L-aħħar verifika: 09/04/2019

Ir-roaming fl-UE

Uża r-roaming bl-istess tariffi ta' pajjiżek

Ir-regoli " uża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek" tal-UE jfissru li meta tuża l-mowbajl waqt li tivvjaġġa barra minn pajjiżek fi kwalunkwe pajjiż tal-UE ma għandekx għalfejn tħallas tariffi żejda tar-roaming. Tibbenefika minn dawn ir-regoli meta ċċempel (mowbajls u telefowns fissi), meta tibgħat il-messaġġi (SMS) kif ukoll meta tuża s-servizzi tad-data barra minn pajjiżek. Dawn ir-regoli japplikaw ukoll meta tirċievi telefonati jew sms waqt li tkun qed tuża r-roaming anki jekk il-persuna li qed iċċemplilha qed tuża operatur tas-servizz differenti.

Tħallas eżattament l- istess prezz biex tuża dawn is-servizzi meta tkun qed tivvjaġġa fl-UE daqslikieku qed tużahom f'pajjiżek. Fil-prattika, l-operatur tiegħek sempliċement jiċċarġjak jew jieħu l-konsum tar-roaming tiegħek mit-tariffi domestiċi tal-pjan jew bundle tal-mowbajl tiegħek.

Jekk kellek kuntratt ma' operatur tas-servizzi tal-mowbajl li jinkludi s-servizzi tar-roaming, isir awtomatikament kuntratt tat-tip "uża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek". L-opzjoni default għall-kuntratti kollha ġodda tal-mowbajl għas-servizzi tar-roaming hi "uża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek".

Storja bħala eżempju

Ebda ħlas ieħor talli ċċempel jew tirċievi telefonati waqt ir-roaming

Michael jgħix l-Irlanda u għandu kuntratt ma' operatur tas-servizz tal-mowbajl li jinkludi r-roaming. Bis-saħħa tar-regoli "uża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek" tal-UE Michael ma għandux għax jinkwieta dwar il-ħlas addizzjonali għal kwalunkwe telefonata lejn numri tal-UE li jagħmel jew li jirċievi matul vjaġġ ta' negozju fi Spanja. Min iċempel mill-Irlanda se jkun iċċarġjat ir-rata domestika talli ċempel lil Michael. Jekk hu jċempel numru lokali Spanjol, il-familja tiegħu fl-Irlanda, jew f'pajjiż ieħor tal-UE, iħallas prezzijiet domestiċi interni Irlandiżi għal dawn it-telefonati.

Kundizzjonijiet

"Uża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek" hu maħsub għal dawk in-nies li xi kultant jivvjaġġawbarra mill-pajjiż fejn jgħixu jew fejn għandhom rabtiet stabbli, i.e. fejn jaħdmu jew jistudjaw. Mhux maħsub biex jintuża bħala roaming permanenti. Sakemm int tgħaddi aktar ħin f''pajjiżek milli barra minnu jew tuża l-mowbajl tiegħek iktar f'pajjiżek milli barra minnu, int tista' tuża r-roaming liberament bil-prezzijiet domestiċi meta tivvjaġġa fi kwalunkwe post fl-UE. Dan hu kkunsidrat bħala "użu ġust tas-servizzi tar-roaming".

Jekk inti tuża l-mowbajl f'pajjiż barrani b'mod permanenti, l-operatur tal-mowbajl tiegħek jista' jitolbok ħlas għall-użu tar-roaming. Dawn it-tariffi huma limitati, madankollu (ara l-politika ta' użu ġust hawn taħt).

Meta taqsam fruntiera fl-UE, tirċievi sms mill-operatur tal-mowbajl li jinfurmak li inti qed tuża r-roaming u li jfakkrek dwar il-politika ta' użu ġust.

Politika tal-użu ġust

L-operaturi tal-mowbajl jistgħu japplikaw dik li hi magħrufa bħala l- "politika tal-użu ġust" biex jiżguraw li l-klijenti kollha tar-roaming ikollhom l-aċċess u l-benefiċċju tar-regoli "uża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek" (jiġifieri servizzi tar-roaming regolati bi prezz domestiku) meta jivvjaġġaw fl-UE. L-operaturi tal-mowbajl jistgħu japplikaw mekkaniżmi ta' kontroll ġusti, raġonevoli u proporzjonati, biex jiġi evitat użu abbużiv ta' dawn ir-regoli.

Il-politika ta' użu ġust u l-limiti tad-data

Bl-użu tar-roaming daqslikieku f'pajjiżek ma għandek ebda restrizzjonijiet fuq il-volum ta' sejħiet jew messaġġi SMS, iżda hemm regoli u limiti fuq l-użu tad-data bil-prezz domestiku li jiġu ddeterminati mit- tip ta' kuntratt li jkollok.

F'xi każi speċifiċi (ara hawn taħt), jekk taqbeż volum raġonevolment għoli ta' roaming tad-data bi prezzijiet domestiċi, jista' jagħti l-każ li jkollok tħallas tar-roaming tad-data addizzjonali li se jkun daqs il-limitu massimu tad-data bl-ingrossa (madwar l-UE) (€4.50/ GB ta' data fl-2019 u l-VAT). Dan il-prezz tar-roaming bl-ingrossa hu l-massimu li l-operatur domestiku tiegħek ikollu jħallas lil operatur barrani meta inti tuża servizzi ta' roaming ta' data.

Il-limiti tad-data - kards imħallsa minn qabel

Jekk għandek kard imħallsa minn qabel (jiġifieri tħallas bil-quddiem biex tuża l-mowbajl) tista' tuża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek. Madankollu, l-operatur tal-mowbajl tiegħek jista' japplika limitu għar-roaming daqslikieku f'pajjiżek għad-data jekk tħallas għal kull unità u l-prezz ta' unità domestika tiegħek għad-data hu anqas minn €4.50 għal kull GB.

Jekk l-operatur tal-mowbajl tiegħek japplika limitu ta' volum lir-roaming daqslikieku f'pajjiżek għad-data, dak il-limitu għandu jkun tal-anqas il-volum miksub billi jiġi diviż il-bqija tal-kreditu tal-kard tiegħek b'€4.50 malli taqbad tuża s-servizzi tar-roaming tad-data. Għandek tirċievi l-istess volum ta' data roaming li ħallast għalih minn qabel. Tista' naturalment tagħmel top-up fuq il-kreditu tiegħek waqt li tkun qed tuża r-roaming.

Storja bħala eżempju

Ir-roaming b'kard imħallsa minn qabel: limiti tad-data

Jana tgħix is-Slovakkja u għandha kard imħallsa minn qabel bi kreditu ta' €20 (inkluża l-VAT) għall-mowbajl tagħha, li jkopri telefonati, SMS u s-servizzi tad-data. Hi sejra fuq btala fi Spanja, u fadlilha €12 (eskluża l-VAT) fuq il-kard. Dan ifisser li waqt il-btala tagħha fi Spanja Jana jista' jkollha volum ta' data ugwali għall-valur ta' kreditu li fadal fuq kard. Għandha mill-anqas 2.6 GB ta' roaming ta' data (€12/€4.50 = 2.6).

Il-limiti tad-data - bundles nazzjonali b'data limitata

Jekk għandek allowance ta' data fil-bundle domestiku tiegħek, din l-allowance hi disponibbli b'mod sħiħ meta "tuża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek", mingħajr ħlas ieħor. Dan ifisser li l-allowance domestika tiegħek hi l-limitu meta tuża r-roaming.

Madankollu, jekk għandek prezz ta' unità tad-data irħis ħafna (anqas minn €2.25 / GB fl-2019), l-operatur tiegħek jista' japplika limitu ta' "użu ġust" għad-data li hi aktar baxxa mill-allowance domestika tiegħek meta tkun qed tuża r-roaming. Il- limitujiġi kkalkolat fuq il-bażi tal- prezz għall-konsumatur tal-bundle domestiku tal-mowbajl tiegħekbħal fil-kas ta' data illimitata (hawn taħt). L-operatur tiegħek irid jinformak minn qabel dwar dan il-limitu u jkollu javżakmeta tilħqu. Kun af li tista' tkompli tuża r-roaming tad-data iżda l-operatur tiegħek japplika ħlas addizzjonali. Dan il-ħlas addizzjonali ikun il-limitu massimu tad-data bl-ingrossa = €4.50 / GB + i-VAT fl-2019. Il-limitu tad-data se jkompli jonqos wara l-2019.

Il-limiti tad-data - bundles nazzjonali b'data illimitata

Jekk għandek kuntrattfejn tħallas tariffa fissa fix-xahar u jinkludi bundle ta' servizzi b'data illimitata, l-operatur tiegħek irid jipprovdik b' volum kbir ta' data bħar-roaming daqslikieku f'pajjiżek. L-ammont preċiż ikun jiddependi fuq il-prezz li trid tħallas għall-bundle tal-mowbajl tiegħek. Il-volum tad-data tar-roaming irid ikun mill-anqas darbtejn daqs il-volum miksub billi tagħmel diviżjoni tal-prezz tal-bundle tal-mowbajl tiegħek (eskluża l-VAT) (€4.50 fl-2019).

Pereżempju: tħallas €40 (eskluża l-VAT) għall-bundle tal-mowbajl bla limitu fuq telefonati, SMS u data. Meta tivvjaġġa fl-UE, ikollok użu tar-roaming daqslikieku f'pajjiżek b'telefonati u SMS mingħajr limitu, u mill-anqas 17.7 GB ta' data (2x(€40/€4.50) =17.7).

L- operatur tiegħek għandu jinformak dwar il-kwota tad-data tal-użu tiegħek tar-roaming daqslikieku f'pajjiżek. Jekk taqbeż din il-kwota meta tkun qed tuża r-roaming il- ħlas addizzjonali jkun il-limitu tad-data bl-ingrossa = €4.50 / GB + VAT fl-2019. Il-limitu tad-data se jkompli jonqos wara l-2019.

Kuntratti oħra

L-operaturi jistgħu wkoll joffru kuntratti mingħajr servizzi tar-roaming jew kuntratti tar-roaming alternattivi mfassla b'mod speċifiku b'tariffi li ma jaqgħux taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli tar-roaming daqslikieku f'pajjiżek (pereżempju jekk tuża r-roaming barra mill-UE) iżda dawn it-tipi ta' għażliet għandhom jiġu speċifikament magħżula mill-klijent. Minħabba li l-operaturi tal-mowbajl huma liberi li joffru rati orħos, għandek iddur ftit biex issib l-aħjar valur u offerti għall-ħtiġijiet speċifiċi tiegħek.

Il-politika tal-użu ġust - sorveljanza

Bħala parti mill-politika ta' użu ġust, l-operatur għandu jissorvelja u jiċċekkja l-użu tar-roaming tiegħek fuq medda ta' 4 xhur. Jekk f'dan il-perjodu, tkun qattajt aktar żmien barra milli f'pajjiżek u l-użu tar-roaming tiegħek jaqbeż l-użu domestiku , l-operatur jista' jikkuntattjak u jistaqsik tispjega s-sitwazzjoni tiegħek. Ikollok 14-il jumbiex tagħmel dan. Jekk tkompli tqatta' aktar żmien barra milli f'pajjiżek u l-konsum tar-roaming tiegħek ikompli jaqbeż l-użu domestiku, l-operatur jista' jibda jżid ħlas addizzjonali mal-konsum tar-roaming tiegħek. Il-ħlasijiet addizzjonali (eskluża l-VAT) huma limitati kif ġej:

Il-limitu għad-data se jonqos progressivament fl-1 ta' Jannar ta' kull sena kif ġej: €3.50, €3 għal €2.50 fl-2022. Il-limitu wara l-2019 jista' jiġi rivedut wara rieżami tas-swieq tar-roaming bl-ingrossa fl-2019.

Il-politika ta' użu ġust - ħaddiema transkonfinali

Jekk taħdem f'pajjiż tal-UE u tgħix f'ieħor, tista' tagħżel operatur tal-mowbajl f'wieħed minn dawn iż-żewġ pajjiż u tuża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek b'SIM mill-pajjiż fejn tgħix jew il-pajjiż fejn taħdem. Tapplika l-politika ta' użu ġust tar-roaming daqslikieku f'pajjiżek: dment li tuża l-log on għall-anqas darba kuljum fin- netwerk tal-operatur domestiku tiegħek, dan jgħodd bħala jum ta' preżenza fil-pajjiż li fih għandek il-kuntratt (anke jekk issiefer f'dak il-jum stess).

Telefonati lejn pajjiż ieħor minn pajjiżek / roaming barra l-UE

Ir-regoli "uża r-roaming daqslikieku f'pajjiżek" tal-UE ma japplikawx meta ċċempel jew tibgħat SMS f'pajjiż ieħor tal-UE jew minn pajjiż mhux tal-UE minn pajjiżek. Dan hu wkoll il-każ meta tagħmel telefonata jew tibgħat SMS lejn pajjiż mhux tal-UE waqt li tuża r-roaming fl-UE. Għandek tkun taf li l-prezzijiet għal dawn it-telefonati u l-sms mhumiex regolati u jistgħu jkunu għaljin.

L-ispiża tar- roaming (partikularment ir-roaming tad-data) barra l-UE wkoll tista' tkun għalja, għaldaqstant, biex tevita kontijiet tar-roaming għaljin għar-roaming barra l-UE, iċċekkja mal-operatur tiegħek qabel tivvjaġġa.

Roaming filwaqt li tivvjaġġa bil-vapur jew bl-ajruplan

Meta tivvjaġġa bil-vapur jew bl-ajruplan fl-UE tista' tuża r-r-roaming daqslikieku f'pajjiżek sakemm inti konness ma' mezz għat-trasmissjoni terrestri (land-based) tan-netwerk mobbli. Jekk jiġu pprovduti s-servizzi mobbli permezz ta' sistemi satellitari, l-użu tar-roaming daqslikieku f'pajjiżek ma jibqax japplika u tiġi ċċarġjat għal servizzi tar-roaming mhux irregolati (bla limiti massimi fuq il-prezzijiet).

Protezzjoni ta' data personali

L- operatur tiegħek hu obbligat jirrispetta r- regoli tal-protezzjoni tad-data personali rilevanti u jista' juża d-data tiegħek (li diġà jkollu għal finijiet ta' kontijiet) biss biex jiċċekkja u jqabbel l-użu tiegħek tar-roaming mal-konsum domestiku.

Jekk xi ħaġa tmur ħażin - id-drittijiet tiegħek bħala konsumatur

Jekk taħseb li l-operatur tas-servizz tiegħek ma jkunx irrispetta d-drittijiet tiegħek tar-roaming daqslikieku f'pajjiżek u inti ġejt iċċarġjat il-flus għal servizzi tar-roaming meta kont qed tivvjaġġa fl-UE, ikkuntattja l-operatur tiegħek u agħmel użu mill-proċedura ta' lment biex tikkontesta dan il-ħlas żejjed.

Jekk ma tkunx sodisfatt bir-risposta tista' tikkuntattja l- awtoritajiet regolatorji nazzjonalien rilevanti f'pajjiżek, normalment ir-regolatur nazzjonali tat-telekomunikazzjoni li għandhom jgħinuk issolvi l-każ.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: