L-aħħar verifika : 06/07/2018

Trasport u konsenja

Jekk ma tiġborx ix-xiri tiegħek mill-ewwel jew jekk ordnajtu biex jitwassallek id-dar in-negozjant għandu jwassalhulek sa 30 jum – sakemm ma taqbilx speċifikament dwar ħin ta' konsenja differenti.

Spejjez tal-konsenja

Jeħtieġlek dejjem tkun informat b'mod ċar dwar il- prezz totali għax-xiri tiegħek, inkluż il-konsenja u spejjeż relatati oħrajn.

Prezzijiet differenti għall-konsenja ta' oġġetti lill-pajjiżi barranin jistgħu jkunu ġustifikati.

Jeħtieġlek tagħti l-kunsens espliċitu tiegħek għal kwalunkwe spiża addizzjonali, pereżempju jekk in-negozjant jixtieq joffrilek il-konsenja bi twassil express, jew bit-tgeżwir għal rigal. L-użu ta' kaxxa ttikkjata minn qabel fis-sit web tan-negozjant ma tikkostittwixxix kunsens ta' din ix-xorta u se tkun intitolat għal rimborż ta' kwalunkwe pagament li jkun inġabar b'dan il-mod.

Oġġetti danneġġjati

In-negozjant hu responsabbli għal kwalunkwe ħsara lill-oġġetti mill-ħin tal-ibgħit sakemm tirċevihom.

Ftakar li jekk oġġett li xtrajt kullimkien fl-UE jirriżulta difettuż, ma jidhirx jew ma jaħdimx kif riklamat int intitolat li titlob li jissewwa, jinbidel jew, fejn it-tnejn li huma mhumiex possibbli, tingħata rimborż. Skopri aktar dwar il- garanziji.

Konsenja mitlufa

Jekk ma tirċevix l-oġġetti fi żmien 30 jum, jew fil-perjodu miftiehem b'mod reċiproku, jeħtieġlek tfakkar lin-negozjant u tagħtih limitu ta' żmien addizzjonali raġonevoli għal konsenja. Pereżempju, jekk in-negozjant infurmak li l-konsenja se tittardja b'ġimgħa minħabba problemi mal-fornituri tiegħu għandek tikkunsidra li tagħtih ġimgħa oħra.

Jekk in-negozjant xorta waħda ma jikkunsinnax fil-limitu ta' żmien estiż int intitolat li ttemm il-kuntratt u li tkun rimburżat malajr kemm jista' jkun.  Ma għandekx għalfejn tagħti estensjoni lin-negozjant jekk hu jirrifjuta li jikkunsinna jew meta perjodu ta' konsenja miftiehem hu essenzjali, pereżempju, jekk l-oġġetti inkwistjoni huma meħtieġa għal avveniment speċifiku, pereżempju libsa tat-tieġ.

Storja bħala eżempju

F'nofs Novembru Andrej mis-Slovakkja ordna kaxxa nbid onlajn mill-Italja għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied tal-familja tiegħu. L-inbid ma wasalx qabel il-Milied.

Billi l-prodott ma wasalx fi żmien 30 jum, anki minkejja li fakkar in-negozjant u tah ftit taż-żmien addizzjonali biex iwasslu, Andrej intitolat għal rimborż min-negozjant.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Sib għajnuna u pariri miċ-ċentru Ewropew tal-konsumatur f'pajjiżeken

Ikkondividi din il-paġna: