Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 09/05/2021

Ir-reġistrazzjoni ta' qrabatek mill-UE f'pajjiż ieħor tal-UE

Jekk tmur toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE, qrabatek dipendenti mill-UE jistgħu jiġu joqogħdu miegħek.

Wara 3 xhur fil-pajjiż il-ġdid, hemm mnejn ikollhom jirreġistraw ir-residenza tagħhom u jinħarġilhom ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

Jekk qrabatek mill-UE ma jkunux dipendenti, jistgħu jirreġistraw fil-pajjiż il-ġdid tagħhom tal-UE bis-saħħa tad-drittijiet tagħhom stess.

Id-dokumenti ta' appoġġ għaċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni

Qrabatek se jkollhom bżonn dawn id- dokumenti li ġejjin biex jiksbu ċ- ċertifikat ta' reġistrazzjoni tagħhom miċ-ċentru ċiviku jew l-għassa tal-pulizija lokali:

Twissija

Ma għandu għalfejn jintalab ebda dokument ieħor.

Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jinħareġ immedjatament għall-konjuġi, ulied jew neputijiet u ġenituri jew nanniet. Għal qraba oħra, l-awtoritajiet għandhom jiddeċiedu għandhomx joħorġu ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew le malajr kemm jista' jkun.

Miżati

Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni m'għandux jiswa akar milli jħallsu ċ-ċittadini tal-pajjiż għall-karti tal-identità jew dokumenti simili.

Validità

Il-perjodu ta' validità taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni hu indefinit (ma jkollux għalfejn jiġġedded), għalkemm jista' jkun jeħtieġlek tirrapporta kull bdil fl-indirizz lill-awtoritajiet lokali.

Fejn u kif tirreġistra skont il-pajjiż

Sib fejn u kif tirreġistra lil qrabatek tal-UE fil-pajjiż il-ġdid tiegħek:

Agħżel il-pajjiż:

 • l-Awstrijaaten
 • il-Belġjubeen
 • il-Bulgarija*bg
 • il-Kroazjacrhren
 • Ċiprucyen
 • iċ-Ċekjaczen
 • id-Danimarkadkmt
 • l-Estonjaeeen
 • il-Finlandja*fi
 • Franzafrmt
 • il-Ġermanja*de
 • il-Greċjagrmt
 • l-Ungerijahuen
 • l-Islanda*is
 • l-Irlandaieen
 • l-Italjaiten
 • il-Latvja*lv
 • il-Litwanja*lt
 • il-Lussemburgulumt
 • Maltamtmt
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlmt
 • in-Norveġjanoen
 • il-Polonjaplen
 • il-Portugallpten
 • ir-Rumanija*ro
 • is-Slovakkjasken
 • is-Slovenja*si
 • Spanjaesen
 • l-Isvezjasesven

* L-informazzjoni għadha mhix disponibbli.

Għad għandek mistoqsijiet?

Jekk ikun meħtieġ mill-pajjiż il-ġdid tiegħek, qrabatek jistgħu jeħlu multa iżda ma jistgħux jitkeċċew jekk:

Jekk tiltaqa' ma' problemi biex tingħata ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għal qrabatek, tista' ċċempel lis- servizzi ta' għajnuna tagħna.

Ara wkoll kif tista' tapplika għal karta ta' residenza għal qrabatek li mhumiex mill-UE.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Il-Brexit affettwak?

Mistoqsijiet u Tweġibiet –id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, kif indikati fil-Ftehim dwar il-Ħruġ

Fl-1 ta’ Jannar 2021, se jinbidlu r-regoli għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit jew sejrin hemm. L-istess japplika għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu f’pajjiż tal-UE jew li jiċċaqilqu lejn pajjiż tal-UE.

Għandi residenza permanenti fir-Renju Unit/fl-UE jew ser niksibha matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza permanenti fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Madankollu, fir-Renju Unit, trid tapplika l-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Ngħix fir-Renju Unit/fl-UE iżda m’jienx intitolat għal residenza permanenti

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza attwali tagħkom fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Fir-Renju Unit, madankollu trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Irrid niċċaqlaq lejn ir-Renju Unit/l-UE.

Int u l-membri tal-familja tiegħek tistgħu tmorru fir-Renju Unit jew f’pajjiż tal-UE skont ir-regoli attwali tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2020. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Għalhekk, fir-Renju Unit trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti tiegħek jekk tridx tirreġistra u jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Nixtieq immur fir-Renju Unit/UE għal żjara qasira

Ir-regoli attwali dwar ir-rappurtar tal-preżenza, ir-reġistrar tar-residenza tiegħek barra, ir-reġistrar tal-familja tiegħek tal-UE, ir-reġistrar tal-familja mhux tal-UE jkomplu japplikaw ta’ mill-anqas sal-31 ta' Diċembru 2020.

Għandi bżonn l-għajnuna

Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek skont il-liġi tal-UE mhumiex qed jiġu rispettati, ikkuntattja s-servizzi tal-assistenza tagħna.

Informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u d-drittijiet taċ-ċittadini

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: