L-aħħar verifika: 09/03/2020

Iż-żwieġ

Il-Brexit affettwak?

Iż-żwieġ ċivili hu status legali rikonoxxut fil- pajjiżi kollha tal-UE .

Partnerships bħall- unjonijiet ċivili u l-partnerships irreġistrati, jew unjonijiet de facto japplikaw regoli differenti minn dawk użati għaż-żwieġ.

Ir-regoli u l-prattiki nazzjonali għaż-żwieġ huma differenti minn pajjiż għal ieħor, essenzjalment f'dak li jirrigwardja:

Sir af aktar dwar ir-regoli nazzjonali dwar iż-żwieġ u s-sistemi ta' proprjetà matrimonjali.

Iż-żwiġijiet transkonfinali fl-UE:

Huma involuti pajjiżi differenti tal-UE - pereżempju, għax se tiżżewweġ lil xi ħadd ta' nazzjonalità differenti, jew għax qed tippjanaw li tmorru tgħixu barra l-pajjiż wara li tiżżewġu?

X'għandek tagħmel qabel it-tieġ

Iċċekkja liema liġijiet ta' liema pajjiż japplikaw għaż-żwieġ tiegħek u s-sistema tal-proprjetà matrimonjali tiegħek. Dan iħalli konsegwenzi importanti fuq drittijietek u fuq l-obbligi tiegħek bħala wieħed jew waħda mill-miżżewġin.

Jekk se tiżżewweġ f'pajjiż differenti tal-UE minn dak li qed tgħix fih, iċċekkja mal-awtoritajiet fiż-żewġ pajjiżi liema formalitajiet huma meħtieġa biex iż-żwieġ tiegħek ikollu effett sħiħ fiż-żewġ pajjiżi. Dawn jistgħu jinkludu r-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni jew tal-pubblikazzjoni.

X'għandek tagħmel wara t-tieġ

Iż-żwieġ tiegħek se jiġi rikonoxxut fil-pajjiżi kollha tal-UE l-oħra - iżda dan ma japplikax għaż-żwiġijiet tal-istess sess.

Jekk tiżżewweġ f'pajjiż tal-UE li mhuwiex il-pajjiż tal-oriġini tiegħek hu rakkomandat li tirreġistra ż-żwieġ tiegħek f'pajjiżek. Dan għandu jsir skont ir-regoli nazzjonali f'pajjiżek. Tista' tiċċekkja wkoll mal- uffiċċju konsulari ta' pajjiżek jekk tistax tirreġistra ż-żwieġ tiegħek fl-uffiċju konsulari jew jekk tridx tagħmel dan f'pajjiżek.

Jekk tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE minħabba x-xogħol, il-konjuġi tiegħek jista' jiġi jgħix miegħek hemmhekk. Iċċekkja r-regoli ta' residenza għal:

Storja bħala eżempju

Żwieġ bejn żewġ persuni tal-istess sess - meta hemm differenzi fil-prattiċi nazzjonali

Emma, ċittadina Belġjana, iżżewġet lil Carine, ċittadina Franċiża, fil-Belġju. Meta Emma kellha tmur tgħix l-Italja minħabba x-xogħol, Carine marret magħha - iżda l-awtoritajiet ma qisuhomx bħala miżżewġin, billi ż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess mhuwiex rikonoxxut fl-Italja.

Madanakollu, billi l- partnerships irreġistrati bejn koppja tal-istess sess huma aċċettati fl-Italja, Emma u Carine ngħataw l-istess drittijiet bħall-koppji li għandhom partnerships irreġistrati skont il-liġi Taljana.

Mistoqsijiet frekwenti

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Ikkondividi din il-paġna: