L-aħħar verifika : 04/04/2018

Professjonijiet regolati

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

Skopri jekk il-professjoni tiegħek hijiex regolata f'pajjiż barrani

Din it-taqsima tgħidlek x'għandek tagħmel biex il-kwalifiki professjonali tiegħek jiġu rikonoxxuti sabiex tkun tista' taħdem barra pajjiżek. Din ma tgħoddx għalik jekk inti trid tistudja barra pajjiżek. Sib aktar dwar ir- rikonoxxoment ta' diplomi akkademċi.

Jekk trid taħdem f'pajjiż ieħor tal-UE u l-professjoni tiegħek hemmhekk hi regolata, għandu mnejn ikollok titlob li l-kwalifiki professjonali tiegħek (taħriġ u esperjenza professjonali) jiġu rikonoxxuti uffiċjalment qabel ma tibda tipprattika fil-pajjiż ospitanti tiegħek.

Professjoni hija regolata jekk irid ikollok lawrja speċifika, tagħmel eżamijiet speċjali, jew tirreġistra ma' korp professjonali qabel ma tkun tista' tipprattikaha.

Iċċekkja l- bażi tad-dejta tal-professjonijiet regolatien , li tista' tgħidlek liema professjonijiet huma regolati f'liema pajjiżi tal-UE u mil-liema awtoritajiet.

Inti meħtieġ tkun taf l-isem tal-impjieg fil-lingwa tal-post: jekk trid taħdem bħala furnar fil-Ġermanja, fittex "Bäcker" fil-bażi tad-dejta.

Jekk il-professjoni tiegħek hija regolata f'pajjiżek, tista' wkoll l-ewwel tfittixha fil-lingwa tiegħek biex issib it-traduzzjoni Ingliża pprovduta fid-deskrizzjoni; imbagħad fittex l-isem bl-Ingliż, biex tara l-pajjiżi l-oħra fejn din hi regolata. Jekk il-pajjiż fejn tixtieq tmur tgħix ma jidhirx, jista' jfisser li l-professjoni mhix regolata hemmhekk.

Jekk ma ssibx il-professjoni tiegħek fil-bażi tad-dejta, tista' tikkuntattja l- punti ta' kuntatt nazzjonali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonalien fil-pajjiż fejn tixtieq tmur taħdem. Dawn jistgħu jgħinuk tifhem liema regoli japplikaw għall-każ tiegħek.

Il-professjoni tiegħek mhijiex regolata f'pajjiżek iżda hija regolata fil-pajjiż l-ieħor

Jekk il-professjoni tiegħek u t-taħriġ għaliha huma regolati fil- pajjiż tal-UE fejn tixtieq tmur taħdem, imma mhux f'pajjiżek, jista' jagħti l-każ li trid turi li ilek teżerċita l-professjoni f'pajjiżek għal tal-inqas sena tul l-aħħar għaxar snin qabel ma tkun tista' tipprattika l-professjoni jew saħansitra tipprovdi s-servizzi tiegħek temporanjament fil-pajjiż il-ġdid.

Staqsi lill- punti nazzjonali ta' kuntatt nazzjonali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonalien fil-pajjiż fejn tixtieq tmur taħdem biex jagħtuk parir dwar kif tħejji l-fajl u liema dokumenti ta' referenza se jkollok bżonn tibgħat.

Il-professjoni tiegħek hija regolata f'pajjiżek iżda mhijiex regolata fil-pajjiż l-ieħor

Jekk il-professjoni li trid teżerċita ma tkunx regolata fil-pajjiż il-ġdid tiegħek, tista' tipprattikaha hemm bl-istess kondizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Għalkemm il-professjoni tista' ma tkunx regolata fil-pajjiż il-ġdid tiegħek, tista' tkun ikkunsidrata parti minn professjoni regolata oħra. Dejjem iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż fejn se tmur taħdem jekk il-professjoni tiegħek hijiex regolata hemm. Il- punti nazzjonali ta' kuntatt għall-kwalifiki professjonalien jgħinuk tidentifika l-awtorità li tista' tagħtik din l-informazzjoni.

Storja bħala eżempju

Evita l-problemi billi tiċċekkja l-kondizzjonijiet qabel tmur tgħix barra

Dirk huwa żgħażagħ Olandiż li jaħdem bħala aġent tal-proprjetà li reċentement mar jgħix l-Awstrija. Il-professjoni tiegħu mhix regolata fin-Netherlands, u b'hekk ħaseb li seta' jwaqqaf faċilment negozju bħala aġent indipendenti fl-Awstrija, bil-ħsieb li jolqot lill-Olandiżi u l-Belġjani li jfittxu villeġġjatura fl-Alpi. Meta mar jireġistra bħala persuna li taħdem għal rasha, madankollu, ġie mgħarraf li kellu juri li hu kwalifikat biex jipprattika bħala aġent tal-proprjetà. Dan tefa' lura konsiderevolament il-pjanijiet tiegħu.

Risto huwa perit Finlandiż li qed jippjana biex immur jgħix l-Italja. Qabel jitlaq, qed jiċċekkja fil- bażi tad-dejta tal-professjonijiet regolatien x'formalitajiet huma meħtieġa biex jibda jaħdem hemmhekk u min hu l-punt ta' kuntatt Taljan għall-professjoni tiegħu. Wara li kellimhom, issa jinsab preparat biex imur jgħix l-Italja.

Sib kif il-kwalifiki professjonali tiegħek jistgħu jiġu rikonoxxuti biex tkun tista' teżerċita professjoni regolata f'pajjiż ieħor tal-UE.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: