Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 15/12/2017

Iż-żwieġ

Iż-żwieġ ċivili hu status legali rikonoxxut fil-pajjiżi kollha tal-UE.

Partnerships bħall- unjonijiet ċivili u l-partnerships reġistrati, jew unjonijiet de facto japplikaw regoli differenti minn dawk użati għaż-żwieġ.

Ir-regoli u l-prattiki nazzjonali għaż-żwieġ huma differenti minn pajjiż għal ieħor, essenzjalment f'dak li jirrigwardja:

  • drittijiet u obbligi ta' koppji miżżewġa: pereżempju, dwar il-proprjetà tagħhom, ir-rwol tagħhom bħala ġenituri u l-isem ta' miżżewġin tagħhom.
  • relazzjoni bejn iż-żwieġ ċivili u dak reliġjuż: xi pajjiżi jirrikonoxxu ż-żwieġ reliġjuż bħala ekwivalenti għal żwieġ ċivili, oħrajn le. Jekk tmur tgħix barra l-pajjiż meta int miżżewweġ b'mod reliġjuż biss, iċċekkja l-konsegwenzi rigward l-istatus ċivili tiegħek.
  • il-possibbiltà għal koppji tal-istess sess li jiżżewġu. Dawn li ġejjin huma l-pajjiżi tal-UE li jagħtu dan id-dritt: il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, Il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Islanda, Malta, il-Lussemburgu, in-Netherlands, n-Norveġja, il-Portugall, Spanja, l-Iżvezja u r-Renju Unit (minbarra l-Irlanda ta' Fuq).

Sir af aktar dwar ir-regoli nazzjonali dwar iż-żwieġ u s-sistemi ta' proprjetà matrimonjali.

Iż-żwiġijiet transkonfinali fl-UE

Huma involuti pajjiżi differenti tal-UE - pereżempju, għax se tiżżewweġ lil xi ħadd ta' nazzjonalità differenti, jew għax qed tippjanaw li tmorru tgħixu barra pajjiżek wara li tiżżewġu?

X'għandek tagħmel qabel it-tieġ

Iċċekkja liema liġijiet ta' liema pajjiż japplikaw għaż-żwieġ tiegħek u s-sistema tal-proprjetà matrimonjali tiegħek. Dan iħalli konsegwenzi importanti fuq drittijietek u fuq l-obbligi tiegħek bħala wieħed jew waħda mill-miżżewġin.

Jekk se tiżżewweġ f'pajjiż differenti tal-UE minn dak li qed tgħix fih, iċċekkja mal-awtoritajiet fiż-żewġ pajjiżi liema formalitajiet huma meħtieġa biex iż-żwieġ tiegħek ikollu effett sħiħ fiż-żewġ pajjiżi. Dawn jistgħu jinkludu r-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni jew tal-pubblikazzjoni.

X'għandek tagħmel wara t-tieġ

Iż-żwieġ tiegħek se jiġi rikonoxxut fil-pajjiżi kollha tal-UE l-oħra - iżda dan ma japplikax għaż-żwiġijiet tal-istess sess.

Jekk tiżżewweġ f'pajjiż tal-UE li mhuwiex il-pajjiż tal-oriġini tiegħek hu rakkomandat li tirreġistra ż-żwieġ fl-uffiċċju konsulari tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek.

Jekk tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE minħabba x-xogħol, il-konjuġi tiegħek jista' jiġi jgħix miegħek hemmhekk. Iċċekkja r-regoli ta' residenza għal:

Storja bħala eżempju

Żwieġ bejn tnejn tal-istess sess - meta hemm differenzi fil-prattiċi nazzjonali

Emma, ċittadina Belġjana, iżżewġet lil Carine, ċittadina Franċiża, fil-Belġju. Meta Emma kellha tmur tgħix l-Italja minħabba x-xogħol, Carine marret magħha - iżda l-awtoritajiet ma qisuhomx bħala miżżewġin, billi ż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess mhuwiex rikonoxxut fl-Italja.

Madanakollu, billi l-partnerships irreġistrati bejn koppja tal-istess sess huma aċċettati fl-Italja, Emma u Carine ingħataw l-istess drittijiet bħall-koppji li għandhom partnerships irreġistrati skont il-liġi Taljana.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri