L-aħħar verifika: 27/05/2020

L-irtirar barra pajjiżek

Il-Brexit affettwak?

Ir-regoli u l-kundizzjonijiet ippreżentati f’din il-paġna għadhom japplikaw fir-Renju Unit u għaċ-ċittadini tar-Renju Unit fl-UE.

Jekk ksibt xi drittijiet tas-sigurtà soċjali (bħad-dritt għall-kura tas-saħħa, il-benefiċċji tal-qgħad, il-pensjonijiet) qabel il-31 ta’ Diċembru 2020, il-Ftehim dwar il-Ħruġ tar-Renju Unit jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-protezzjoni ta’ dawn id-drittijiet. Aqra aktar dwar id-drittijiet tiegħek.

Jekk għandek problemi biex tinforza d-drittijiet tiegħek, ikkuntattja s-servizzi tal-għajnuna tagħna.

Bħala ċittadin tal-UE, int intitolat tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE.

Iżda jekk tirċievi kwalunkwe pensjonijiet minn pajjiżi oħrajn, dan kif jaffettwa l-benefiċċji l-oħrajn? U fejn se jkollok tħallas it-taxxi?

It-tweġibiet hawn taħt:

Ara wkoll:

Ikkondividi din il-paġna: