aċċess għall-oġġetti jew is-servizzi għal klijenti minn pajjiżi differenti tal-UE f'dawn it-tliet sitwazzjonijiet differenti:

Meta operatur tas-suq ikollu verżjonijiet diversi skont il-pajjiż tal-istess sit web, bħal ħanut fuq il-web li jbigħ prodotti lil pajjiżi differenti fl-UE, għandek tkun tista' tagħżel li tara liema verżjoni se żżur. Trid tagħti l-permess tiegħek biex tittieħed lejn verżjoni speċifika ta' pajjiż tas-sit web. Trid ukoll tkun tista' tbiddel l-għażla tiegħek meta trid.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: