L-aħħar verifika: 02/02/2023

Iż-żwieġ

Iż-żwieġ ċivili hu status legali rikonoxxut fil-pajjiżi kollha tal-UE.

Ir-regoli li japplikaw għal sħubijiet bħal unjonijiet ċivili u sħubijiet reġistrati, jew għal unjonijiet de facto huma differenti mir-regoli li japplikaw għaż-żwieġ.

Ir-regoli nazzjonali għaż-żwieġ huma differenti minn pajjiż għal ieħor tal-UE, essenzjalment f'dak li jirrigwardja:

Sir af aktar dwar ir-regoli nazzjonali dwar iż-żwieġ u s-sistemi ta’ proprjetà matrimonjali.Iftaħ bħala link estern

Żwiġijiet transfruntieri fl-UE

Dawn jirreferu għal żwiġijiet li jinvolvu pajjiżi differenti tal-UE - pereżempju, għax tiżżewweġ lil xi ħadd ta’ nazzjonalità differenti, jew għax qed tippjana li tmur tgħix f’pajjiż ieħor tal-UE wara li tiżżewweġ.

X’għandek tagħmel qabel it-tieġ 

Iċċekkja liema liġijiet ta’ liema pajjiż japplikaw għaż-żwieġ tiegħek u s-sistema tal-proprjetà matrimonjali tiegħek. Dan se jkollu konsegwenzi importanti fuq drittijietek u fuq l-obbligi tiegħek bħala wieħed jew waħda mill-miżżewġin.

Jekk se tiżżewweġ f'pajjiż differenti tal-UE minn dak li qed tgħix fih, iċċekkja mal-awtoritajiet fiż-żewġ pajjiżi tal-UE liema formalitajiet huma meħtieġa biex iż-żwieġ tiegħek ikollu effett sħiħ fiż-żewġ pajjiżi. Dawn jistgħu jinkludu rekwiżiti tar-reġistrazzjoni jew tal-pubblikazzjoni.

X’għandek tagħmel wara t-tieġ

Fil-prinċipju, iż-żwieġ tiegħek se jiġi rikonoxxut fil-pajjiżi kollha tal-UE l-oħra - iżda dan ma japplikax għaż-żwiġijiet tal-istess sess.

Jekk tiżżewweġ f’pajjiż tal-UE li mhux il-pajjiż tal-oriġini tiegħek, hu rakkomandat li tirreġistra ż-żwieġ tiegħek f’pajjiżek. Dan għandu jsir skont ir-regoli nazzjonali f’pajjiżek. Tista’ tiċċekkja wkoll mal-uffiċċju konsulari ta’ pajjiżek jekk tistax tirreġistra ż-żwieġ tiegħek fl-uffiċju konsulari jew jekk tridx tagħmel dan f’pajjiżek.

Twissija

Bħala regola ġenerali, mhux obbligatorju li tirreġistra ż-żwieġ tiegħek fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħek. Madankollu, jekk tixtieq tuża l-istat ċivili tiegħek (pereżempju, għal finijiet ta’ wirt jew ta’ taxxa), fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħek jew f’pajjiż ieħor tal-UE, jista’ jkollok bżonn tirreġistrah fir-reġistru ċivili jew tal-popolazzjoni f’dak il-pajjiż sabiex tikkonforma mar-regoli nazzjonali dwar ir-rikonoxximent taż-żwieġ.

Jekk tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE minħabba x-xogħol, żewġek jew martek tista’ tiġi tgħix miegħek hemmhekk. Iċċekkja r-regoli ta’ residenza:

Storja bħala eżempju

Żwieġ bejn żewġ persuni tal-istess sess - meta hemm liġijiet nazzjonali differenti

Emma, ċittadina Belġjana, iżżewġet lil Carine, ċittadina Franċiża, fil-Belġju. Meta Emma kellha tmur tgħix l-Italja minħabba x-xogħol, Carine marret magħha - iżda l-awtoritajiet ma qisuhomx bħala miżżewġin, billi ż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess mhux rikonoxxut fl-Italja.

Madanakollu, billi s-sħubijiet irreġistrati bejn koppji tal-istess sess huma aċċettati fl-Italja, Emma u Carine ngħataw l-istess drittijiet bħall-koppji li għandhom sħubijiet irreġistrati skont il-liġi Taljana.

Mistoqsijiet frekwenti

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: